Vlaamse subsidie voor energieconsulenten in de bouw 'Energierenovatieprogramma 2020' krijgt vorm

19-09-2007

Hilde Crevits, Vlaams minister voor Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft vandaag twee projectsubsidies voor energieconsulenten toegekend aan de bouwsector voor de actie ‘Uw vakman als energieadviseur’. Deze energieconsulenten zullen vaklui uit de bouwwereld opleiden om deskundig advies te kunnen geven aan hun klanten over energiebesparende investeringen zoals een goede isolatie van daken en muren, de plaatsing van een condensatieketel en een efficiënte beglazing. Deze actie kadert in het Energierenovatieprogramma 2020 dat door minister Crevits op de sporen wordt gezet. De minister wenst immers tegen 2020 het energieverbruik bij gezinnen met 30% te verminderen. 

De Vlaamse Confederatie Bouw en de Bouwunie hebben met de Vlaamse overheid een convenant afgesloten en er zich toe verbonden hun leden, aannemers en installateurs, te stimuleren om bij hun klanten energiebesparingswerken te promoten. Vaklui uit de bouwwereld zijn vanzelfsprekend niet altijd in alle materies specialist en moeten bijgevolg tot energieadviseurs worden opgeleid. Dat is dan een van de taken van de energieconsulent. Zowel bij de Vlaamse Confederatie Bouw als bij de Bouwunie wordt een energieconsulent aangesteld die de aannemers en installateurs bijstaat in hun rol van energieadviseur. 

‘Uw vakman als energieadviseur’ omvat meer dan alleen het feit dat de aannemers en installateurs de klanten opmerkzaam maken op de subsidies en het fiscaal voordeel die klanten bij een energierenovatie kunnen genieten. De aannemers en installateurs kunnen ook de meer technische brochures van de Vlaamse overheid ter beschikking stellen van de klanten. Daarnaast zal ook op een vrijblijvende wijze een offerte bijgevoegd worden die een lager energieverbruik in het vooruitzicht stelt. Op die manier worden aannemers en installateurs energieadviseurs. 

Beide energieconsulenten zullen in hun eigen organisatie een kenniscentrum uitbouwen, informatie centraliseren en verdelen, voordrachten organiseren en eerstelijnshulp verschaffen aan bouwondernemingen en installatiebedrijven. Tevens zullen de energieconsulenten eigen informatie publiceren in brochures, (vak)tijdschriften en websites, niet alleen ten behoeve van de aannemers en installateurs, maar ook voor klanten. 

Tegelijk zal worden verwezen naar de bestaande mogelijkheden inzake financiering, overheidshulp en ondersteuning, technische eisen en praktische tips. De Vlaamse Confederatie Bouw zal daartoe haar website www.ikzoekeenvakman.be inzetten. De Bouwunie maakt hiervoor gebruik van haar website www.bouwunie-duurzaambouwen.be. Beide websites zullen zo veel mogelijk verwijzen naar de website www.energiesparen.be van het Vlaams Energieagentschap. Op deze wijze wordt een uniforme communicatie verzekerd. 

Op www.energiesparen.be kan ook een energiewinstcalculator worden geraadpleegd die uw besparing uitrekent wanneer u uw dak isoleert, uw beglazing vervangt, een condensatieketel plaatst of een zonneboiler installeert. U vindt er ook een overzicht van de subsidies vanwege de Vlaamse en de federale overheid, uw provincie en uw gemeente, alsook nuttige tips om het met een geringe meerkost nog beter te kunnen doen. Zowel de energieconsulenten als de aannemers en installateurs kunnen nuttig gebruik maken van deze hulpmiddelen om hun klanten bij te staan in hun investeringsbeslissingen. 

Met de maatregel erkent Vlaams minister Hilde Crevits de rol die aannemers en installateurs spelen bij het besparen van energie. De bouw”, aldus de minister, “is een sector met een belangrijk energiebesparingspotentieel. Nochtans zijn de benchmarking- en auditconvenanten, die met de energie-intensieve bedrijven werden afgesloten om energie te besparen, niet geschikt voor kleine en middelgrote ondernemingen. Daarom stelt de Vlaamse overheid energieconsulenten ter beschikking van de Bouwunie en de Vlaamse Confederatie Bouw om de leden op te waarderen tot energieadviseurs die de klanten aansporen en bijstaan om gebruik te maken van energiebesparende toepassingen. Overigens zijn vooral bij nieuwbouw en renovatie gelegenheden bij uitstek om werk te maken van dak-, vloer- en muurisolatie, superisolerende beglazing en condensatie- of hoogrenderende verwarmingsketels.

 

Persinfo: 

Cybelle-Royce Buyck

woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits

0486 14 12 72

persdienst.crevits@vlaanderen.be