Vlaanderen heeft aandacht voor de veiligheid van snelwegparkings

07-09-2007

Hilde Crevits, Vlaams minister voor Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, erkent de nood dat er op Europees niveau oplossingen worden uitgewerkt op de vragen van de vrachtwagenchauffeurs rond de snelwegparkings. In Vlaanderen werkt men vandaag al aan de verbetering van de kwaliteit. 

De aandachtspunten van het Vlaams beleid zijn gericht op de verbetering van de veiligheid en de capaciteit enerzijds en de verhoging van de dienstverlening van de nevenbedrijven. 

 

Verbetering van de veiligheid en capaciteit 

Naar aanleiding van de problematiek van de ladingdiefstallen en cabine-inbraken is het de bedoeling om de bestaande en toekomstige parkings langs autosnelwegen op te delen in drie categorieën. 

Minister Hilde Crevits heeft de ambitie om alle Vlaamse snelwegenparkings minimaal op het beveiligingsniveau van categorie 1 te brengen door de volgende maatregelen:

-       het struikgewas verwijderen op strategische plaatsen;

-       het wegwerken van donkere, niet verlichte plaatsen;

-       een praatpaal voorzien op een goed zichtbare plaats op de parking;

-       het nummer van de hulpdiensten duidelijk in verschillende talen afficheren;

-       een beter beheer van de dienstwegen die toegang geven tot de parking (afsluiting + gecontroleerde toegangspoorten);

-       een camerabewaking (eenvoudige camera’s van de eerste generatie) met als doel preventie, doch beelden zullen pas gebruikt worden bij interventie door politie.

Vandaag is reeds in kaart gebracht welke acties er op elke parking dienen te worden genomen om aan deze voorwaarden te voldoen. 

Voor parkings behorende tot categorie 2 zijn er meer ingrijpende maatregelen nodig. Voor de verhoging van de veiligheid zal er camerabewaking op afstand door de private bewakingssector worden voorzien. 

Bij categorie 3 wordt het beheer gegeven aan de private sector en wordt een maximaal beveiligde parking nagestreefd. De kosten, alsook de toegangsgelden zullen hoger liggen dan bij een parking categorie 2.  

Voor de parkings van categorie 2 en 3 wordt er onderzocht welke sites hier mogelijk voor in aanmerking komen.  

 

Verhoging van de kwaliteit van de nevenbedrijven 

Wat betreft de kwaliteit van de nevenbedrijven werden de laatste jaren inspanningen geleverd om tegemoet te komen aan de eisen van de weggebruikers. Vandaag wordt in de bestekken geëist dat sanitaire installaties gratis ter beschikking worden gesteld. Bovendien wordt bepaald dat er douches moeten zijn bij het herensanitair en bij het damessanitair.  

Een aantal concessies werken nog volgens vroegere bestekvoorwaarden, maar daar wordt de concessiehouder gestimuleerd om meer kwaliteit te leveren door de invoering van een Kwaliteitsmerk en het “sterrensysteem”. Door de continue controles wordt de naleving van de opgelegde kwaliteit grondig opgevolgd. 

Rond een aantal problemen zoals het capaciteitsgebrek is het inderdaad aangewezen dat er oplossingen worden uitgewerkt op Europees niveau. In Vlaanderen werken we ondertussen gestaag verder aan het verhogen van de kwaliteit snelwegparkings om deze af te stemmen op de eisen van de weggebruiker: hygiënisch en veilig,” aldus minister Hilde Crevits.

 

Persinfo: 

Cybelle-Royce Buyck

woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits

0486 14 12 72

persdienst.crevits@vlaanderen.be