Uit de meest recente gegevens voor de investeringen in Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) blijkt dat Vlaanderen zich in de top 5 van Europese landen of regio’s nestelt. Daarmee laten we landen als Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk achter ons. Over de afgelopen 10 jaar zien we een jaarlijkse stijging van de totale uitgaven voor O&O van 2,06% van het bruto binnenlands product (bbp) in 2008 tot 2,92% van het bbp in 2018. In 2018 gaf Vlaanderen 7,9 miljard euro uit aan O&O. “De komende jaren zal innovatie nog belangrijker worden. Er komt 250 miljoen euro bij voor O&O-subsidies en we trekken ook 195 miljoen euro extra uit voor O&O-infrastructuur. Daarmee willen we eindelijk de 3% drempel overschrijden” zegt Vlaams minister van Wetenschapsbeleid en Innovatie Hilde Crevits.

In maart 2003 werd het Innovatiepact afgesloten, een overeenkomst om tegen 2020 minstens 3% van het bruto binnenlands product van Vlaanderen te spenderen aan Onderzoek & Ontwikkeling. Op 20 januari 2009 werd dat engagement herbevestigd in het Pact 2020.

Op basis van tussentijdse gegevens van 2018 voor de investeringen in O&O blijkt nu dat Vlaanderen goed scoort. De cijfers worden op twee manieren bekeken: alles wat gewestbevoegdheden betreft en alles wat gemeenschapsbevoegdheden betreft. in 2017 was het percentage investeringen in O&O ten opzichte van het bbp op gemeenschapsniveau 2,97%, dat is in 2018 gestegen tot 3,01%. Op gewestniveau zien we een gelijkaardige stijging van 2,89% in 2017 naar 2,92% in 2018. De 3% drempel is dus ook op gewestniveau in zicht. 

Daarmee bevindt Vlaanderen zich bij de Europese koplopers die zich tot doel hebben gesteld de Europese 3% norm voor O&O tegen 2020 te bereiken. Deze percentages houden in dat het Vlaams gewest in 2018 een totaalbedrag van 7,9 miljard euro besteedde aan O&O. 70% van de O&O-activiteiten vinden plaats in ondernemingen, terwijl 30% in de publieke sector (inclusief het hoger onderwijs) gebeurt. Deze verhouding blijft ongeveer constant. Dankzij deze inspanningen stelt het Vlaams gewest in 2018 bijna 54.000 voltijdse werknemers tewerk in O&O. Met deze resultaten bevestigt Vlaanderen haar positie als koploper in het Europese O&O landschap, en komt het in de buurt van toplanden als Duitsland, Denemarken en Zweden.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Op 10 jaar tijd is heel wat gebeurd op vlak van Onderzoek & Ontwikkeling. In Vlaanderen hebben we tal van toponderzoekers en onderzoeksteams. Die steunen we ook volop en dat zie je aan de investeringen in O&O. In 2008 haalden we net de 2% drempel en in 2018 is de 3% drempel binnen handbereik. Met de verhoogde inspanningen die we de komende maanden en jaren zullen leveren, moet die drempel overschreven worden. Innovatie zal ook de sleutel zijn om sterker uit deze crisis te komen.”

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.