Vlotter binnenvaartverkeer door overname Brugse Verbindingssluis

10-09-2007

Op voorstel van Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, neemt het Vlaamse Gewest de Verbindingssluis van de stad Brugge over. Deze sluis zorgt voor de verbinding van de haven van Zeebrugge met het Vlaamse waterwegennet. Het beheer en de exploitatie van deze sluis, die voorheen aan de Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ) toebehoorde, wordt nu overgedragen aan het Agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV. 

De dubbelkerende Verbindingssluis te Brugge is gelegen op het kruispunt van het Boudewijnkanaal met het kanaal Gent-Oostende. Door de overdracht kan de sluis beter ingezet worden als instrument in de waterbeheersing. Uit een studie van het Waterbouwkundig Laboratorium is gebleken dat een inschakeling van de sluis, het Boudewijnkanaal en de achterhaven ingeval van watersnood een substantiële bijdrage kan leveren in de waterbuffering en – afvoer. Kleine aanpassingen aan de electromechanische uitrusting kunnen in een eerste fase volstaan om dit mogelijk te maken. Het niveauverschil tussen het opwaarts pand (Gent-Oostende) en het afwaarts pand (Boudewijnkanaal) bedraagt bij normale peilen 44 cm. Dit verschil kan oplopen tot meer dan 1,50 m bij grote waterafvoer.  

In het kader van de uniformiteit op het gebied van eigendom en beheer van de infrastructuur was het aangewezen dat het Vlaamse Gewest de Verbindingssluis zou overnemen en vervolgens het beheer en de exploitatie zou toevertrouwen aan het agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV. Doordat de coördinatie en het beheer van alle betrokken sluizen nu volledig in handen komt van het Agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV kunnen de bedieningstijden van deze sluis aangepast worden aan de bedieningstijden van de Dammepoortsluis en van alle beweegbare bruggen in de doortocht van Brugge. Ook een uitbreiding van de bedieningsregeling voor de scheepvaart zal een betere spreiding van het binnenvaartverkeer realiseren. Hierdoor kan een perfecte doorstroming van het scheepvaartverkeer worden gerealiseerd en de beperking van de hinder in de doortocht door Brugge.  

Om een goed beheer van de infrastructuur te bewerkstellingen werd de overname van de Verbindingsluis te Brugge door het Agentschap NV Waterwegen en Zeekanaal goedgekeurd. Deze overdracht draagt bij tot het voorkomen van overstromingen en zorgt voor een vlotter binnenvaartverkeer,” aldus minister Hilde Crevits.  

 

Persinfo: 

Cybelle-Royce Buyck

woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits

0486 14 12 72

persdienst.crevits@vlaanderen.be