Vlaams minister van Werk Hilde Crevits wil werk meer werkbaar maken. De werkbaarheidscheques worden verlengd én uitgebreid naar de social profit sector. Voor het eerst zullen ook ondernemingen in sociale economie hiervan gebruik kunnen maken. Ondernemingen en organisaties kunnen die gebruiken om de werkbaarheid in hun onderneming in kaart te brengen. Ook de verhoging van de kmo-portefeuille voor ondernemingen die een actie rond werkbaar werk willen doen en al aan hun plafond zitten, wordt verlengd. We willen 120.000 extra Vlamingen aan de slag, maar we willen ook en vooral mensen langer enthousiast aan de slag in werkbare jobs.

Op 14 december 2018 sloten de Vlaamse Regering en Vlaamse sociale partners een akkoord over de principes voor een gezamenlijke aanpak van werkbaar werk. Het resultaat is het Actieplan werkbaar werk ‘Samen een versnelling hoger voor werkbaar werk’. Een van de doelstellingen in het plan is om ondernemingen aan te moedigen zelf initiatieven rond werkbaar werk te nemen.

Uit de werkbaarheidsmonitor van de SERV blijkt dat de mogelijkheid om te leren, de autonomie op de job en de steun van leidinggevenden verbeterd is. Ook de combinatie werk-gezin is positief. Maar werkstress neemt toe en de motivatie is soms minder groot. Dat kan onder andere een gevolg zijn van de krapte op de arbeidsmarkt, de toenemende digitalisering maar eveneens de algemeen snel veranderende samenleving. Het is voor ondernemingen moeilijk om vacatures ingevuld te krijgen, dus kan er meer werkdruk bij de huidige medewerkers zijn. Het zijn vooral contactberoepen in de zorgsector bijvoorbeeld die het moeilijker hebben. Aandacht voor werkbaarheid op de werkplek kan evenwel bijdragen aan het voorkomen van vroegtijdige uitval, burn-out, …

Werkbaarheidscheques verlengd én uitgebreid naar social profit en sociale economie

Met een werkbaarheidscheque kan een onderneming, van een eenmanszaak tot een grote organisatie, een werkbaarheidsscan aankopen en/of begeleiding inkopen. Zo wordt de werkbaarheid in de organisatie in kaart gebracht, een actieplan opgesteld en veranderingen in werkbaarheid opgevolgd. Concreet gaat het bijvoorbeeld over het in kaart brengen van stress op de werkvloer, motivatie van medewerkers en leermogelijkheden. Dat kan bijvoorbeeld via een bevraging van de werknemers. De cheques kunnen aangevraagd worden sinds mei 2019.  Wie zo’n cheque aanvraagt, kan een subsidie tot maximum 10.000 euro ontvangen van de Vlaamse overheid over een periode van 3 jaar. Sinds mei zijn er 88 aanvragen waarvan er al 61 goedgekeurd werden en 24 nog in beraad zijn.

Het systeem van de werkbaarheidscheques wordt nu verlengd en uitgebreid. Ook in de zorgsector en jeugdhulp is de vraag naar werkbaar werk groot, daarom zullen de cheques ook in de social profit sector aangevraagd kunnen worden. Voor het eerst zullen ook ondernemingen in de sociale economie gebruik kunnen maken van werkbaarheidscheques.

De komende weken en maanden wordt samen met de sociale partners een communicatieplan opgemaakt om de cheques beter bekend te maken bij ondernemingen en werkgevers. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van goede voorbeelden via filmpjes of getuigenissen.

Verhoging kmo-portefeuille wordt verlengd

Ondernemingen kunnen voor de ondersteuning van bepaalde maatregelen en opleidingen terecht bij bestaande kanalen zoals de kmo-portefeuille en ESF oproepen. Er bestaat al een maatregel dat als een bedrijf het maximum binnen de kmo-portefeuille heeft bereikt, er voor acties rond werkbaar werk een verhoging van dat maximum mogelijk is met 5.000 euro. Ook dat systeem wordt nu verlengd.

Vanaf 1 januari 2020 kunnen ondernemingen ook bij het Europees Sociaal Fonds een aanvraag indienen voor extra ondersteuning op vlak van werkbaar werk. Daarbij zal een HR-dienstverlener de onderneming ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van acties voor het verhogen van werkbaar werk en werknemerswelzijn. In totaal wordt daarvoor voorzien in 5 miljoen euro.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Werkbaar werk is een ontzettend belangrijke factor om ervoor te zorgen dat mensen met plezier en meer gemotiveerd aan de slag gaan en blijven. Werkbaar werk is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers, werknemers, ondernemers, sectoren en de overheid. Het is mijn bedoeling volop aan de slag te gaan met het actieplan Werkbaar werk. In het voorjaar 2020 gaan we een gezamenlijke stand van zaken opmaken, samen met alle partners. Ondertussen is het belangrijk om de huidige mogelijkheden voor werkgevers ook duidelijk kenbaar te maken. De werkbaarheidscheques zijn heel interessant om te meten hoe het eraan toe gaat op de werkvloer, maar ze zijn nog onvoldoende gekend. We gaan die nu verlengen én uitbreiden naar de social profit waar de nood aan werkbaar werk groot is. Ook de verhoging van de kmo-portefeuille wordt daartoe verlengd.”

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding: “In de zorgsector geven heel veel medewerkers elke dag het beste van zichzelf. Het werk vraagt veel van hen, fysiek maar vaak ook emotioneel. Ik ben dus heel tevreden dat collega Hilde Crevits de werkbaarheidscheques ook wil inzetten in de zorgsector.”