Ondersteuning huisartsen

Er is een prangend huisartsentekort in Vlaanderen. De toegankelijkheid van de huisartsenzorg staat hoog op onze politieke agenda. Vanuit de Vlaamse Regering hebben we hiervoor verschillende maatregelen genomen om de zorgcapaciteit en zorgtoegankelijkheid van de huisartsen te verhogen.

Steun voor startende huisartsen

Om het voor beginnende huisartsen zo aantrekkelijk mogelijk te maken om aan de slag te gaan in een praktijk, kunnen startende huisartsen een renteloze lening van maximaal 35.000 euro krijgen voor het opstarten van een eigen praktijk of bij het instappen in een groepspraktijk. 

Premie voor praktijkondersteunend personeel

Voor alle huisartsen in Vlaanderen zijn er premies  als tussenkomst in de loonkost van ondersteunend praktijkpersoneel zoals bijvoorbeeld een onthaalmedewerker, verpleegkundige of administratieve hulp, en voor het opleiden van medewerkers. Het gaat om 10.000 euro extra wanneer een praktijkverpleegkundige of praktijkondersteunend personeel in dienst genomen wordt.

Op die manier willen we huisartsen zoveel mogelijk motiveren en hen ondersteunen zodat zij hun tijd en middelen efficiënt kunnen inzetten voor het zorgen voor mensen.

Zorgstroomcoach

Er is ook het project van de zorgstroomcoach. In een eerste fase starten we met 6 tot 10 lokale huisartsenkringen en/of eerstelijnszones. Bij positieve evaluatie volgt de uitrol over alle 60 ELZ in Vlaanderen. Die zorgstroomcoach gaat met de lokale huisartsenkring én de zorgraad in de ELZ heel concreet én lokaal aan de slag om lokale oplossingen uit te werken, met twee concrete doelen:

1°) de toegankelijkheid van de huisartsen verbeteren

2°) de werkdruk voor de huisartsen verminderen.

Het is belangrijk dat elke Vlaming terecht kan bij een huisarts in zijn of haar buurt.