Ook stagebonus voor bedrijven die jongeren ouder dan 18 jaar een leerwerkplek aanbieden

Publicatiedatum

Deel dit artikel

De stagebonus voor ondernemingen die een leerwerkplek aanbieden in alternerende opleidingen (bv. duaal leren),  wordt tijdelijk verruimd. Dat heeft de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits beslist. Ondernemingen zullen ook voor 18-plussers een stagebonus van 500 euro kunnen ontvangen tijdens het schooljaar 2021-2022 en 2022-2023. Met de tijdelijke verruiming wil minister Crevits het behoud van leerwerkplekken in het secundair onderwijs garanderen en jongeren ouder dan 18 jaar de kans geven om  toch hun diploma te behalen. Door de verruiming worden ondernemingen gestimuleerd om voor 4.000 leerlingen een leerwerkplek aan te bieden. Minister Crevits voorziet hiervoor 3 miljoen euro. 

“Jongeren in alternerende opleidingen in het secundair onderwijs (zoals duaal leren) met een reeds opgebouwde leervertraging, en dus meestal ouder dan 18 jaar, zijn kwetsbaar op de arbeidsmarkt. In het schooljaar 2020-2021 werd daarom de leeftijdsvoorwaarde voor de stagebonus uitgebreid aan de hand van een aanvullende stagebonus. Dit principe trek ik door naar dit én volgend schooljaar. Een goede begeleiding door de werkgever kan jongeren over de streep trekken om in alternerend leren te blijven. Door ook een bonus te geven aan ondernemingen wanneer zij een leerwerkplek aanbieden aan jongeren met leervertraging bevorderen we dat ze hun diploma halen. Op die manier is er een sterke overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt mogelijk en vormt dit hopelijk zo de start van een duurzame loopbaan. ” – Vlaams minister van Werk Hilde Crevits  

 

Alternerend leren (deeltijds beroepssecundair onderwijs, leertijd of duaal leren) is een leervorm in het secundair onderwijs waarbij de leerling afwisselend op school en op de werkvloer leert. Om ondernemingen te stimuleren een leerwerkplek in het kader van alternerend leren ter beschikking te stellen is er de stagebonus. De maatregelen om het coronavirus in te dijken maken het niet eenvoudig om leerwerkplekken aan te bieden voor jongeren. Vorig schooljaar werd daarom éénmalig een bijkomende vergoeding voorzien van 1.000 euro bovenop de bestaande stagebonus. Daarnaast was er ook een verruiming van de doelgroep naar meerderjarige jongeren. Intussen zijn 2.879 aanvragen goedgekeurd en krijgen bedrijven dus voor 2.879 jongeren een stagebonus. Het gaat voor vorig schooljaar om ruim 2,8 miljoen euro in totaal. 

 

Tussen september 2021 en 31 augustus 2023 wordt deze tijdelijke verruiming naar meerderjarige jongeren verder gezet. De werkgevers kunnen een beroep doen op een premie van 500 euro.  

 

Deze verruiming garandeert het behoud van leerwerkplekken voor alle leerlingen in alternerende opleiding in het secundair onderwijs. Twee derde van de leerlingen in alternerd leren is ouder dan 18 jaar. Door de verruiming worden ondernemingen gestimuleerd om voor 4.000 leerlingen een leerwerkplek aan te bieden.  

 

Alle hens aan dek 

Deze beslissing past in het relanceplan voor de arbeidsmarkt ‘Alle hens aan dek’. Dat is het plan van de Vlaamse regering en de sociale partners met een opleidings-en loopbaanoffensief als één van de prioriteiten. Levenslang leren is daarbij een belangrijke doelstelling om een sterke overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt mogelijk te maken. De verruiming van de stagebonus sluit aan op de eerdere relance maatregel rond de uitbreiding en de verhoging van de stagebonus tijdens het schooljaar 2020-2021. 

Nieuws

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.  

Proefprojecten in West-Vlaanderen en Antwerpen testen innovatieve zorgplanningstool Alivia uit

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ging vandaag op huisbezoek bij de 88-jarige Frans Vandeputte in Avelgem. Hij is een van 40 zorgbehoevende personen die met een team van zorgverleners Alivia zullen uittesten: een nieuw digitaal instrument om een zorgcoördinatie en zorgplanning op te stellen en data te delen. Een primeur voor Vlaanderen en het eerste instrument waarbij de zorgbehoevende persoon zelf en diens mantelzorger volwaardig toegang toe hebben én ook de aansturing en controle over hebben. Alivia zal toelaten de zorg en ondersteuning in complexe zorgsituaties op een andere, innovatieve en vooral betere manier te organiseren: doelgericht, met een intense samenwerking tussen zorgverleners en welzijnswerkers en met de wensen en noden van de zorgbehoevende persoon centraal.