Ook stagebonus voor bedrijven die jongeren ouder dan 18 jaar een leerwerkplek aanbieden

Publicatiedatum

Deel dit artikel

De stagebonus voor ondernemingen die een leerwerkplek aanbieden in alternerende opleidingen (bv. duaal leren),  wordt tijdelijk verruimd. Dat heeft de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits beslist. Ondernemingen zullen ook voor 18-plussers een stagebonus van 500 euro kunnen ontvangen tijdens het schooljaar 2021-2022 en 2022-2023. Met de tijdelijke verruiming wil minister Crevits het behoud van leerwerkplekken in het secundair onderwijs garanderen en jongeren ouder dan 18 jaar de kans geven om  toch hun diploma te behalen. Door de verruiming worden ondernemingen gestimuleerd om voor 4.000 leerlingen een leerwerkplek aan te bieden. Minister Crevits voorziet hiervoor 3 miljoen euro. 

“Jongeren in alternerende opleidingen in het secundair onderwijs (zoals duaal leren) met een reeds opgebouwde leervertraging, en dus meestal ouder dan 18 jaar, zijn kwetsbaar op de arbeidsmarkt. In het schooljaar 2020-2021 werd daarom de leeftijdsvoorwaarde voor de stagebonus uitgebreid aan de hand van een aanvullende stagebonus. Dit principe trek ik door naar dit én volgend schooljaar. Een goede begeleiding door de werkgever kan jongeren over de streep trekken om in alternerend leren te blijven. Door ook een bonus te geven aan ondernemingen wanneer zij een leerwerkplek aanbieden aan jongeren met leervertraging bevorderen we dat ze hun diploma halen. Op die manier is er een sterke overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt mogelijk en vormt dit hopelijk zo de start van een duurzame loopbaan. ” – Vlaams minister van Werk Hilde Crevits  

 

Alternerend leren (deeltijds beroepssecundair onderwijs, leertijd of duaal leren) is een leervorm in het secundair onderwijs waarbij de leerling afwisselend op school en op de werkvloer leert. Om ondernemingen te stimuleren een leerwerkplek in het kader van alternerend leren ter beschikking te stellen is er de stagebonus. De maatregelen om het coronavirus in te dijken maken het niet eenvoudig om leerwerkplekken aan te bieden voor jongeren. Vorig schooljaar werd daarom éénmalig een bijkomende vergoeding voorzien van 1.000 euro bovenop de bestaande stagebonus. Daarnaast was er ook een verruiming van de doelgroep naar meerderjarige jongeren. Intussen zijn 2.879 aanvragen goedgekeurd en krijgen bedrijven dus voor 2.879 jongeren een stagebonus. Het gaat voor vorig schooljaar om ruim 2,8 miljoen euro in totaal. 

 

Tussen september 2021 en 31 augustus 2023 wordt deze tijdelijke verruiming naar meerderjarige jongeren verder gezet. De werkgevers kunnen een beroep doen op een premie van 500 euro.  

 

Deze verruiming garandeert het behoud van leerwerkplekken voor alle leerlingen in alternerende opleiding in het secundair onderwijs. Twee derde van de leerlingen in alternerd leren is ouder dan 18 jaar. Door de verruiming worden ondernemingen gestimuleerd om voor 4.000 leerlingen een leerwerkplek aan te bieden.  

 

Alle hens aan dek 

Deze beslissing past in het relanceplan voor de arbeidsmarkt ‘Alle hens aan dek’. Dat is het plan van de Vlaamse regering en de sociale partners met een opleidings-en loopbaanoffensief als één van de prioriteiten. Levenslang leren is daarbij een belangrijke doelstelling om een sterke overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt mogelijk te maken. De verruiming van de stagebonus sluit aan op de eerdere relance maatregel rond de uitbreiding en de verhoging van de stagebonus tijdens het schooljaar 2020-2021. 

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.