Personen met een verstandelijke handicap en een psychiatrische stoornis zullen in heel Vlaanderen de juiste zorg kunnen krijgen

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Voor mensen met een dubbeldiagnose (verstandelijke handicap en psychiatrische stoornis) is er een specifieke werking in Oost- en West-Vlaanderen en Limburg om hen te ondersteunen.  Minister Hilde Crevits besliste om deze werking verder te zetten én uit te bereiden naar de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant/Brussel. Op deze manier wordt er verder geïnvesteerd in een Vlaanderen brede werking.

De samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid tussen de psychiatrische ziekenhuizen en de VAPH-voorzieningen werkt en biedt voor heel wat mensen met een dubbeldiagnose een oplossing. Een continuering én de uitbreiding naar Antwerpen en Vlaams-Brabant staan dan buiten kijf. Op die manier willen we vanuit Vlaanderen tegemoetkomen aan de specifieke noden van personen met een verstandelijke handicap én een psychiatrische stoornis.” - Hilde Crevits, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

In 2014 werden drie projecten gelanceerd met cofinanciering van FOD Volksgezondheid en het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). De projecten waren altijd een samenwerking tussen een door het VAPH vergunde organisatie en een psychiatrisch ziekenhuis met een specifieke afdeling voor de residentiele behandeling van mensen met een dubbeldiagnose. Het gaat hier dan om mensen met een verstandelijke handicap en bijkomend een psychiatrische stoornis. Minister Crevits investeert 900.000 euro voor de uitbreiding van 3 naar 5 samenwerkingsverbanden.

De werking voor personen met een dubbeldiagnose werd over de jaren heen als bijzonder waardevol beschouwd door alle betrokken partijen.

Met deze beslissing wordt de continuïteit verzekerd van de eerdere samenwerkingsverbanden in Oost-Vlaanderen, Limburg en West-Vlaanderen en wordt de werking uitgebreid naar Antwerpen en Vlaams-Brabant/Brussel om mensen met een dubbeldiagnose over heel Vlaanderen op een gelijkwaardige manier te ondersteunen. Zowel vanuit de sector van de geestelijk gezondheid als de sector voor personen met een handicap was er steeds meer vraag naar een duurzame verankering van de ondersteuning op lange termijn.

“Dankzij deze extra financiering kunnen we nog betere zorg op maat bieden. Mensen met een verstandelijke beperking hebben meer kans op de ontwikkeling van een psychische kwetsbaarheid. Zij hebben tijdens hun opname in een psychiatrisch ziekenhuis evenwel nood aan bijkomende zorg, net omwille van hun beperking. De financiering van de psychiatrische ziekenhuizen is hier niet goed op afgestemd. Dankzij deze middelen kunnen we deze aangepaste, mensgerichte zorg aan hen nu wel bieden. Hierdoor werken we  intensiever en kortdurender zodat mensen sneller terug naar hun thuis kunnen. Tegelijk kunnen we bijkomend investeren in samenwerking naar VAPH-partners om onze expertise en knowhow die uit een behandeltraject volgt, over te dragen. We engageren ons ook om time-out- en crisisbehandelingen te voorzien. We zijn zeer dankbaar dat de minister dit project structureel verankerd en verder uitrolt over Vlaanderen en hierdoor een verschil maakt voor deze zeer kwetsbare populatie.” – Bert Plessers – algemeen directeur Asster vzw (en De Zeilen 2 – dubbeldiagnose-afdeling)

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.