Realisaties

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world."
Nelson Mandela

Er is geen krachtiger middel om individuen of een samenleving in haar geheel vooruit te helpen dan sterk onderwijs. In Vlaanderen hebben we een lange traditie en een internationale reputatie van kwaliteitsvol onderwijs. Demografische, socio-economische en technische evoluties zorgen echter telkens voor nieuwe uitdagingen en ook in de samenleving van morgen moeten we die onderwijskwaliteit blijven garanderen. En wel voor iedereen in de samenleving ongeacht leeftijd, gender, afkomst, thuistaal of zorgnood, ...

Daartoe is het belangrijk onderwijs op maat aan te bieden, want hét beste onderwijs bestaat niet. Iedere doelgroep of ieder individu heeft andere noden, andere talenten, mogelijkheden en interesses. ‘Het best mogelijke onderwijs voor elke lerende’, dat is ons devies.

Als overheid zorgen we voor de nodige wetgeving, kaders en middelen. Maar kwaliteitsvol onderwijs is en blijft vooral het resultaat van de harde dagdagelijkse inzet van duizenden leraren, ondersteuners, begeleiders, docenten, professoren én hun teams. Zij staan niet alleen maar zijn gesterkt door krachtige besturen en directies, vaak aangevuld met deskundige ondersteuning van externe partners. Onderwijs is dan ook vooral mensenwerk en teamwerk.

Een krachtdadig en efficiënt onderwijsbeleid start daarom vanuit vertrouwen en gedeelde verantwoordelijkheid en gebeurt in nauw overleg met alle betrokken partners. In de eerste plaats de leerkrachten en directies, de onderwijsverstrekkers en –ondersteuners, maar evenzeer de leerlingen en hun ouders. Vertrouwen en verantwoordelijkheid geven om - op basis van breed overleg - voor elke lerende het best mogelijke leertraject te garanderen. Dat is de basis van mijn beleid. Deze visie respecteert elk onderwijsniveau vanuit zijn eigenheid en autonomie, maar kijkt ook verder naar onderwijs als een levenslang continuüm voor elke lerende. Samen maken wij onderwijs.