Buitengewoon onderwijs

Gerealiseerd:

Vanaf 1 september 2016 kunnen 20 extra scholen voor buitengewoon basis- en buitengewoon secundair onderwijs, onderwijs organiseren voor normaal begaafde kinderen met autisme via het type 9. Een grote groep kinderen met autisme volgde les in verschillende types van het buitengewoon onderwijs, met het nieuwe type 9 sinds 2015 en de uitbreiding in 2016, kunnen die nu terecht in meer gespecialiseerd onderwijs. Het totaal aantal type 9-scholen komt op 186. http://hildecrevits.be/nl/20-extra-scholen-kunnen-vanaf-volgend-schooljaar-onderwijs-voor-kinderen-met-autisme-organiseren

19 extra scholen kregen een gunstig advies om hun programmatie buitengewoon basisonderwijs of buitengewoon secundair onderwijs uit te breiden. Met deze programmaties (die ruimer zijn dan enkel type 9) komt er een betere geografische spreiding van het aanbod in diverse types van het buitengewoon onderwijs. Leerlingen zullen minder lang op de bus moeten zitten omdat er dichter bij hun woonplaats een aanbod komt. http://www.hildecrevits.be/nl/19-scholen-krijgen-gunstig-advies-voor-programmatie-buitengewoon-basisonderwijs-en-secundair 

Een nieuw concept leerlingenvervoer wordt uitgetest in 2 pilootgebieden (Roeselare-Izegem-Ingelmunster-Hooglede en Leuven). Het uitgangspunt is de zorgnood van de leerlingen en een veilige en comfortabele verplaatsing naar school. Multimodale inzet vervoersmiddelen, organisatie buitenschoolse opvang en nieuw kader toekenning recht op vervoer moeten daarvoor zorgen. http://www.hildecrevits.be/nl/start-van-twee-proefprojecten-leerlingenvervoer-buitengewoon-onderwijs