DKO en cultuureducatie

Regeerakkoord:

Samen met de Vlaamse gemeenten en andere betrokken actoren werken we een niveaudecreet deeltijds kunstonderwijs uit. We stimuleren daarbij een nauwe samenwerking met het leerplichtonderwijs en vrijetijdsactoren.

Cultuur in Vlaanderen wordt niet alleen gemaakt door professionele kunstenaars, maar ook door vele amateurkunstenaars. Er moeten meer bruggen geslagen worden tussen amateurkunsten en andere sectoren, zoals jeugd, onderwijs, met bijzondere aandacht voor het deeltijds kunstonderwijs, en professionele kunsten.

Zo investeren we in de culturele bagage van volwassenen maar ook van kinderen en jongeren via initiatieven in gezins- en familiaal verband en via onderwijs en media met een voortrekkersrol voor de openbare omroep.

Gerealiseerd:

Met het decreet Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) bundelen we alle bestaande wetgeving in één decreet. Hiermee gaan we voor: de vereenvoudiging van de regelgeving, een stevige verankering in onderwijs en een goede samenwerking met het kleuter en het leerplichtonderwijs en culturele organisaties. Vanaf 1 september 2018 kunnen kinderen vanaf 6 jaar alle disciplines volgen in het deeltijds kunstonderwijs in Vlaanderen. http://www.hildecrevits.be/nl/laat-het-deeltijds-kunstonderwijs-bloeien-en-groeien

We keurden in 2015 34 nieuwe programmaties Deeltijds Kunstonderwijs goed, in 2016 nog eens 14 nieuwe programmaties en in 2017 keurden we er  11 goed. http://www.hildecrevits.be/nl/kunstacademie-beveren-en-13-nieuwe-programmaties-voor-deeltijds-kunstonderwijs http://www.hildecrevits.be/nl/11-nieuwe-programmaties-voor-deeltijds-kunstonderwijs http://www.hildecrevits.be/nl/34-nieuwe-oprichtingen-deeltijds-kunstonderwijs-goedgekeurd-waarvan-3-nieuwe-kunstacademies  

Cultuureducatie: via het actieplan ‘Samen voor meer en beter’ krijgen we een kruisbestuiving tussen onderwijs en cultuur. Deze samenwerking tussen cultuur en onderwijs zal de aandacht voor cultuur bij leerlingen vergroten. Een voorbeeld daarvan is de actie “kunstenaarsresidentie” waarbij een kunstenaar een bepaalde periode in een school resideert. http://www.hildecrevits.be/nl/ministers-crevits-en-gatz-brengen-meer-cultuur-naar-school 

Via Cultuurkuur.be, het online platform voor cultuureducatie krijgen scholen, van kleuterschool tot hogeschool, elk jaar de gelegenheid een creatief project in te dienen. Een professionele jury staat in voor de beoordeling. Het project loopt van februari tot einde juni. Vlaams minister van Onderwijs kent daarvoor subsidies toe. Dit jaar gaat het om 287.000 euro voor 199 scholen. Cultuurkuur.be is een samenwerking van CANON cultuurcel en Cultuurnet Vlaanderen. http://www.hildecrevits.be/nl/workshop-beatboxing-een-eigen-muziekfestival-op-school-het-kan