Horizontaal beleid

Regeerakkoord:

Het armoedevraagstuk gaat tot slot alle beleidsniveaus aan en vraagt dus om een zgn. horizontale aanpak. De realisatie van de armoededoelstellingen van het Pact 2020 is dan ook een taak van elke Vlaamse minister. De Vlaamse regering gaat in tegen alle mechanismen die armoede veroorzaken en stimuleert de zelfredzaamheid van mensen.

De Vlaamse Regering maakt werk van een sterk, gecoördineerd en gedifferentieerd gelijke-kansenbeleid. Elke groep (vrouwen en mannen, holebi’s en transgenders, personen met een beperking, mensen met een migratieachtergrond, …) verdient daarbij specifieke aandacht. De strategische en operationele doelstellingen van het te voeren horizontaal gelijke-kansenbeleid nemen we op in de beleidsnota’s en beleidsbrieven.

We maken werk van een integraal toegankelijke samenleving. Toegankelijke gebouwen, vervoer, informatie, communicatie, voorzieningen en diensten zijn daarvoor een essentiële voorwaarde.

Via het onderwijs en de media sensibiliseren we het brede publiek voor de ontwikkelingsproblematiek en creëren we draagvlak. We steunen ook projecten voor microfinanciering.

Gerealiseerd:

De Vlaamse Regering keurde horizontale actieplannen goed rond integratie, inburgering en gelijke kansen (gender, seksuele diversiteit, toegankelijkheid en handicap). Daarin werden tal van acties op het vlak van onderwijs opgenomen, die zitten verspreid in bovenstaande realisaties. Bijvoorbeeld: project rond onbetaalde schoolfacturen.