Leerplichtonderwijs

Regeerakkoord:

“We stimuleren ondernemingszin en ondernemerschap, met een leerlijn van kleuter- tot hoger onderwijs en door partners van de school in de klas te halen om ondernemerschap te bevorderen.Voor wat betreft de ondersteuning van de internaten bouwen we de verschillen tussen de netten af.”

Gerealiseerd:

Vanaf januari 2018 houden we de onderwijsinspectie 2.0 boven de doopvont. De vernieuwde onderwijsinspectie wordt meer dan ooit de partner van onderwijs- en CLB-teams. Er zijn belangrijke vernieuwingen: scholen zullen vaker het bezoek krijgen van de inspectie, de inspectie werkt transparanter en zal instellingen stimuleren en inspireren bij hun kwaliteitsbeleid. De bestaande procedures van adviezen en erkenningen veranderen en vereenvoudigen. Alles vertrekt vanuit een breed gedragen referentiekader over wat kwaliteitsvol onderwijs is en het globale kwaliteitsbeleid van onderwijsinstellingen.

De 4 voormalige opvangcentra, nu de 8 internaten met permanente openstelling (IPO) bevinden zich in het tweede jaar van de drie van de transitiefase. De 8 IPO behoren sinds 1 september 2016 tot het toepassingsgebied van de intersectorale toegangspoort. Het aanbod is gemoduleerd en de toeleiding gebeurt gestroomlijnd via de intersectorale toegangspoort. In de loop van het voorjaar 2017 werden de in de beheersovereenkomsten overeengekomen audits gehouden, dit gebeurde door gemengde teams van de Zorg- en Onderwijsinspectie. Binnen de stuurgroep transitie start een oefening waarbij onderzocht wordt of het mogelijk is om  de deelwerking van de MPIGO’s (open op schooldagen) t.a.v. de jongeren met een VAPH- en/of JWZ profiel te laten aansluiten bij de werking van de IPO’s (open op niet schooldagen) en zo meer coherente gehelen te vormen (die dan de voldragen transitie kunnen maken).

Vanaf het schooljaar 2019-2020 krijgen kleuterscholen in Vlaanderen evenveel werkingsmiddelen als de lagere scholen. De Vlaamse Regering heeft die beslissing vandaag definitief goedgekeurd.  De Regering maakt op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits 52 miljoen euro extra vrij om de gelijkschakeling te garanderen. Concreet krijgen scholen voortaan 662 euro per kleuter in plaats van 477 euro. Dat is een stijging met bijna 40 procent.

Onze arbeidsmarkt verandert razendsnel. De digitalisering en de robotisering zorgen ervoor dat elke bedrijf voor enorme uitdagingen komt te staan. Ook de klimaattransitie of de vergrijzing speelt een grote rol in de jobs van morgen. Ook in het technisch- en beroepsonderwijs wordt er gezocht naar uitgetest, kwalitatief lesmateriaal zodat jongeren worden klaargestoomd voor de werkvloer van vandaag en morgen. Deze aanpak kan jongeren ook meer motiveren om voor technische studies -en beroepen te kiezen. Om dit te ondersteunen, krijgen 13 scholen verspreid over heel Vlaanderen van Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits in totaal bijna 230.000 euro