Levensbeschouwing en burgerschap

Gerealiseerd:

In een ‘samen-leving’ die naam waardig is een voortdurende dialoog met respect voor ieders identiteit een conditio sine qua non. Ook het respecteren van een aantal basiswaarden en de kennis van bepaalde rechten en plichten is essentieel. De Katholieke dialoogschool (KOV) en het nieuwe pedagogisch project van het GO! ‘Samen leren samenleven’ bieden elk vanuit hun eigenheid een duidelijk antwoord op de uitdagingen van de superdiverse samenleving. Door zich expliciet te richten naar ieder kind van welke religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond ook, erkennen ze de unieke plaats van de school als spiegel van de samenleving. http://www.hildecrevits.be/nl/versterking-interlevensbeschouwelijke-dialoog-het-officieel-onderwijs

Vorig jaar ondertekenden we samen met alle levensbeschouwingen en de onderwijsverstrekkers van het publiek net een verklaring rond de interlevensbeschouwelijke dialoog. Daarin gaan ze het engagement aan om de muren tussen de lessen levensbeschouwing en wat anders op de school gebeurt weg te halen en verregaand samen te werken. http://www.hildecrevits.be/nl/versterking-interlevensbeschouwelijke-dialoog-het-officieel-onderwijs

We testen het nieuwe competentiekader van de Raad van Europa voor burgerschapseducatie. http://www.hildecrevits.be/nl/standpunt-0  

Alle leerkrachten islam zullen een lerarenopleiding aan een Vlaamse hogeschool of universiteit gevolgd hebben. Wie het diploma behaalt aan deze instellingen zal hiervoor ook een vereist bekwaamheidsbewijs ontvangen. Aan de inspectie werd 1 voltijdse adviseur islam toegevoegd. Zij houdt zich bezig met de inhoud van het islamonderwijs: leerplannen en lesmateriaal worden gecheckt en indien nodig aangepast.