Onderwijs-werk

Regeerakkoord:

Voor elke studierichting wordt een goede aansluiting met het hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt verzekerd. Daartoe wordt met de arbeidsmarkt structureel overleg gepleegd, zowel op Vlaams als op regionaal niveau.

In het toekomstig Vlaams activeringsbeleid leggen we volgende accenten:

Jongeren en in het bijzonder ongekwalificeerde schoolverlaters: In overleg met het beleidsdomein onderwijs zetten we verder in op een betere aansluiting onderwijs arbeidsmarkt en op het remediëren van vroegtijdig schoolverlaten. We garanderen voor alle jonge werkzoekenden binnen de vier maanden een aanbod op maat: een persoonlijke ondersteuning bij het zoeken naar een job, een intensieve begeleiding, beroepsopleiding of (tijdelijke) werkervaring.

Gerealiseerd:

Het wordt makkelijker voor ondernemingen om een leerling op te leiden op de werkvloer. We vereenvoudigden het statuut van jongeren in een alternerende opleiding (leren op de werkvloer). En er zal slechts één leervergoeding gelden voor alle opleidingen die meer dan 20 uur op de werkvloer gegeven worden.

Jongeren ouder dan 18 jaar in een alternerende opleiding, die nog niet arbeidsrijp zijn, kunnen vanaf 1 september 2017 via een brugproject hun arbeidsmarktattitudes voorbereiden.

Elk jaar zijn er meer jongeren die via het Deeltijds Beroepssecundair onderwijs een opleiding volgen en op die manier in de reguliere arbeidsmarkt aan de slag gaan.. 

Nieuwe of hernieuwde onderwijsconvenants versterkten de samenwerking tussen scholen en arbeidssectoren. Dit is het geval voor de transportsector, de hout- en bouwsector en voor de autosector.