Gerealiseerd:

We hebben hernieuwde beheersovereenkomsten met de ouderkoepelverenigingen met als thema’s om rond te werken: geletterdheidsondersteuning, vroegtijdig schoolverlaten, … 

Child Focus en de Gezinsbond organiseren 120 gratis ouderavonden op school over het veilig gebruik van het internet. Concreet gaat het om thema’s zoals “Onze kinderen veilig online”, “Cyberpesten” en “Let the games begin”. De interesse vanuit de scholen is telkens groot. http://www.hildecrevits.be/nl/ouderavonden-scholen-over-veilig-internetgebruik