Regeerakkoord:

We rollen het STEM-actieplan verder uit en maken via concrete maatregelen leerlingen warm voor richtingen wetenschap en techniek.

We voeren een STEM-beleid met meer slagkracht met het oog op meer mensen in STEM opleidingen en beroepen. We enten de middelen voor wetenschapscommunicatie hier maximaal op en voorzien een centrale rol voor FTI-Technopolis als kenniscentrum.

Gerealiseerd:

Meer meisjes en meer jongeren uit kansengroepen moeten de gelegenheid krijgen om kennis te maken met STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics of Wetenschappen, Techniek, Engineering en Wiskunde). Dat staat in het STEM-actieplan 2016-2019. STEM wil ook een grotere focus leggen op maatschappelijk relevante thema’s zoals klimaatverandering en zorg.

Het STEM-actieplan stimuleert jongeren  voor studies en loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen, engineering en techniek. Er is namelijk een tekort aan afgestudeerden in deze richtingen.

Het plan omvat:

-        nieuwe STEM-didactiek, extra bijscholingen via de  PBD’s en een lerend netwerk om leerkrachten in het basisonderwijs te ondersteunen.

-        de inrichting van een lerend netwerk om STEM beter in het secundair onderwijs te implementeren. 

-        Stimuli voor STEM in TSO/BSO via een projectoproep voor scholen en een bijscholingstraject met bedrijven via de RTC’s

-        Uitbouw van lokale STEM-academies in gans Vlaanderen:  al meer dan 26.000 kinderen genieten  van gesubsidieerde buitenschoolse techniekactiviteiten.

-        o.a. de meerjarige subsidie voor het Beroepenhuis om de studiekeuze te verbeteren.