Vluchtelingeninstroom

Gerealiseerd:

Met een resem aan maatregelen zorgen we voor een zo goed mogelijke instroom van anderstalige kinderen.

-   Per extra anderstalige kleuter, krijgt de school 950 euro om te werken rond taal. http://www.hildecrevits.be/nl/opnieuw-950-euro-bijkomende-anderstalige-kleuter

-   Scholen en schoolgemeenschappen kunnen op eender welk moment in het schooljaar een aanvraag indienen om OKAN-onderwijs in te richten. Zo spelen ze sneller in op de verhoogde instroom van OKAN-leerlingen.

-   Er zijn extra vervolgschoolcoaches om leerlingen van het onthaalonderwijs te begeleiden naar het voltijds secundair onderwijs. In 2014 waren dit er 143, op dit ogenblik tellen we 621 vervolgschoolcoaches. Deze coaches begeleiden niet alleen de leerlingen maar geven ook tips aan leerkrachten van hoe ze met deze jongeren aan de slag kunnen gaan. In totaal zijn er nu 3500 leerkrachten in het onthaalonderwijs aan de slag.

-   We investeren 504.000 euro voor 7 traumapsychologen, in elke provincie en Brussel om jonge vluchtelingen met een traumaproblematiek beter te kunnen begeleiden. Zes organisaties in Vlaanderen en Brussel kunnen een psycholoog met ervaring in dienst nemen om die kinderen en jongeren bij te staan. Omdat er in de provincie Antwerpen meer asielkinderen schoolgaan, worden daar twee psychologen voorzien.

-   We brachten de impact van het sluiten van de tijdelijke opvangcentra op de schoolloopbaan in kaart om beter te kunnen inspelen op de noden. https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/impact-sluiting-collectieve-opvangcentra-voor-onderwijs-in-kaart-gebracht

-   We investeren 10 miljoen euro om extra cursussen Nederlands voor Anderstaligen (NT2) in te richten voor vluchtelingen.  

Sinds 1 september 2016 zijn de middelen fors verhoogd voor de begeleiding, ondersteuning en opvolging – de vervolgschoolcoaching – van leerlingen die doorstromen van het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers naar het vervolgonderwijs. In 2017 voorzien we in 9,2 miljoen euro voor de vervolgschoolcoaches, want deze Vlaamse Regering zet absoluut in op de integratie van jongeren na het OKAN-jaar in een regulier schooltraject. https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1119045/verslag/1131363