Ruim 1,7 miljoen euro aan IT-investeringen voor betere handhaving in de kinderopvang

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits investeert ruim 1,7 miljoen euro voor de uitbouw van een efficiënt en performant elektronisch dossierbeheer voor de opvolging van de kinderopvang. Concreet zal alle informatie over inspectie en handhaving terug te vinden zijn op één plaats. Klachten en meldingen over een bepaalde opvanglocatie zullen automatisch gekoppeld en zichtbaar worden op een  dashboard dat belangrijke informatie samenbrengt  om  verontrustende signalen snel te kunnen detecteren. De investeringen moeten de processen rond meldingen, klachten en handhaving stroomlijnen, zodat problemen sneller gedetecteerd en aangepakt kunnen worden.

“Om dossiers en klachten over de kinderopvang beter te kunnen opvolgen, was er een dringende nood aan nieuwe IT-systemen. Opdrachthouder Leo Van Loo heeft de voorbije maanden hard gewerkt aan de contouren van een performant systeem dat bijvoorbeeld bij een melding van een gevaarsituatie met één druk op de knop toelaat te zien welke inspecties de betrokken locatie al heeft gehad, wat de mogelijke klachten en meldingen van het verleden zijn, welke communicatie er eerder al is geweest,… enzovoort. Het nieuwe IT-systeem zal het dossierbeheer op korte termijn toegankelijker, overzichtelijker en vollediger maken, in het belang van de veiligheid en kwaliteit van onze kinderopvang. Door de beschikbare informatie ook te delen met derden, kunnen ouders hun kind goed geïnformeerd  naar de kinderopvang sturen. We onderzoeken ook hoe bijvoorbeeld tevreden ouders hun feedback kunnen achterlaten op het nieuwe platform.” – Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits  

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits investeert ruim 1,7 miljoen euro in IT-systemen om het dossierbeheer en opvolging van de kinderopvanginitiatieven te optimaliseren. De investeringen komen er naar aanleiding van het actieplan ‘inspectie en handhaving in de kinderopvang’ om de kwaliteit en de veiligheid van de kinderopvang te verhogen. Ook de audit over de kinderopvang toonde aan dat er nood is aan een efficiënte en ondersteunende IT om de processen rond meldingen, klachten en handhaving onder controle te krijgen.

Dashboard met alle info over kinderopvanginitiatieven

Een eerste optimalisatie maakt werk van een meer toegankelijke en overzichtelijke interne werking waarbij zowel Zorginspectie als Opgroeien alle relevante informatie rond inspectie en handhaving zullen kunnen terugvinden op één plaats. Daar waar vroeger klachten en dossiers naast elkaar bijgehouden werden, zal een dashboard met alle informatie over alle kinderopvanginitiatieven beschikbaar zijn. Het overzichtsscherm zal per kinderopvanginitiatief een tijdlijn bevatten met meldingen, klachten, handhavingstrajecten en opvolgingsgegevens. Op die manier heeft elke medewerker van Zorginspectie of Opgroeien toegang tot de volledige historiek van alle voorzieningen.

Het koppelen van de verschillende systemen zal gebeuren via automatische gegevensuitwisseling tussen het klachtenbeheersysteem van Opgroeien en het dossiersysteem rond kinderopvangvoorzieningen. Via dataminingtechnieken zal er een kwantitatieve risicoanalyse ontwikkeld worden die toelaat om grote hoeveelheden aan gegevens te onderzoeken en mogelijke verontrustende signalen op basis van patronen te detecteren. Op die manier laat het dashboard toe om diverse samenhangen te tonen en zal er snel en preventief ingegrepen kunnen worden waar nodig.

Inspectieverslagen en klachten zichtbaar voor publiek

Met de investering wil minister Crevits ook het brede publiek beter informeren over zowel de ingediende klachten als over de resultaten van de inspectiebezoeken van Zorginspectie. Concreet zullen de inspectieverslagen en klachtenoverzichten online gepubliceerd worden. Er worden daarvoor speciale publicatierapporten voorzien die rekening houden met de leesbaarheid  voor burgers en privacygevoelige elementen zowel m.b.t. de klager als opvangvoorziening zelf. Ook wordt onderzocht hoe feedback van ouders en derden over individuele kinderopvangvoorzieningen publiek kan worden ontsloten. Minister Crevits beoogt met deze investeringen in het kader van actieve openbaarheid van bestuur het welverdiende vertrouwen in de sector hoog te houden.

Opdrachthouder van het actieplan kinderopvang Leo Van Loo: “Deze IT-investeringen zijn nodig om voorzieningen overzichtelijk te kunnen opvolgen, sneller in gesprek te kunnen gaan en het vertrouwen in een kwalitatieve kinderopvang hoog te houden en te versterken.”

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.

Vlaams minister Hilde Crevits versterkt De Druglijn

De Druglijn kent een grote toename van hulpvragen van (jonge) mensen die middelen gebruiken. Bovendien komen er ook steeds meer zwaardere problematieken aan bod. Mensen kunnen bij de Druglijn terecht voor vragen, een eerste advies en hulp met betrekking tot drank, drugs, pillen, gokken en overmatig gamen. Om aan de stijgende nood tegemoet te komen, trekt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits 150.000 euro uit om de Druglijn te versterken, de bereikbaarheid te vergroten en zo meer mensen te kunnen helpen.