Staatssecretaris de Moor & Minister Crevits brengen bezoek aan een pleeggezin dat zorgt voor een niet-begeleide minderjarige vreemdeling

Publicatiedatum

Tags

Jeugdhulp

Deel dit artikel

Deze ochtend zijn Federaal Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor en Vlaams Minister voor Welzijn, Volksgezondheid & Gezin, Hilde Crevits op bezoek gegaan bij een pleeggezin van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) in De Klinge. Het bezoek gaf hen de gelegenheid om naar de persoonlijke ervaringen van het pleeggezin te luisteren en bovenal hun waardering te uiten voor het waardevolle engagement dat het gezin aangaat.

Nicole de Moor: “Het is door zulke toegewijde gezinnen dat de meest kwetsbare minderjarige vreemdelingen een warme thuis kunnen krijgen. De gezinnen zijn van onschatbare waarde voor het kind, dat vaak uit een zeer moeilijke situatie komt, en daarmee eveneens van onschatbare waarde voor onze samenleving in zijn geheel. Pleeggezinnen kunnen een actieve rol spelen bij de opvang en integratie van nieuwkomers. Het is een straf engagement dat we graag verder aanmoedigen.”

Hilde Crevits: “Via de Vlaamse pleegzorg zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren zich hier thuis kunnen voelen. Het is voor alle kinderen belangrijk dat ze op jonge leeftijd goed omringd zijn. Vorig jaar kenden we een grote instroom door de oorlog in Oekraïne. Vandaag zien we dat een aantal van hen al kan terugkeren of herenigd zijn met familie. Toch blijft de vraag naar pleeggezinnen groter dan het aanbod, zowel voor niet-begeleide minderjarigen, als voor kinderen die hier in een moeilijke thuissituatie leven. Mensen met nog wat extra ruimte in hun huis en hart wil ik daarom oproepen om pleegzorg te overwegen en mee het verschil te maken.”

Vorig jaar kwamen in ons land 6.400 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen toe. 2.500 van hen zijn jonger dan 16 jaar en 320 zelfs jonger dan 11. Het is met name deze kinderen die behoefte hebben aan aangepaste opvang en extra ondersteuning. Om aan hun noden te voldoen worden zij in eerste instantie opgevangen in centra van Fedasil die specifiek ingericht zijn voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en krijgen zij  een voogd toegewezen door de Dienst Voogdij. Voor de meest kwetsbaren, de allerjongsten of kinderen die een ernstig trauma opliepen is er intense samenwerking tussen Fedasil en het Agentschap Opgroeien. Zo zijn er aangepaste plaatsen in leefgroepen, maar wordt er eerst gekeken naar een plaatsing binnen een pleeggezin als passende oplossing.

Pleegzorg Vlaanderen

In een pleeggezin komen kinderen en jongeren in een warme omgeving terecht waar ze meer geïndividualiseerde zorg verkrijgen van vaste ondersteuningsfiguren. Dat komt ten goede aan hun ontwikkeling en integratie. Een concreet voorbeeld is het pleeggezin dat vandaag werd bezocht waar twee broers, op jonge leeftijd wees geworden, de nodige nabije zorg en stabiliteit vonden in het pleeggezin.

Op dit moment zijn er 706 pleeggezinnen in Vlaanderen die ervoor hebben gekozen een NBMV op te vangen. Gezien de voordelen op het gebied van ontwikkeling en integratie voor deze minderjarige vreemdelingen, is pleegzorg de voorkeursvorm van opvang wanneer het zeer jonge kinderen of jonge meisjes betreft. Desalniettemin blijft de vraag naar pleeggezinnen voor deze doelgroep groter dan het aanbod.  Sinds de opstart van het project “Geef de Wereld een Thuis” in 2015 werden in totaal meer dan 1.000 nieuwe pleegzorgsituaties opgestart voor NBMV  in Vlaanderen en Brussel.

Ook na de start van de oorlog in Oekraïne was er een groot enthousiasme om niet-begeleide minderjarige vreemdelingen op te vangen. In totaal werden 188 kinderen opgevangen in een pleeggezin. 83 kinderen blijven vandaag nog steeds in een pleeggezin. Sommigen zijn namelijk inmiddels al teruggekeerd naar Oekraïne, herenigd met familie elders in Europa of met (één van) hun ouders in Vlaanderen.

Voor mensen met interesse in pleegzorg voor kinderen of jongeren die gevlucht zijn, is er op 30 mei een digitale infosessie van Pleegzorg Vlaanderen. Inschrijven kan via de  website:  https://www.pleegzorg.be/activiteiten/digitale-infosessie-jonge-vluchtelingen-3

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.