Nieuws

134 meldingen over mogelijke onregelmatigheden in adoptiedossiers, minister Crevits wil voor elk dossier verheldering

In totaal hebben 134 mensen zich gemeld na de oproep aan mensen die met vragen zitten over hun adoptiedossier. Minister Crevits vraagt een screening van elk van deze adoptiedossiers. Wie wil kan ook persoonlijk in gesprek gaan over de mogelijkheden van bijkomend onderzoek in het land van herkomst. Er zal ook zorg en begeleiding geboden worden doorheen het hele traject.

Minister Crevits neemt bijkomende maatregelen rond interlandelijke adoptie: voorlopig geen nieuwe bemiddelingsovereenkomsten, maar lopende overeenkomsten worden wel begeleid

In het verleden heeft de Vlaamse Regering verschillende stappen genomen om de misbruiken rond interlandelijke adoptie te onderzoeken en te verbeteren. In september werd een nieuw decreet ingediend om wantoestanden in de toekomst zoveel mogelijk te vermijden. Minister Crevits beslist nu om voorlopig geen nieuwe adoptiedienst te erkennen totdat het nieuwe decreet gestemd is. Pas nadien zal de nieuwe oproep opgestart worden. In tussentijd zullen geen nieuwe bemiddelingsovereenkomsten voor interlandelijke adoptie afgesloten worden. Lopende overeenkomsten zullen wel afgewerkt en begeleid worden.  

Minister Crevits breidt mogelijkheden voor onderzoek over adopties uit het verleden uit

In het verleden kwamen er verschillende signalen van mogelijke onregelmatigheden bij de adoptie van Ethiopische kinderen die tussen 1997 en 2015 naar Vlaanderen kwamen. Om die reden deed het agentschap Opgroeien in 2019 een oproep aan Ethiopisch geadopteerden of adoptieouders met zorgen om zich te melden. Voor 12 gezinnen werd effectief een onderzoek opgestart. Uit de eerste voorlopige conclusies van de onderzoeken blijkt dat de realiteit soms verschilt van de inhoud van de adoptiedossiers. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen waarvan niet vrijwillig afstand werd gedaan door de oorspronkelijke ouders. Na overleg met de onderzoekers wil minister Crevits dat ook andere geadopteerden die zich dergelijke zorgen maken de kans krijgen om zich te melden en hun situatie met experten te bekijken.  

Minister Crevits hervormt interlandelijke adoptie in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat het adoptielandschap en het wettelijk kader errond hervormen. Dat gebeurt na eerdere aanbevelingen van een expertenpanel en uitgebreid overleg met alle betrokkenen. In de toekomst zal er strenger op toegezien worden dat adopties plaatsvinden in het belang van het kind. Zo komt er een systematische screening van herkomstlanden en zullen onafhankelijke experten adoptietrajecten mee beoordelen. Ook zal een kind adopteren zonder begeleiding van de adoptiedienst niet meer mogelijk zijn. En kandidaat-ouders voor adoptie en pleegzorg zullen in de toekomst beter geïnformeerd worden over de twee mogelijkheden.

Drie herkomstlanden krijgen groen licht voor verdere adoptiesamenwerking na uitgebreide screening

De eerste screeningsronde van herkomstlanden waarmee Vlaanderen samenwerkt voor interlandelijke adoptie is afgerond door het agentschap Opgroeien. Vijf landen werden onderzocht. De samenwerking met Portugal, Colombia en Zuid-Afrika wordt verdergezet. Voor de samenwerking met Kazachstan zal een bezoek ter plaatse gebeuren om meer duidelijkheid te krijgen over een aantal belangrijke zaken. Met Vietnam wordt de samenwerking stopgezet omdat er onvoldoende garanties zijn dat de rechten van kinderen die in aanmerking komen voor adoptie en hun gezin gewaarborgd worden. Dat heeft minister Crevits bevestigd tijdens een gedachtewisseling in de commissie Welzijn.