Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Infrastructuurforfait voor nieuwbouw De Klokke in Sint-Niklaas

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de aanvraag voor een infrastructuurforfait voor een nieuwbouw voor 36 bewoners en 17 plaatsen voor dagbesteding van de vzw De Klokke in Sint-Niklaas goedgekeurd. Het gaat om een jaarlijks bedrag van 101.000 euro. Met zo’n forfait komt het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden tussenbeide in de woon- en leefkosten van bewoners bij investeringen zoals een nieuwbouw.

Investeringssteun van 897.000 euro voor Centrum Geestelijke & revalidatievoorziening Integra in Genk

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 897.000 euro voor de verbouwing en de uitbreiding van de ambulante zorgvoorziening Integra in de Henri Decleenestraat in Genk. Een bestaand pand op de Welzijnscampus zal onderhanden worden genomen. Het zal plaats bieden aan het preventie- en zorgaanbod inclusief de gespecialiseerde verslavingszorg van Integra

978.000 euro voor de bouw van lokaal dienstenscentrum in Lissewege

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 978.000 euro toe voor de bouw van een lokaal dienstencentrum in Lissewege bij Brugge. Het dienstencentrum zal deel uit maken van het grotere bouwproject Scharphout waar alle inwoners van de gemeente hun plek kunnen vinden.

1,1 miljoen euro voor nieuwbouw aan De Lovie vzw in Poperinge

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent 1,1 miljoen euro investeringssteun toe aan De Lovie vzw in Poperinge. De steun is bedoeld voor een nieuwbouw met kamers en studio’s voor 6 jongeren in het kader van veilig verblijf. Het gaat om een kleinschalig en nieuw initiatief waarbij jongeren met een ‘zware rugzak’ begeleiding krijgen.

Minister Crevits kent ruim 750.000 euro toe voor Lokaal Dienstencentrum in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van ruim 750.000 euro toe voor het nieuwe Lokaal Dienstencentrum Buur&Berg in de Clement Cartuyvelstraat in Sint-Truiden. Het Lokaal Dienstencentrum zal deel uitmaken van een nieuwe zorgzame buurt, ‘Buur&Berg’. Het past in het proefproject Onzichtbare Zorg in het hart van de stad.

Minister Crevits kent 603.000 euro investeringssteun toe voor het Dorpshuis in Bocholt

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 603.000 euro toe voor het Lokaal Dienstencentrum het Dorpshuis in de Brugstraat in Bocholt. Het Dorpshuis is een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar mensen met vragen terecht kunnen en waar ze de weg vinden naar het hulp- en het dienstverleningsaanbod. Het pand werd al aangekocht, maar moet nog ingericht worden.

Minister Crevits kent 890.000 euro toe voor bouw lokaal dienstencentrum in Lille

 Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun tot van 890.000 euro voor de nieuwbouw van een lokaal dienstcentrum op het Kerkplein in Lille. Het lokaal dienstencentrum zal deel uitmaken van nieuwe zorgcampus en neemt een belangrijke sociale rol op, vooral voor senioren.

Minister Crevits kent 440.000 euro investeringssteun toe voor dagverzorgingscentrum De Maretak in Lendelede

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 440.000 euro toe voor de renovatie van het Centrum voor Dagverzorging De Maretak in de Izegemsestraat in Lendelede. Een renovatie die belangrijk is om de begeleiding en de zorg te verbeteren.

Minister Crevits kent 951.000 euro toe voor nieuw lokaal dienstencentrum in Lede

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 951.000 euro toe voor de bouw van een lokaal dienstencentrum in Lede. Lede heeft momenteel geen lokaal dienstencentrum en wil met deze realisatie haar zorgaanbod verruimen, vooral voor personen met een beginnende zorgbehoefte en met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare thuiswonende ouderen.