Nieuws

Project Homaar zal meer dan 400 jongeren kunnen bereiken.

De hulpverlening aan jongeren tussen 15 en 23 jaar via het project Homaar breidt uit. Homaar biedt jongeren die het psychisch moeilijk hebben een gespecialiseerd dagprogramma aan, zonder lange wachtlijsten. Het aanbod wordt georganiseerd door de vzw Villa Omaar. Voor de uitbreiding van dit aanbod investeert Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits 600.000 euro voor een periode van 2 jaar, tot eind 2025

Minister Crevits investeert 3 miljoen euro in strijd tegen dak- en thuisloosheid bij jongeren

Veel jongeren op de scharnierleeftijd tussen 18 en 25 jaar bevinden zich in kwetsbare situaties en dreigen daardoor vaker dak- en thuisloos te worden. 24,2% van de jongvolwassenen die dak-of thuisloos zijn of dreigen te worden, komt uit de jeugdhulp. Jeugdhulporganisaties hebben de voorbije jaren al veel inspanningen geleverd om die jongeren goed op te volgen. Met resultaat. Zo blijkt uit een inspectierapport van Zorginspectie. Maar extra aandacht blijft nodig. Om jongeren nog beter op weg te helpen, investeert Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits  3 miljoen euro in een nieuwe, interdisciplinaire aanpak om hen opnieuw aansluiting te helpen vinden bij de samenleving.

Gratis online psychologische begeleiding voor jongeren die kampen met psychische problemen

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits lanceert samen met OnlinePsyhulp een nieuw online platform speciaal voor jongeren tussen 16 en 23 jaar die kampen met psychische moeilijkheden. Het aanbod bevat o.a. online sessies met een psycholoog, maar ook een zelftest ‘vibecheck’.  Op die manier kunnen jongeren die nog geen gepaste hulp gezocht of gevonden hebben al geholpen worden. 

Website met waarderingen voor zorgvoorzieningen in de maak

Wie gebruik maakt van een ouderenzorgvoorziening, een voorziening voor personen met een handicap, kinderopvang of jeugdhulp zal zijn of haar ervaringen met de voorzieningen kunnen delen via een website. Dat heeft de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits beslist. In 2024 zal de website in een pilootfase starten. Een eerste stap is nu de aanstelling van een onafhankelijke beheerder van de website.  

Minister Crevits opent nieuw OverKop-huis in Zeebrugge en kondigt 18 nieuwe OverKop-huizen aan in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft vandaag het nieuwe OverKop-huis in Zeebrugge officieel geopend. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor een fijne activiteit, maar vinden er ook een luisterend oor wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. De minister maakte er ook de uitbreiding bekend van de OverKop-huizen naar elke eerstelijnszone in Vlaanderen. Er zijn middelen om in 2024 al in 18 eerstelijnszones waar nu nog geen OverKophuis is een werking op te starten. Zo wil minister Crevits komend jaar al de kaap van 50 OverKop-huizen bereiken. 

Bruno Vanobbergen nieuwe leidend ambtenaar van agentschap Opgroeien

De Vlaamse Regering heeft Bruno Vanobbergen aangesteld als nieuwe administrateur-generaal van het agentschap Opgroeien. Vanobbergen is momenteel administrateur-generaal ad interim en was voordien algemeen directeur bij het agentschap. “Bruno is de meest geschikte kandidaat om het agentschap te leiden en de vele uitdagingen rond kinderen en jongeren aan te pakken”, zeggen bevoegde ministers Crevits en Demir.

Brussel krijgt crisismanager en actieplan om crisis in de jeugdhulp aan te pakken

De sector van de jeugdhulp kent momenteel grote uitdagingen. Om meer zuurstof te geven aan de kinderen, jongeren en hun gezinnen lanceerde Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits een crisis- en investeringsplan met maatregelen voor in totaal 100 miljoen euro in Vlaanderen en Brussel. Specifiek voor de situatie in Brussel worden nog extra maatregelen genomen. Een crisismanager zal worden aangesteld om de samenwerking tussen de Brusselse jeugdhulporganisaties te versterken en het actieplan in de hoofdstad in goede banen te leiden. Hiervoor wordt in 1 miljoen euro voorzien. De Vlaamse Gemeenschapscommissie reageert tevreden en zet mee de schouders onder het actieplan.

OverKop-huizen komen voortaan in aanmerking voor VIPA-ondersteuning

OverKophuizen in Vlaanderen en Brussel kunnen in de toekomst rekenen op steun van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA). Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist. Op die manier kunnen de OverKophuizen hun werk in een nog kwaliteitsvollere infrastructuur en omgeving doen, op maat van jongeren.

Minister Crevits legt rechten vast rond privacy en bezoek voor kinderen en jongeren in jeugdhulp

Wanneer kinderen en jongeren om een bepaalde reden terecht komen in een jeugdhulpvoorziening, moeten ze op een goede manier geïnformeerd en begeleid worden. Daarom maakt minister Crevits een nieuwe update in het decreet over de rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulp. Het gaat om nieuwe afspraken rond privacy en contact met de familie, het recht op gezondheidszorg, vrije tijd en onderwijs, inspraak en participatie, bezoek en duidelijke regels voor fouillering, afzondering en fixatie Het decreet maakt heel duidelijk welke rechten kinderen en jongeren hebben als ze in de (residentiële) jeugdhulp begeleiding krijgen. Het decreet regelt de verhouding tussen de minderjarigen, hun ouders, de diensten en de voorzieningen die jeugdhulp aanbieden.

10 extra intensieve, veilige begeleidingstrajecten voor kinderen en jongeren in Oost- en West-Vlaanderen

In Oost- en West-Vlaanderen komen er minimaal 10 extra trajecten voor kinderen en jongen die nood hebben aan een veilige leefomgeving. De Vlaamse Regering heeft de uitbreiding goedgekeurd op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits.