Nieuws

357 extra onthaalouders kunnen overschakelen naar werknemersstatuut

357 VTE onthaalouders die dat willen, kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maakt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon. Ook het loon van de bestaande onthaalouders werknemers stijgt, daarover werden recent afspraken gemaakt binnen het paritair comité.

 

Meer informatie over voorzieningen: nieuwe website biedt voor het eerst platform voor gebruikerservaringen

Hoe ervaar jij de zorg, ondersteuning en dienstverlening in het woonzorgcentrum, de kinderopvang, jeugdhulporganisatie of voorziening voor personen met een handicap? Voor het eerst zullen  ervaringen en feedback online gedeeld kunnen worden op een nieuwe, onafhankelijke website waarderingsplatform.be. Specifiek voor woonzorgcentra komen er daarnaast op de website van de Sociale Kaart meer basisgegevens online beschikbaar over het aantal plaatsen, de bewoners, de dagprijs en de opvolging door de overheid. Vlaams minister Hilde Crevits wil hiermee meer transparantie bieden over het erkende zorgaanbod in Vlaanderen en de burger gemakkelijk online informatie laten terugvinden die kan helpen bij hun zorgkeuzes

72 kinderdagverblijven krijgen steun om ruimere openingsuren aan te bieden

72 kinderdagverblijven in de groepsopvang krijgen financiële steun om hun openingsuren te verruimen, zodat ouders die werken buiten de gebruikelijke openingsuren ook een beroep kunnen doen op kinderopvang. In totaal kent minister Crevits hiervoor 3.746.000 euro euro toe. 

1.646 kinderopvangplaatsen in 118 steden en gemeenten kunnen omschakelen naar inkomenstarief

Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits maakt vandaag samen met agentschap Opgroeien bekend dat nog eens 1.646 plaatsen in de kinderopvang kunnen omschakelen naar plaatsen met de hoogste subsidie, waar ouders volgens hun inkomen kunnen betalen. Dankzij de extra maatregelen en investeringen zal in totaal meer dan 80% van de kinderopvangplaatsen in Vlaanderen nu met inkomenstarief werken.

5 partnerschappen voor meer kinderopvang via bedrijven

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceerden daartoe in november vorig jaar een projectoproep. Ondertussen werden 5 projecten geselecteerd. De projecten zijn partnerschappen van enerzijds organisaties die bedrijven kunnen bereiken en anderzijds organisatoren van vergunde kinderopvanginitiatieven. Met dit proefproject willen ministers Crevits en Brouns meer opvangplaatsen realiseren, ouders meer flexibiliteit bieden, en hen meer kansen bieden om aan de slag te gaan (of te blijven). De projecten beogen in een eerste fase een 200-tal kinderopvangplaatsen via deze weg te creëren en lopen tot en met medio 2025.

Overgangsperiode kind-begeleiderratio van start

Om de kwaliteit in de kinderopvang te verhogen en de werkdruk te verlichten heeft de Vlaamse Regering beslist om de kind-begeleiderratio stapsgewijs te verlagen. Kinderopvanginitiatieven krijgen 3 jaar de tijd om hun organisatie aan te passen. Om hen daarbij te ondersteunen, ontvangen kinderopvangorganisatoren sinds het nieuwe jaar een verhoogde subsidie. Zij staan in totaal in voor meer dan 89.000 plaatsen in de kinderopvang. 

 

2.000 extra kinderopvangplaatsen voor meer dan 100 steden en gemeenten in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits maakt vandaag samen met agentschap Opgroeien bekend dat er meer dan 2.000 plaatsen bijkomen in de kinderopvang in 106 steden en gemeenten. Het gaat om plaatsen met de hoogste subsidie waar ouders volgens hun inkomen kunnen betalen. De extra investeringen in nieuwe plaatsen en de omschakeling van bestaande plaatsen zal het aandeel inkomensgerelateerde plaatsen in Vlaanderen naar 80% brengen.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Ministers Crevits en Brouns willen meer kinderopvang via bedrijven

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceren daartoe een oproep om bedrijven te ondersteunen die aan de slag willen met een nieuw model waarbij ze kunnen investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven. Op die manier kunnen ouders kiezen voor opvang in hun buurt en is de drempel om aan de slag te gaan (of te blijven) lager.