Nieuws

Nog nooit zochten zoveel personen online hulp via Autisme Chat

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits zet de middelen voor het gratis online chathulpaanbod van de Autisme Chat verder.  Sinds het ontstaan van de chat in 2019 werden al meer dan 10.000 gesprekken gevoerd. De chat zag de afgelopen 5 jaar bijna een verdriedubbeling van het aantal gesprekken. In 2023 werden meer dan 3.000 chatgesprekken gevoerd. 

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Gratis online psychologische begeleiding voor jongeren die kampen met psychische problemen

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits lanceert samen met OnlinePsyhulp een nieuw online platform speciaal voor jongeren tussen 16 en 23 jaar die kampen met psychische moeilijkheden. Het aanbod bevat o.a. online sessies met een psycholoog, maar ook een zelftest ‘vibecheck’.  Op die manier kunnen jongeren die nog geen gepaste hulp gezocht of gevonden hebben al geholpen worden. 

Chat Zelfmoord1813 ook op woensdagnamiddag beschikbaar

In het kader van het crisis- en investeringsplan in de jeugdhulp versterkt Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits verschillende online hulplijnen voor kinderen en jongeren. Het gaat onder meer over Tele-Onthaal, Chat na seksueel geweld en de Zelfmoordlijn 1813. Er is onder meer aandacht voor een grotere bereikbaarheid. Om meer bereikbaar te zijn op momenten dat jongeren vrije tijd hebben, worden de beschikbare uren van bijvoorbeeld de chat van de Zelfmoordlijn uitgebreid naar woensdagnamiddag. Nu is de chat enkel beschikbaar ‘s avonds vanaf 17u tot middernacht.  

Minister Crevits opent nieuw OverKop-huis in Zeebrugge en kondigt 18 nieuwe OverKop-huizen aan in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft vandaag het nieuwe OverKop-huis in Zeebrugge officieel geopend. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor een fijne activiteit, maar vinden er ook een luisterend oor wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. De minister maakte er ook de uitbreiding bekend van de OverKop-huizen naar elke eerstelijnszone in Vlaanderen. Er zijn middelen om in 2024 al in 18 eerstelijnszones waar nu nog geen OverKophuis is een werking op te starten. Zo wil minister Crevits komend jaar al de kaap van 50 OverKop-huizen bereiken. 

Minister Crevits en Brouns investeren in suïcidepreventie op de werkvloer

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns kondigen een gezamenlijk project rond suïcidepreventie op de werkvloer aan. Het doel is om pogingen tot zelfdodingen te verminderen. Concreet wordt er een toolbox ontwikkeld waarmee preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, leidinggevenden, … mee aan de slag kunnen binnen hun organisatie.  De toolbox reikt manieren aan om  suïcidale gedachten te detecteren en bespreekbaar te maken, en legt ook uit hoe er werk kan gemaakt worden van een gezonde, werkbare werkomgeving.  

Ministers Vandenbroucke en Crevits bundelen krachten om het zorgaanbod voor jongeren met mentale gezondheidsproblemen te versterken

De ministers van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en Hilde Crevits lanceren een gezamenlijk plan om crisissituaties in de jeugdhulp beter aan te pakken. Door een goed overlegde en gecoördineerde inzet van federale en Vlaamse middelen willen de ministers het psychisch zorgaanbod in Vlaanderen versterken. Op die manier willen ze sneller een impact hebben op het mentaal welzijn van jongeren en kinderen. De 3 krijtlijnen van het initiatief zetten in op aanvullende psychologische zorg binnen bestaande voorzieningen zoals de OverKop-huizen, op betere begeleiding van crisissituaties  in elke provincie en extra plaatsen voor jongeren in crisis met complexe zorgnoden.

Minister Crevits versterkt het budget voor de hulplijnen met 1,2 miljoen euro

De zaak van Sven Pichal beroert heel wat mensen. Mensen nemen contact met de hulplijnen zoals Stop it Now!. Er zijn ook nog andere hulplijnen zoals Nupraatikerover, 1712 of Tele-Onthaal waar mensen terecht kunnen met hun vragen of problemen rond misbruik of vermoedens daaromtrent. Minister Crevits versterkt het budget met 1,2 miljoen euro voor extra investeringen in Nupraatikerover.be, 1712, Stop It Now!, autisme-chat en online hulpverlening rond geestelijke gezondheid.

Steun voor opvang slachtoffers mensenhandel tot eind dit jaar verlengd

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits verlengt de steun voor de opvang en de begeleiding van slachtoffers van mensenhandel tot het einde van dit jaar. Het gaat om een grote groep slachtoffers die vorig jaar werd aangetroffen op de werven van Borealis en BASF in Antwerpen. Toen werd het aanbod al versterkt, maar omdat de uitstroom van de slachtoffers stapsgewijs verloopt en er mogelijk nog slachtoffers kunnen bijkomen, is de verlenging nodig.

Aantal zelfdodingen in Vlaanderen daalt in 2021, maar preventie blijft nodig

In 2021 waren er in Vlaanderen 913 zelfdodingen. Dat is een daling van 7,1% in vergelijking met 2020. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. Sinds 2000 is het aantal suïcides bij mannen met 36% gedaald en met 28,3% bij vrouwen. Toch blijft zelfdoding een grote maatschappelijke uitdaging. Daarom zet het actieplan suïcidepreventie in op verschillende nieuwe acties om de doelstelling van 10% minder sterfte door suïcide tegen 2030 te halen. Vlaams minister Crevits investeert ook 150.000 euro voor het onderzoek naar en de registratie van suïcidepogingen door de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek van de Universiteit Gent.