Nieuws

Minister Crevits neemt bijkomende maatregelen rond interlandelijke adoptie: voorlopig geen nieuwe bemiddelingsovereenkomsten, maar lopende overeenkomsten worden wel begeleid

In het verleden heeft de Vlaamse Regering verschillende stappen genomen om de misbruiken rond interlandelijke adoptie te onderzoeken en te verbeteren. In september werd een nieuw decreet ingediend om wantoestanden in de toekomst zoveel mogelijk te vermijden. Minister Crevits beslist nu om voorlopig geen nieuwe adoptiedienst te erkennen totdat het nieuwe decreet gestemd is. Pas nadien zal de nieuwe oproep opgestart worden. In tussentijd zullen geen nieuwe bemiddelingsovereenkomsten voor interlandelijke adoptie afgesloten worden. Lopende overeenkomsten zullen wel afgewerkt en begeleid worden.  

Minister Crevits investeert 3 miljoen euro in strijd tegen dak- en thuisloosheid bij jongeren

Veel jongeren op de scharnierleeftijd tussen 18 en 25 jaar bevinden zich in kwetsbare situaties en dreigen daardoor vaker dak- en thuisloos te worden. 24,2% van de jongvolwassenen die dak-of thuisloos zijn of dreigen te worden, komt uit de jeugdhulp. Jeugdhulporganisaties hebben de voorbije jaren al veel inspanningen geleverd om die jongeren goed op te volgen. Met resultaat. Zo blijkt uit een inspectierapport van Zorginspectie. Maar extra aandacht blijft nodig. Om jongeren nog beter op weg te helpen, investeert Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits  3 miljoen euro in een nieuwe, interdisciplinaire aanpak om hen opnieuw aansluiting te helpen vinden bij de samenleving.

Wachttijden voor de aanvraag van een zorgtoeslag volledig weggewerkt

Er zijn geen wachttijden meer voor gezinnen die een zorgtoeslag aanvragen via het Groeipakket. De achterstand van 20.000 dossiers is volledig weggewerkt. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. Een belangrijke evolutie die Opgroeien toelaat om ook in te zetten op een groter bereik. Zo weten veel mensen vandaag bijvoorbeeld niet dat de zorgtoeslag ook ondersteuning biedt aan kinderen met tijdelijke aandoeningen, zoals eetstoornissen. Daar wil minister Crevits samen met het agentschap Opgroeien verandering in brengen. In totaal hebben maandelijks zo’n 46.000 kinderen recht op een zorgtoeslag via het Groeipakket. 

95.000 extra kinderen recht op sociale toeslagen Groeipakket

Vorig jaar besliste de Vlaamse Regering om het aantal kinderen dat recht heeft op een sociale toeslag sterk uit te breiden. Het aandeel kinderen met een sociale toeslag evolueerde op een half jaar tijd van 24,2% naar 29,8%. Het gaat om een belangrijke maatregel om gezinnen in een kwetsbare situatie te beschermen.

Minister Crevits opent nieuw OverKop-huis in Zeebrugge en kondigt 18 nieuwe OverKop-huizen aan in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft vandaag het nieuwe OverKop-huis in Zeebrugge officieel geopend. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor een fijne activiteit, maar vinden er ook een luisterend oor wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. De minister maakte er ook de uitbreiding bekend van de OverKop-huizen naar elke eerstelijnszone in Vlaanderen. Er zijn middelen om in 2024 al in 18 eerstelijnszones waar nu nog geen OverKophuis is een werking op te starten. Zo wil minister Crevits komend jaar al de kaap van 50 OverKop-huizen bereiken. 

Bruno Vanobbergen nieuwe leidend ambtenaar van agentschap Opgroeien

De Vlaamse Regering heeft Bruno Vanobbergen aangesteld als nieuwe administrateur-generaal van het agentschap Opgroeien. Vanobbergen is momenteel administrateur-generaal ad interim en was voordien algemeen directeur bij het agentschap. “Bruno is de meest geschikte kandidaat om het agentschap te leiden en de vele uitdagingen rond kinderen en jongeren aan te pakken”, zeggen bevoegde ministers Crevits en Demir.

Minister Crevits hervormt interlandelijke adoptie in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat het adoptielandschap en het wettelijk kader errond hervormen. Dat gebeurt na eerdere aanbevelingen van een expertenpanel en uitgebreid overleg met alle betrokkenen. In de toekomst zal er strenger op toegezien worden dat adopties plaatsvinden in het belang van het kind. Zo komt er een systematische screening van herkomstlanden en zullen onafhankelijke experten adoptietrajecten mee beoordelen. Ook zal een kind adopteren zonder begeleiding van de adoptiedienst niet meer mogelijk zijn. En kandidaat-ouders voor adoptie en pleegzorg zullen in de toekomst beter geïnformeerd worden over de twee mogelijkheden.

Eerste uitbetaling schooltoeslagen net voor start schooljaar

De uitbetalers van het Groeipakket starten vandaag, op 28 augustus, met de uitbetaling van de schooltoeslagen. Gezinnen krijgen daarmee de schooltoeslagen zoveel mogelijk vóór de start van het schooljaar automatisch op hun rekening. De schooltoeslag helpt kinderen om deel te nemen aan onderwijs door hun gezin financieel te ondersteunen. Uit de voorlopige cijfers van het schooljaar 2023-2024 blijkt dat bijna 320.000 kinderen en jongeren in het kleuter-, het lager- en het secundair onderwijs en leerlingen HBO5 op een schooltoeslag kunnen rekenen. Goed voor een bedrag van ongeveer 120 miljoen euro.

Al 25 jaar gehoortesten en 10 jaar oogtesten van Kind en Gezin: ouders zeer tevreden over dienstverlening

In 2022 kregen 64.199 pasgeboren baby’s een gehoortest. Hiermee bereikte Kind en Gezin 94% van alle borelingen in het Vlaams Gewest. 84% van de kinderen geboren in 2019 kreeg minstens 1 oogtest voor ze 3 jaar waren. Ook de groei en ontwikkeling van jonge kinderen wordt door Kind en Gezin opgevolgd. Uit de registraties blijkt dat het aandeel 2-jarigen met obesitas op 1,5% ligt en dat 1 kind op de 10 op de leeftijd van 2 jaar een te hoog BMI heeft. Dat heeft Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits bekendgemaakt tijdens een bezoek aan het consultatiebureau van Kind en Gezin in Oostkamp. Uit een bevraging bij 8.000 ouders blijkt ook een grote tevredenheid over de dienstverlening van Kind en Gezin.

Kansarmoede in Vlaanderen stabiel gebleven tegenover 2021

De kansarmoede-index in Vlaanderen is stabiel gebleven in vergelijking met het jaar daarvoor. 12,6% van de kinderen tussen 0 en 3 jaar groeide in 2022 op in kansarmoede. Uit andere indicatoren uit het rapport blijkt dat vooral gezinnen met 4 of meer kinderen en gezinnen, waarbij de arbeidsparticipatie laagt ligt, het moeilijkst hebben. De grootste uitdaging ligt in Antwerpen.