Nieuws

OverKop-huizen komen voortaan in aanmerking voor VIPA-ondersteuning

OverKophuizen in Vlaanderen en Brussel kunnen in de toekomst rekenen op steun van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA). Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist. Op die manier kunnen de OverKophuizen hun werk in een nog kwaliteitsvollere infrastructuur en omgeving doen, op maat van jongeren.

Diverse noden van gezinnen blijven uitdaging voor Huizen van het kind

Negen jaar na de opstart zijn bijna over heel Vlaanderen en Brussel Huizen van het Kind actief. Ze bieden een belangrijke ondersteuning aan gezinnen en kinderen in de opvoeding. Het is een uniek samenwerkingsverband waar verschillende partners actief zijn. Uit een bevraging van het agentschap Opgroeien blijkt dat er nog verschillende uitdagingen zijn om aan de diverse noden van de gezinnen tegemoet te komen, alsook om de samenwerking tussen de partners vlot te laten verlopen. Minister Crevits heeft vandaag op een vraag van Katja Verheyen (N-VA) in het Vlaams parlement gezegd dat  ze aan de slag gaat met deze resultaten om de Huizen van het Kind meer te versterken en wil in elk Huis van het Kind een duidelijke ondersteuning rond het Groeipakket mogelijk maken zodat ouders daar met alle vragen terecht kunnen.

Ouders tevreden over Kind en Gezin bij de ondersteuning van de ontwikkeling en de opvoeding van hun kinderen

Een grootschalig tevredenheidsonderzoek naar de dienstverlening Kind en Gezin bewijst dat ouders het gratis medisch-preventieve aanbod en de ondersteuning van Kind en Gezin erg waarderen. Dat maakt minister Crevits samen met Opgroeien bekend. De resultaten van de tevredenheid van de organisatoren die een kinderopvang uitbaten, bevestigen de noodzaak van de recente aanwervingen voor het team Klantenbeheer Kinderopvang.  

Geboortecijfer met 4,3% gedaald in 2022

Na de sterke stijging met 4,6% van het geboortecijfer in 2021, daalde het geboortecijfer in 2022 terug met 4,3% tot 63.686 geboortes in Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en het agentschap Opgroeien. Vooral in de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen dalen de cijfers het meest met respectievelijk 5,7% en 5,4%. Net zoals de voorgaande jaren, werden in 2022 meer jongens geboren dan meisjes.  

Gezinnen willen meer tijd om zelf in te kunnen staan voor de zorg en opvang van hun kinderen en familie

Gezinnen willen graag meer tijd voor de zorg en de opvang van hun kinderen en familie. Dat blijkt uit het laatste deel van de gezinsenquête die in 2021 werd afgenomen. Een goede balans vinden tussen gezin en werk is voor ouders cruciaal, maar niet altijd even eenvoudig. Door de pandemie konden ouders minder aankloppen bij familieleden of vrienden voor hulp. Veel ouders moeten ook beroep doen op betaalde hulp voor de zorg en opvang van de kinderen. Drie kwart van de werkende ouders kan wel rekenen op begrip van de werkgever bij familiale problemen, iets wat veel bijdraagt aan het gevoel gezin en werk te kunnen combineren. Daarnaast stijgt ook het aantal gezinnen dat hulp verleent aan personen binnen en/of buiten het gezin. 

Zo‘n 450.000 kinderen ontvangen een premie van 100 euro via Groeipakket

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits:Het zijn voor veel mensen financieel moeilijke tijden. Bij de begrotingsopmaak in 2022 is er daarom beslist om via het Groeipakket extra inspanningen te leveren voor gezinnen met lagere inkomens. In november werd er al aan zo’n 385.000 kinderen een extra premie van 100 toegekend. We hebben toen ook beslist om vanaf dit jaar de doelgroep uit te breiden. Daardoor zullen dit keer zo’n 450.000 kinderen een premie van 100 ontvangen. Gezinnen die er recht op hebben, hoeven niets te doen: de uitbetaling gebeurt automatisch. Eind volgende week moeten zij het bedrag op hun rekening zien staan.”

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits komt met crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft vrijdag een crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp op de tafel van de Vlaamse Regering gelegd. Hiermee geeft minister Crevits gehoor aan de noodkreten uit de sector die aangeven kinderen en gezinnen in crisissituaties onvoldoende te kunnen helpen. Het plan bevat maatregelen om op korte termijn verandering te brengen en hervormingen voor de toekomst. Er wordt in totaal 100 miljoen euro voor de maatregelen uitgetrokken.  

Gezinsenquête toont impact van corona op het welbevinden van kinderen en hun opvoeding

Veel ouders in Vlaanderen vinden het opvoeden van hun kinderen verrijkend en ervaren weinig problemen. Dat neemt niet weg dat een deel van hen wel moeilijkheden ziet opduiken en dat heel wat ouders vragen en zorgen hebben. Ze maken zich voornamelijk zorgen over de school- en studieresultaten, het emotioneel welbevinden van de kinderen en het gebruik van internet en sociale media. Dat blijkt uit nieuwe resultaten van de gezinsenquête, afgenomen bij meer dan 3.000 ouders in het voorjaar van 2021.

Minister Crevits zet eerste stap om maximale schooltoeslag voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen te verminderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft een voorontwerp klaar voor de wijziging van de schooltoeslag voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) die vandaag in een voorziening worden begeleid, krijgen vanaf volgend schooljaar niet meer automatisch het maximale bedrag. Tot vandaag kregen deze jongeren het hoogste bedrag (3.300 euro) omdat ze geen ouders hadden die voor hen kunnen zorgen. De regelgeving hield er geen rekening mee dat voorzieningen waar zij verblijven ook mee instaan voor schoolkosten. Het Groeipakketdecreet wordt daarom aangepast.

Ministers Crevits en Dalle investeren 1,2 miljoen euro in projecten die kinderarmoede structureel bestrijden

De bestrijding van kinderarmoede blijft bijzonder actueel. Daarom willen Minister Hilde Crevits, bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en Minister Benjamin Dalle, bevoegd voor Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding opnieuw een projectoproep uitsturen voor vernieuwende initiatieven die kinderarmoede en uitsluiting bestrijden. De oproep kadert in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2020-2024.