Nieuws

meer dan 99% van de baby's in Vlaanderen wordt gescreend op aangeboren aandoeningen

 Bijna alle pasgeboren kinderen in Vlaanderen worden gescreend op aangeboren aandoeningen, dat blijkt uit cijfers van het Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen. Dat is een goed en belangrijk resultaat waardoor zeldzame ziekten bij baby’s sneller opgespoord en behandeld kunnen worden. Vanaf mei 2023 zal het bevolkingsonderzoek uitgebreid worden met de opsporing van  twee erfelijke stofwisselingsziekten: homocystinurie en holocarboxylase synthetase deficiëntie’. Dat maakt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits bekend. Vorig jaar werden al spinale musculaire atrofie (SMA) en 3 andere ziekten in het screeningsprogramma  opgenomen.

Drie herkomstlanden krijgen groen licht voor verdere adoptiesamenwerking na uitgebreide screening

De eerste screeningsronde van herkomstlanden waarmee Vlaanderen samenwerkt voor interlandelijke adoptie is afgerond door het agentschap Opgroeien. Vijf landen werden onderzocht. De samenwerking met Portugal, Colombia en Zuid-Afrika wordt verdergezet. Voor de samenwerking met Kazachstan zal een bezoek ter plaatse gebeuren om meer duidelijkheid te krijgen over een aantal belangrijke zaken. Met Vietnam wordt de samenwerking stopgezet omdat er onvoldoende garanties zijn dat de rechten van kinderen die in aanmerking komen voor adoptie en hun gezin gewaarborgd worden. Dat heeft minister Crevits bevestigd tijdens een gedachtewisseling in de commissie Welzijn.

Extra zorg en begeleiding voor geadopteerden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits versterkt de zorg en begeleiding bij adoptie en investeert hierin 425.000 euro. Het doel is om de samenleving sterker te sensibiliseren rond interlandelijke adoptie en ook meer mogelijkheden aan te bieden voor de uitwisseling van ervaringen tussen eerste ouders, adoptieouders en lotgenoten. Ook het begeleidingstraject wanneer geadopteerden op zoek gaan naar hun herkomst wordt versterkt. Minister Crevits komt zo tegemoet aan enkele aanbevelingen van een werkgroep ‘zorg en begeleiding’ die opgericht werd naar aanleiding van het eindrapport van het expertenpanel interlandelijke adoptie.

Jobstudenten die een arbeidsongeval krijgen verliezen hun Groeipakket niet

Jobstudenten die een vergoeding krijgen na een arbeidsongeval of ten gevolge van een beroepsziekte zullen hun Groeipakket niet langer geschorst zien. Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het Groeipakket op dat vlak met terugwerkende kracht gewijzigd.

Nieuwe resultaten van de gezinsenquête brengen inzicht in relaties, woonkwaliteit en het welbevinden tijdens de pandemie

9 op de 10 gezinnen in Vlaanderen is tevreden over zijn of haar relatie. De meeste Vlamingen wonen ook graag waar ze wonen. Maar het eigen welbevinden gaat er dan weer op achteruit. Dat blijkt uit de tweede Vlaamse gezinsenquête, die meer dan 3.000 gezinnen in 2021 hebben ingevuld. De vorige bevraging dateert van 2016. Er werden onder andere vragen gesteld over de samenstelling van het gezin, de relatie met de partner, de opvoeding van de kinderen, de combinatie gezin, zorg en werk en het welbevinden van de gezinnen.

Vlaanderen wil pionier zijn in het vroegtijdig detecteren van kwetsbaarheden bij kinderen

Minister Crevits gaat meer inzetten op de kennis, bewustzijn en vaardigheden rond negatieve ervaringen en trauma’s in de kindertijd om de impact van psychische, sociale of fysieke problemen op latere leeftijd te beperken. De Koning Boudewijnstichting krijgt de opdracht om  hulp- en zorgverleners in alle 60 eerstelijnszones in Vlaanderen en Brussel in hun dagelijkse werking bewust te maken van het belang van de eerste levensjaren van een kind. Uit onderzoek blijkt dat die eerste jaren een impact kunnen hebben op  problemen op latere leeftijd  en vroegdetectie heel wat baten kan opleveren op vlak van gezondheidszorg en deelname aan de samenleving. Minister Crevits voorziet 5 miljoen euro voor de verspreiding van expertise en het aanreiken van concrete tools.

Minister Crevits: zorgtoeslagen worden sneller verwerkt

In de maand november zijn er 1744 aanvragen voor de zorgtoeslag verwerkt. Dat zijn er 1000 meer in vergelijking met een paar maanden geleden. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (cd&v) bekend gemaakt in het Vlaams parlement naar aanleiding van een vraag van Ann De Martelaer (Groen).  Dit is een belangrijke omslag. Er worden nu meer dossiers per maand verwerkt dan er nieuwe aanvragen zijn. Het aantal openstaande aanvragen is intussen met 16 procent gedaald. 

Hogere toeslag vanaf 2023 voor kinderen die een ouder verliezen

Vanaf volgend jaar hebben kinderen die een ouder verliezen recht op een hogere toeslag. Dat maakt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits bekend. De ouders  zullen vanaf dan 138,56 euro per maand krijgen in plaats van 86,60 euro. Dit geldt voor een groep van ongeveer 10.000 kinderen. Hiervoor is in de meerjarenbegroting 2023-2027 tegen horizon 2027 10 miljoen euro voorzien. Zangeres Hannelore Bedert en de vereniging Odos lagen mee aan de basis van de verhoging.

Vlaamse Regering creëert 195 extra jobs in jeugdhulp

De Vlaamse Regering en de sociale partners versterken, in het kader van het VIA-6-akkoord, de jeugdhulpvoorzieningen. Dat laat minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits weten. De creatie van 195 extra jobs springt daarbij het meest in het oog. Ook de koopkrachtverhoging van het personeel in de jeugdhulp wordt hiermee definitief geregeld. 

Versterking Zorginspectie en Opgroeien met 119 personeelsleden

Zorginspectie en het Agentschap Opgroeien krijgen er respectievelijk 67 en 52 personeelsleden bij. Dat heeft de Vlaamse Regering vandaag beslist op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. De bijkomende personeelsleden zijn nodig om de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang in de praktijk te kunnen uitvoeren. Het gaat om een extra investering van 8,2 miljoen euro.