Nieuws

Minister Crevits verhoogt toezicht voor commerciële groep Korian

Het Departement Zorg plaatst vandaag enkele woonzorgcentra die onder de Groep Korian vallen onder verhoogd toezicht. Er vindt ook een risicoanalyse van de voorzieningen van Korian plaats. Vorige week maakte de Groep Korian in Frankrijk bekend dat ze voor de activiteiten in België en Nederland een overnemer zoekt. Om een goede zorg voor de bewoners te kunnen garanderen, wil Minister Crevits daarom naast het bestaande toezicht extra waarborgen  inbouwen en vraagt ze aan de rechtbank om ook een voorlopig bewindvoerder te laten aanstellen.

Website met waarderingen voor zorgvoorzieningen in de maak

Wie gebruik maakt van een ouderenzorgvoorziening, een voorziening voor personen met een handicap, kinderopvang of jeugdhulp zal zijn of haar ervaringen met de voorzieningen kunnen delen via een website. Dat heeft de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits beslist. In 2024 zal de website in een pilootfase starten. Een eerste stap is nu de aanstelling van een onafhankelijke beheerder van de website.  

Minister Crevits investeert 5 miljoen extra in palliatieve zorg

Op de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg wil minister Crevits ook in Vlaanderen de palliatieve sector extra in de kijker zetten. De voorbije maanden is er hard gewerkt aan een visienota om de palliatieve zorg te hervormen en klaar te maken voor de uitdagingen van de toekomst. Deze visie wordt momenteel geconcretiseerd in een actie- en transitieplan. Met een extra investering van 5 miljoen euro bekrachtigt minister Crevits deze visie en waardeert ze de interdisciplinaire en doelgerichte aanpak van zorg waarbij de palliatieve persoon centraal staat.

Positieve tendens rond medicatiebeleid in woonzorgcentra

Zorginspectie publiceert voor het tweede jaar op rij een rapport dat inspectieresultaten over het medicatiebeleid in woonzorgcentra bundelt. De sector ondernam het afgelopen jaar verschillende acties die zich ook vertalen in de inspectieresultaten. Van alle 4.007 medicatieaspecten die Zorginspectie beoordeelde bij 300 inspecties, waren deze 2.920 keer of 73% correct uitgevoerd. Dat zijn goede resultaten, maar er blijft ruimte voor verbetering.  

Strenger toezicht op financieel beheer en beleid van woonzorgcentra

Het verbod op winst maken op de zorg in woonzorgcentra wordt wettelijk verankerd. Daarnaast komen er ook nieuwe maatregelen om de financiële weerbaarheid van woonzorgcentra te versterken. Dat maakt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits bekend. Voortaan kan de Vlaamse regering ook een voorlopig bewindvoerder laten aanstellen als een woonzorgvoorziening of vereniging ernstig en herhaaldelijk in gebreke blijft op vlak van zorg en ondersteuning voor de bewoners.

Zorgbudget zwaar zorgbehoevenden stijgt van 135 naar 140 euro

Personen met complexe zorgnoden zien ook de kosten die gepaard gaan met hun ziekte stijgen. Het gaat bijvoorbeeld over verzorgingsmateriaal, oplopende remgelden, verhoogde kosten voor hun aangepast vervoer. We hebben daarom beslist om de Vlaamse sociale bescherming te versterken voor personen met langdurige zorgnoden. 

Wereld Alzheimer Dag 2023: Vlaams minister Hilde Crevits wil referentieartsen dementie over heel Vlaanderen

Dementie blijft een grote uitdaging voor onze samenleving. Vandaag treft de aandoening in Vlaanderen zo’n 141.000 mensen en er wordt een verdubbeling van dat cijfer verwacht tegen 2070. Om aan de noden tegemoet te komen en te zorgen voor een kwaliteitsvol dementiebeleid, streeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ernaar om de zogenaamde ‘referentieartsen dementie’ over heel Vlaanderen structureel in te bedden. Referentieartsen verwerven extra expertise over het thema en geven op die manier ondersteuning en advies aan (huis)artsen die met vragen zitten over personen met dementie. Vandaag hebben er zich al ruim 130 artsen aangemeld om de opleidingsmodule tot referentiearts dementie te volgen.

Minister Crevits stelt 3 coördinatoren beschikbaar voor sites Triamant

Minister Crevits blijft bezorgd over de zorgverlening aan de bewoners op sites van de Triamant-groep in Bree, Wervik en Sint-Truiden. Daarom stelt ze drie coördinatoren ter beschikking aan de lokale besturen om het welzijn en de gezondheid van de bewoners  op te volgen en de bewoners van de sites te ondersteunen.

 

Steun voor woonzorgcentra die jobstudenten in dienst nemen

Ook deze zomer kunnen woonzorgcentra die jobstudenten aanwerven op financiering van Vlaanderen rekenen. De maatregel van vorig jaar wordt hernomen en verdubbeld omdat er nog altijd personeelstekorten zijn. De Vlaamse Regering heeft dat beslist op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. Vorig jaar was het initiatief een succes. 12.153 unieke jobstudenten zijn toen tussen 1 januari 2022 en 30 september 2022 aan de slag gegaan.

Vlaamse overheid zorgt voor betere mondzorg, minder ondervoeding en betere valpreventie en medicatiebeleid voor bewoners in woonzorgcentra

Oudere mensen lopen een groter risico op vallen en ondervoeding, hebben vaak een slechtere mondhygiëne en er wordt soms te vaak naar psychofarmaca gegrepen. Om die problemen structureel aan te pakken en oudere mensen goede zorg te kunnen verlenen, startte de Vlaamse overheid in 2017 het project ‘Procesbegeleiding voor preventie in woonzorgcentra’. Daarbij gaan experten op pad naar woonzorgcentra om hen daarin te ondersteunen. ‘Wegens het succes hebben we beslist dit project te verlengen tot 2028. Vandaag zijn al meer dan 360 woonzorgcentra ingeschreven.”, zegt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits die een bezoek bracht aan woonzorgcentrum Heilige Familie in Kuurne.