Nieuws

Zorgzame Buurten krijgen positieve evaluatie, onderzoekers wijzen op belang van duurzame verankering voor de toekomst

Zorgzame Buurten slagen erin  informele netwerken op te richten en buurtbewoners te bereiken die anders niet bereikt of betrokken worden. Bewoners van een zorgzame buurt vinden ook sneller de weg naar professionele diensteverlening en professionals vinden elkaar sneller over de sectoren heen. Deze positieve evaluatie kregen gisteren meer dan 750 personen te horen tijdens het Symposium rond Zorgzame Buurten. Minister Crevits is tevreden, en ziet dat er dankzij de Zorgzame Buurten zaadjes zijn gepland waar nog meer buurten mee aan de slag kunnen om ook hun Zorgzame Buurt te organiseren. Op het symposium werd ook een toolbox voorgesteld waarmee de Zorgzame Buurten verder aan de slag kunnen en nieuwe buurten kunnen starten.

Meer informatie over voorzieningen: nieuwe website biedt voor het eerst platform voor gebruikerservaringen

Hoe ervaar jij de zorg, ondersteuning en dienstverlening in het woonzorgcentrum, de kinderopvang, jeugdhulporganisatie of voorziening voor personen met een handicap? Voor het eerst zullen  ervaringen en feedback online gedeeld kunnen worden op een nieuwe, onafhankelijke website waarderingsplatform.be. Specifiek voor woonzorgcentra komen er daarnaast op de website van de Sociale Kaart meer basisgegevens online beschikbaar over het aantal plaatsen, de bewoners, de dagprijs en de opvolging door de overheid. Vlaams minister Hilde Crevits wil hiermee meer transparantie bieden over het erkende zorgaanbod in Vlaanderen en de burger gemakkelijk online informatie laten terugvinden die kan helpen bij hun zorgkeuzes

Proefprojecten in West-Vlaanderen en Antwerpen testen innovatieve zorgplanningstool Alivia uit

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ging vandaag op huisbezoek bij de 88-jarige Frans Vandeputte in Avelgem. Hij is een van 40 zorgbehoevende personen die met een team van zorgverleners Alivia zullen uittesten: een nieuw digitaal instrument om een zorgcoördinatie en zorgplanning op te stellen en data te delen. Een primeur voor Vlaanderen en het eerste instrument waarbij de zorgbehoevende persoon zelf en diens mantelzorger volwaardig toegang toe hebben én ook de aansturing en controle over hebben. Alivia zal toelaten de zorg en ondersteuning in complexe zorgsituaties op een andere, innovatieve en vooral betere manier te organiseren: doelgericht, met een intense samenwerking tussen zorgverleners en welzijnswerkers en met de wensen en noden van de zorgbehoevende persoon centraal.

Al 420 woonzorgcentra nemen deel aan grootschalige bevraging van bewoners

Tijdens het symposium van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg maakte minister Crevits bekend dat er meer dan 400 woonzorgcentra deelnemen aan de grootschalige bevraging van de ervaringen rond leven, wonen en zorg van bewoners in de woonzorgcentra. Verschillende woonzorgcentra organiseren vandaag al gelijkaardige initiatieven, elk met hun eigenheid. Maar de Vlaamse Regering besliste om dit op een wetenschappelijke manier te organiseren. Ze werken hiervoor samen met het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg, het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Vlaamse Ouderenraad.

Aantal klachten over woonzorgcentra licht gedaald in 2023

Vlamingen vinden hun weg naar de Woonzorglijn, dat blijkt uit het jaarverslag. In 2023 werden in totaal 2.030 oproepen geregistreerd. Er werden 1.504 vragen gesteld en de Woonzorglijn ontving 526 klachten. Het aantal klachten daalt hierdoor licht ten opzichte van 2022, toen het er 600 waren. Meer dan de helft van die klachten ging over de zorg en de kwaliteit van de zorg in woonzorgcentra. Voor 75% van de klachten gaf de Woonzorglijn een opdracht aan Zorginspectie om ter plaatse een onaangekondigd onderzoek uit te voeren. In iets minder dan de helft van de gevallen (46%) werden de klachten als gegrond beoordeeld

Opleidingen referentieartsen dementie zijn een succes. Dementiedeskundigheid wint aan belang bij artsen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits geeft meer artsen de kans om zich te specialiseren tot referentiearts dementie.  De specifieke opleiding wordt georganiseerd door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen in nauwe samenwerking en afstemming met Domus Medica en experten uit het werkveld waaronder geriaters, neurologen en ouderenpsychiaters. Er werden intussen 90 referentieartsen opgeleid, maar er staat nog een rij wachtenden.

14 woonzorgcentra en thuiszorgprojecten geselecteerd voor project zorg voor personen met dementie Iedereen telt!

8 woonzorgcentra en 6 thuiszorgprojecten zijn geselecteerd voor het project Iedereen telt!. Het gaat om een initiatief om organisaties te begeleiden om persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie in de praktijk te brengen. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits investeert hiervoor 213.000 euro.

Samen tegen eenzaamheid: een klein gebaar, een grote impact!

Iedereen voelt zich wel eens eenzaam, maar toch blijft eenzaamheid een taboe. Daarom lanceert Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits samen met het Departement Zorg een nieuwe campagne op sociale media om dit taboe te doorbreken: “Samen tegen eenzaamheid”. De bedoeling van de campagne is het bewustzijn rond eenzaamheid te vergroten en iedereen, zeker ook jongeren, aan te moedigen om met kleine gebaren een grote impact te hebben. Want eenzaamheid kan iedereen treffen en het is uiterlijk niet altijd zichtbaar. Dat is het uitgangspunt van de campagne die start op maandag 22 januari en drie weken loopt via sociale media.

Minister Crevits neemt samen met de sector maatregelen voor strikter financieel beleid in de woonzorgcentra

Dagelijks zetten duizenden gemotiveerde medewerkers zich in voor de bewoners in onze woonzorgcentra. Gepaste zorg en ondersteuning bieden aan iedere bewoner vergt van ieder woonzorgcentrum een professioneel beheer. Er zijn de voorbije maanden een aantal berichten verschenen over financiële problemen in bepaalde woonzorgcentra. Ook over de stijgende dagprijzen maken bewoners zich zorgen.  Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is de laatste maanden in gesprek gegaan met de 3 koepels (Zorgnet-Icuro, VVSG en VLOZO) en de Vlaamse ouderenraad. Dit overleg liep constructief en heeft geleid tot een reeks financiële maatregelen, die ook zuurstof laten voor sociaal ondernemerschap.   

Minister Crevits verhoogt toezicht voor commerciële groep Korian

Het Departement Zorg plaatst vandaag enkele woonzorgcentra die onder de Groep Korian vallen onder verhoogd toezicht. Er vindt ook een risicoanalyse van de voorzieningen van Korian plaats. Vorige week maakte de Groep Korian in Frankrijk bekend dat ze voor de activiteiten in België en Nederland een overnemer zoekt. Om een goede zorg voor de bewoners te kunnen garanderen, wil Minister Crevits daarom naast het bestaande toezicht extra waarborgen  inbouwen en vraagt ze aan de rechtbank om ook een voorlopig bewindvoerder te laten aanstellen.