Nieuws

Nog nooit zochten zoveel personen online hulp via Autisme Chat

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits zet de middelen voor het gratis online chathulpaanbod van de Autisme Chat verder.  Sinds het ontstaan van de chat in 2019 werden al meer dan 10.000 gesprekken gevoerd. De chat zag de afgelopen 5 jaar bijna een verdriedubbeling van het aantal gesprekken. In 2023 werden meer dan 3.000 chatgesprekken gevoerd. 

Vlaanderen wil tegen 2023 de bevolking nog beter beschermen door vaccinatie

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits lanceert vandaag samen met het Departement Zorg tijdens de Gezondheidsconferentie Vaccinatie een nieuwe gezondheidsdoelstelling rond vaccinatie: “Tegen 2030 is de bevolking in Vlaanderen nog beter beschermd door vaccinatie”. Een nieuw vaccinatieplan met strategische doelstellingen per doelgroep moet daarvoor zorgen. Zo ambieert Vlaanderen om tegen 2030 90% van de gezondheidswerkers en 80% van de 65+’ers te vaccineren tegen griep. En 90% van de zwangere vouwen tegen kinkhoest en griep. Vlaanderen zal ook verder inzetten op het versterken van het vaccinatievertrouwen. Een nieuwe studie toont aan dat 80% van de Vlamingen vaccins doeltreffend vinden. Jongere mensen lijken er wel minder vertrouwen in te hebben dan oudere generaties.   

Vlaams minister Hilde Crevits verlengt steun voor Free Clinic vzw in Antwerpen

Free Clinic vzw biedt preventie, hulpverlening, sociale activering en woonbegeleiding voor maatschappelijk kwetsbare personen met een drugprobleem. Zij organiseren onder andere het Vlaams programma Spuitenruil. Met een aanbod aan spuitenruil wil de Vlaamse overheid de schade bij injecterende druggebruikers zo veel mogelijk beperken. Om die belangrijke, preventieve en schadebeperkende werking verder te zetten, heeft Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits beslist om de steun voor Free Clinic te verlengen. Het gaat om een investering van meer dan 1 miljoen euro per jaar.  

Jaarrapport Bevolkingsonderzoeken naar kanker 2023: Minister Crevits blijft oproepen om deel te nemen

Vandaag heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits de nieuwe cijfers uit het jaarrapport Bevolkingsonderzoeken 2023 van het Centrum voor Kankeropsporing bekend gemaakt. Dat gebeurde in de mammografische eenheid van het AZ Sint Lukas in Brugge. Vorig jaar ontvingen 1,6 miljoen Vlamingen een uitnodiging. Toch gaat een deel van de doelgroep nog altijd niet in op dit gratis aanbod: 11,8% heeft nog nooit een uitstrijkje laten nemen, 14,4% is nog nooit gescreend op borstkanker, en een kwart liet zich nog nooit screenen op dikkedarmkanker. Vlaams minister Hilde Crevits roept op om toch deel te nemen. Want dankzij de bevolkingsonderzoeken worden meer kankers in een vroegtijdig stadium gevonden.

Vlaanderen maakt prioriteit van een gezonder milieu en leefomgeving

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits lanceert vandaag een nieuwe gezondheidsdoelstelling rond milieugezondheidszorg. Het doel is om tegen 2030 de gevolgen van een aantal omgevingsfactoren op onze gezondheid terug te dringen. Tegelijk lanceert de minister samen met het Departement Zorg een eerste Klimaatgezondheidsplan. Het plan is een antwoord op de internationale vraag van de Wereldgezondheidsorganisatie om meer aandacht te hebben voor de gevolgen van het klimaat op de gezondheid. Het plan brengt een boodschap van hoop. We bereiden ons voor op de uitdagingen door samen te werken aan een klimaatgezonde toekomst.

 

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.

Vlaams minister Hilde Crevits versterkt De Druglijn

De Druglijn kent een grote toename van hulpvragen van (jonge) mensen die middelen gebruiken. Bovendien komen er ook steeds meer zwaardere problematieken aan bod. Mensen kunnen bij de Druglijn terecht voor vragen, een eerste advies en hulp met betrekking tot drank, drugs, pillen, gokken en overmatig gamen. Om aan de stijgende nood tegemoet te komen, trekt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits 150.000 euro uit om de Druglijn te versterken, de bereikbaarheid te vergroten en zo meer mensen te kunnen helpen.

Eerstelijnszone Westhoek en Westkust & Polder ontvangen 90.000 euro van minister Crevits in strijd tegen intrafamiliaal geweld

"Het project van eerstelijnszones Westhoek en Westkust & Polder zal eerstelijnsprofessionals ondersteunen in het detecteren, signaleren en bespreekbaar maken van intrafamiliaal geweld. Het gaat over zorgprofessionals als huisartsen, sociaal werkers en eerstelijnspsychologen. Zij staan heel dicht bij mensen, maar gezien het gevoelige thema is het niet altijd evident om een gesprek aan te gaan met ouders. Het project wil hen de juiste methodieken aanreiken en zorgverleners in de regio stimuleren om impactvol samen te werken. Door vroegtijdig kinderen en hun ouders te helpen en kwetsbaarheden te detecteren, kunnen we veel zorgen op latere leeftijd voorkomen.” Hilde Crevits

Gezondheidsrapport Vlaamse woonzorgcentra: veel aandacht voor valpreventie, mondzorg kan beter

Vlaamse woonzorgcentra doen hun uiterste best om hun bewoners aan het bewegen te zetten en besteden veel aandacht aan valpreventie. Veel aandacht gaat ook naar het mentaal welbevinden. Op het gebied van mondzorg is er nog wat werk aan de winkel. Qua voeding worden er meer groenten dan fruit aangeboden. Dat blijkt uit de nieuwe Preventiepeiling, een driejaarlijkse bevraging die het preventieve gezondheidsbeleid meet in verschillende settings, waaronder woonzorgcentra.