Nieuws

Nieuwe rookstopcampagne moedigt rokers aan een nieuwe en frisse start te nemen

Stoppen met roken is geen gemakkelijke opdracht en vraagt vaak meerdere pogingen. Onder het motto ‘Ga voor een frisse start’ lanceert Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits een nieuwe sensibiliseringscampagne die rokers wil helpen hun rookstopintenties om te zetten tot concrete actie. De campagne loopt in september en wil met een laagdrempelige boodschap rokers aanmoedigen een rookstoppoging te ondernemen. We richten ons voornamelijk op mannen tussen de 25 en 44 jaar, omdat de meeste rokers zich in deze categorie bevinden. De bijhorende website frissestart.be biedt op een overzichtelijke manier informatie aan over de verschillende vormen van ondersteuning om te stoppen met roken.

Minister Crevits versterkt het budget voor de hulplijnen met 1,2 miljoen euro

De zaak van Sven Pichal beroert heel wat mensen. Mensen nemen contact met de hulplijnen zoals Stop it Now!. Er zijn ook nog andere hulplijnen zoals Nupraatikerover, 1712 of Tele-Onthaal waar mensen terecht kunnen met hun vragen of problemen rond misbruik of vermoedens daaromtrent. Minister Crevits versterkt het budget met 1,2 miljoen euro voor extra investeringen in Nupraatikerover.be, 1712, Stop It Now!, autisme-chat en online hulpverlening rond geestelijke gezondheid.

Aantal zelfdodingen in Vlaanderen daalt in 2021, maar preventie blijft nodig

In 2021 waren er in Vlaanderen 913 zelfdodingen. Dat is een daling van 7,1% in vergelijking met 2020. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. Sinds 2000 is het aantal suïcides bij mannen met 36% gedaald en met 28,3% bij vrouwen. Toch blijft zelfdoding een grote maatschappelijke uitdaging. Daarom zet het actieplan suïcidepreventie in op verschillende nieuwe acties om de doelstelling van 10% minder sterfte door suïcide tegen 2030 te halen. Vlaams minister Crevits investeert ook 150.000 euro voor het onderzoek naar en de registratie van suïcidepogingen door de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek van de Universiteit Gent.

Vanaf midden september start nieuwe COVID-19 vaccinatiestrategie

Vlaanderen gaat vanaf midden september 2023 van start met de nieuwe COVID-19 vaccinatiestrategie. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits aangekondigd na de IMC Volksgezondheid. Vlaanderen volgt het advies van de Hoge Gezondheidsraad daarbij strikt op. Aan de risicogroepen wordt het vaccin sterk aanbevolen. Voor andere individuele personen staat het vrij om zich te laten vaccineren. De vaccinaties zullen tijdens deze herfststrategie worden toegediend via de eerstelijnsgezondheidssector: huisartsen, apothekers en verpleegkundigen.

Nieuwe campagne over gebruik en gevaar van cocaïne

Vandaag lanceert Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits samen met het Vlaams Expertisecentrum alcohol en andere drugs (VAD) een campagne over cocaïne. Via filmpjes kom je te weten wat cocaïne is, wat de risico’s van cocaïnegebruik zijn, waarom stoppen moeilijk is en wat je kan doen als je bezorgd bent over iemand die cocaïne gebruikt. De bedoeling is om de filmpjes gericht bij specifieke doelgroepen te verspreiden.  

Aanmeldperiode voor bloedonderzoeken PFAS verlengd tot en met 31 oktober 2023

Wie in een straal van 5 km rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht woont, kan zijn bloed gratis laten onderzoeken op PFAS. Minister Crevits laat weten dat intussen al 490 mensen bloed hebben laten afnemen. Ongeveer 10.500 mensen hebben zich aangemeld om de komende maanden zich te laten onderzoeken. Om nog meer mensen de kans te geven, wordt de periode om zich aan te melden voor dit onderzoek, nu verlengd tot en met 31 oktober 2023.

Vlaamse overheid zorgt voor betere mondzorg, minder ondervoeding en betere valpreventie en medicatiebeleid voor bewoners in woonzorgcentra

Oudere mensen lopen een groter risico op vallen en ondervoeding, hebben vaak een slechtere mondhygiëne en er wordt soms te vaak naar psychofarmaca gegrepen. Om die problemen structureel aan te pakken en oudere mensen goede zorg te kunnen verlenen, startte de Vlaamse overheid in 2017 het project ‘Procesbegeleiding voor preventie in woonzorgcentra’. Daarbij gaan experten op pad naar woonzorgcentra om hen daarin te ondersteunen. ‘Wegens het succes hebben we beslist dit project te verlengen tot 2028. Vandaag zijn al meer dan 360 woonzorgcentra ingeschreven.”, zegt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits die een bezoek bracht aan woonzorgcentrum Heilige Familie in Kuurne.  

Vlaamse woonzorgcentra beschermen bewoners goed bij warm weer

Woonzorgcentra in Vlaanderen nemen actief maatregelen om hun bewoners te beschermen bij warm weer, dat meldt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits. Dat blijkt uit de resultaten van 137 warmteactieplan-inspecties die Zorginspectie vorige zomer tijdens erg warme dagen uitvoerde. Zorginspectie stelde vast dat woonzorgcentra over een intern warmteactieplan beschikken en er actief mee aan de slag gaan wanneer dit nodig is. Een belangrijke vaststelling want hitte blijft een groot risico, vooral voor kwetsbare groepen zoals ouderen.  

Tele-Onthaal West-Vlaanderen kreeg in 2022 31.889 oproepen

Tele-Onthaal West-Vlaanderen ontving in 2022 31.889 oproepen via de telefoon en de chat. Bijna zeven op de tien van de oproepers zijn vrouwen. Van het totale aantal oproepen in Vlaanderen komt een kwart uit West-Vlaanderen, dat is het hoogste percentage van alle provincies. Relaties en gezondheid zijn de belangrijkste thema’s die aan bod komen. Dat is bekendgemaakt tijdens een bezoek van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits aan Tele-Onthaal in Brugge.  De minister maakte er onder meer kennis met enkele vrijwilligers en kondigde aan een extra inspanning te doen voor de verplaatsingsvergoedingen van de vrijwilligers.  

Jongeren rapporteren meer seksueel grensoverschrijdend gedrag

Vlaamse jongeren geven aan meer te maken te krijgen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een grote bewustwording over grensoverschrijdend gedrag kan daarvoor een mogelijke verklaring zijn. Net als in 2018 heeft ongeveer 1 op de 5 jongeren geslachtsgemeenschap (seks) gehad. Het gebruik van condooms en de pil als voorbehoedsmiddelen neemt af. Dat blijkt uit het tweede deel van een grote 4-jaarlijkse HBSC-studie bij 20.000 Vlaamse jongeren tussen 11 en 18 jaar.