Nieuws

Grootschalig bloedonderzoek bij de omwonenden van 3M gestart

Op 22 mei 2023 lieten de eerste omwonenden van de 3M-fabriek in Zwijndrecht hun bloed afnemen in het “Z+ Center” in Zwijndrecht om het te onderzoeken op de aanwezigheid van PFAS. Het is de start van een langdurig en grootschalig bloedonderzoek waar alle omwonenden in een straal van 5 km rond de 3M-fabriek aan kunnen deelnemen. Minister Crevits was aanwezig bij de eerste bloedstaalafnames in Zwijndrecht. Momenteel hebben ongeveer 9.000 mensen zich aangemeld voor dit onderzoek, maar dat aantal kan nog stijgen de komende weken.  

Vlaamse jongeren rapporteren algemene tevredenheid, maar meer mentale en fysieke klachten

In een 4-jaarlijkse internationale studie werden 20.000 Vlaamse jongeren tussen 11 en 18 jaar in 2022 bevraagd naar hun mentale, sociale en fysieke welzijn. Ongeveer 9 op de 10 geven aan zich tevreden te voelen met hun leven en iets meer dan 8 op de 10 geeft aan een goede tot uitstekende fysieke gezondheid te hebben. Maar het rapport bevestigt voor minister Crevits ook eerdere signalen uit de hulpverlening en uit internationaal onderzoek: in de nasleep van de COVID-pandemie rapporteren jongeren beduidend vaker mentale en fysieke klachten zoals slaapproblemen of zenuwachtigheid en hoofd- of rugpijn. 1 op de 6 jongeren rapporteert ook zich eenzaam te voelen.

Bijna 3 op de 4 volwassen Vlamingen bewegen 150 minuten per week

Bijna 3 op de 4 volwassen Vlamingen bewegen wekelijks 150 minuten matig tot intensief en behalen zo de gezondheidsaanbeveling. Tegelijk zeggen ook 3 op de 4 volwassenen, die minder vaak bewegen, dat ze de intentie hebben om meer te bewegen. Tijdsgebrek is de grootste belemmering om regelmatig te bewegen. Gemiddeld zit of rust de Vlaming 6,1 uur per dag. Heel wat mensen weten niet dat ze best niet langer dan een half uur aan één stuk zitten. Dit blijkt uit de Preventiebarometer over beweging en sedentair gedrag. Minister Crevits en Brouns lanceren volgend maand een nieuw project rond bewegen op het werk.

meer dan 99% van de baby's in Vlaanderen wordt gescreend op aangeboren aandoeningen

 Bijna alle pasgeboren kinderen in Vlaanderen worden gescreend op aangeboren aandoeningen, dat blijkt uit cijfers van het Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen. Dat is een goed en belangrijk resultaat waardoor zeldzame ziekten bij baby’s sneller opgespoord en behandeld kunnen worden. Vanaf mei 2023 zal het bevolkingsonderzoek uitgebreid worden met de opsporing van  twee erfelijke stofwisselingsziekten: homocystinurie en holocarboxylase synthetase deficiëntie’. Dat maakt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits bekend. Vorig jaar werden al spinale musculaire atrofie (SMA) en 3 andere ziekten in het screeningsprogramma  opgenomen.

Vlaanderen wil pionier zijn in het vroegtijdig detecteren van kwetsbaarheden bij kinderen

Minister Crevits gaat meer inzetten op de kennis, bewustzijn en vaardigheden rond negatieve ervaringen en trauma’s in de kindertijd om de impact van psychische, sociale of fysieke problemen op latere leeftijd te beperken. De Koning Boudewijnstichting krijgt de opdracht om  hulp- en zorgverleners in alle 60 eerstelijnszones in Vlaanderen en Brussel in hun dagelijkse werking bewust te maken van het belang van de eerste levensjaren van een kind. Uit onderzoek blijkt dat die eerste jaren een impact kunnen hebben op  problemen op latere leeftijd  en vroegdetectie heel wat baten kan opleveren op vlak van gezondheidszorg en deelname aan de samenleving. Minister Crevits voorziet 5 miljoen euro voor de verspreiding van expertise en het aanreiken van concrete tools.

Vaccinatiecentra sluiten deuren: vaccinatie tegen COVID-19 wordt geïntegreerd in het reguliere vaccinatieproces

De vaccinatiecentra sluiten binnenkort de deuren. Daarbij is het de bedoeling dat op termijn de COVID-19-vaccinatie deel gaat uitmaken van het reguliere vaccinatieproces zoals dit al bestaat voor bijvoorbeeld de griepprik. De overgangsfase voor de integratie van de coronavaccinatie in het regulier vaccinatiecircuit start op 1 januari 2023 en zal stapsgewijs gebeuren. Dat maakt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits bekend. Om de integratie mogelijk te maken, is er nood aan extra investeringen. In totaal wordt zo’n 4,3 miljoen euro voorzien.

Vlaanderen pakt vrouwelijke genitale verminking aan

In 2020 wonen zo’n 35.000 vrouwen en meisjes in België die besneden zijn of het risico lopen om besneden te worden. Ongeveer 16.500 van hen woonden in Vlaanderen. Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) is dus niet alleen een probleem in Afrika, Azië of het Midden-Oosten, ook in Europese landen is het de realiteit. Vrouwelijke Genitale Verminking is een schending van de mensenrechten en sinds 2001 strafbaar in België. Wegens deze alarmerende cijfers is preventie is hoogstnoodzakelijk. Daarom gaat Vlaanderen vrouwelijke genitale verminking versterkt aanpakken, samen met GAMS België. GAMS België is een organisatie die aan de preventie, begeleiding en bescherming van meisjes en vrouwen werkt. Zij ontvangen hiervoor een subsidie van 200.000 euro.

CAW en Tele-Onthaal staan ook tijdens proces aanslagen van 22 maart 2016 klaar voor slachtoffers

Tele-onthaal en Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) hebben na de aanslagen van 22 maart 2016 hulp geboden aan slachtoffers, nabestaanden en andere burgers. Ook tijdens het proces blijven beide organisaties paraat staan. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits bekend gemaakt naar aanleiding van de start van het proces over de aanslagen in Brussel en Zaventem.

Allereerste resultaten van de preventiebarometer brengen informatie over het gebruik van alcohol, tabak en cannabis bij de Vlaamse bevolking

De allereerste resultaten van de Vlaamse Preventiebarometer zijn een feit. In opdracht van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft Sciensano met deze preventiebarometer factoren gemeten die de levensstijlkeuzes zoals roken, voeding en beweging van de inwoners beïnvloeden. De Preventiebarometer onderzoekt wat mensen weten over en willen doen aan hun levensstijl en welke omgevingsfactoren gezonde keuzes bemoeilijken of bevorderen. Een eerste reeks resultaten over alcohol-, tabak- en cannabisgebruik is nu beschikbaar. Ze tonen aan dat heel wat mensen de wil hebben om minder te roken en te drinken en zich vaak nog vergissen in wat ze erover denken te weten. De resultaten zijn nuttig voor toekomstige preventiestrategieën.  

Pasgeboren baby’s worden nu ook op SMA gescreend

Elk pasgeboren kind in Vlaanderen krijgt nu al de kans om via een bloedprik gescreend te worden op aangeboren aandoeningen. Vanaf 1 december zal ook op spinale musculaire atrofie (SMA) worden gescreend. Door de ziekte op te sporen nog voor ze zich klinisch uit, kan de behandeling vroeger opgestart worden, wat het risico op het ontwikkelen van spierzwakte en verlamming kleiner maakt. Minister Crevits is tevreden dat deze ziekte nu ook opgenomen is in het bevolkingsonderzoek.