Nieuws

Eerstelijnszone Westhoek en Westkust & Polder ontvangen 90.000 euro van minister Crevits in strijd tegen intrafamiliaal geweld

"Het project van eerstelijnszones Westhoek en Westkust & Polder zal eerstelijnsprofessionals ondersteunen in het detecteren, signaleren en bespreekbaar maken van intrafamiliaal geweld. Het gaat over zorgprofessionals als huisartsen, sociaal werkers en eerstelijnspsychologen. Zij staan heel dicht bij mensen, maar gezien het gevoelige thema is het niet altijd evident om een gesprek aan te gaan met ouders. Het project wil hen de juiste methodieken aanreiken en zorgverleners in de regio stimuleren om impactvol samen te werken. Door vroegtijdig kinderen en hun ouders te helpen en kwetsbaarheden te detecteren, kunnen we veel zorgen op latere leeftijd voorkomen.” Hilde Crevits

Doelgericht zorg- en ondersteuningsplan moet betere zorg opleveren voor personen in complexe zorgsituaties

De eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen is al een aantal jaren de weg ingeslagen naar een andere, meer geïntegreerde organisatie van de zorg. De persoonlijke noden, wensen en doelen van de zorgbehoevende persoon moeten vaker het ijkpunt zijn waarop de zorg en ondersteuning wordt afgestemd. Meer samenwerking tussen zorgverleners, welzijnswerkers, de zorgbehoevende persoon zelf en diens naaste omgeving en mantelzorgers zijn daarvoor noodzakelijk. De Vlaamse Regering keurde op voorstel van minister Crevits een aantal basisprincipes goed volgens welke de zorgverleners zich moeten organiseren om doelgerichte geïntegreerde zorg te kunnen bieden.

Vlaanderen wil 1.723 studenten laten starten met Geneeskunde

Als het aan de Vlaamse Regering ligt, dan worden er volgend academiejaar (2024-‘25) +50% meer studenten toegelaten tot de opleiding Geneeskunde dan het geval was in 2019: toen mochten er 1.153 studenten starten en volgend jaar zouden dat er 1.723 zijn. Daarnaast zouden er 252 studenten mogen starten aan Tandheelkunde, ook dat is fors meer dan de 147 studenten die bij de start van deze Vlaamse Regering nog konden starten aan de tandartsopleiding (+70%). Dat maken Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits bekend. Het is nu aan federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke om de quota in een Koninklijk Besluit te gieten. De Vlaamse Regering investeert vanaf 2024 elk jaar € 10 miljoen extra om dit mogelijk te maken en bekijkt ook of en hoe er eventueel een extra tandartsopleiding kan komen.

Minister Crevits investeert 5 miljoen extra in palliatieve zorg

Op de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg wil minister Crevits ook in Vlaanderen de palliatieve sector extra in de kijker zetten. De voorbije maanden is er hard gewerkt aan een visienota om de palliatieve zorg te hervormen en klaar te maken voor de uitdagingen van de toekomst. Deze visie wordt momenteel geconcretiseerd in een actie- en transitieplan. Met een extra investering van 5 miljoen euro bekrachtigt minister Crevits deze visie en waardeert ze de interdisciplinaire en doelgerichte aanpak van zorg waarbij de palliatieve persoon centraal staat.

1700 studenten bachelor verpleegkunde krijgen opnieuw vergoeding van 1.000 euro

Zo’n 1700 bachelorstudenten verpleegkunde die in het academiejaar 2022-2023 afstudeerden, zullen 1.000 euro ontvangen als tussenkomst in de onkosten van hun contractstage tijdens het laatste jaar van hun opleiding. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits bekend gemaakt naar aanleiding van vragen van verschillende parlementsleden in de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in het Vlaams parlement. De minister brengt het dossier binnenkort op de Vlaamse Regering.  

Strenger toezicht op financieel beheer en beleid van woonzorgcentra

Het verbod op winst maken op de zorg in woonzorgcentra wordt wettelijk verankerd. Daarnaast komen er ook nieuwe maatregelen om de financiële weerbaarheid van woonzorgcentra te versterken. Dat maakt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits bekend. Voortaan kan de Vlaamse regering ook een voorlopig bewindvoerder laten aanstellen als een woonzorgvoorziening of vereniging ernstig en herhaaldelijk in gebreke blijft op vlak van zorg en ondersteuning voor de bewoners.

Wereld Alzheimer Dag 2023: Vlaams minister Hilde Crevits wil referentieartsen dementie over heel Vlaanderen

Dementie blijft een grote uitdaging voor onze samenleving. Vandaag treft de aandoening in Vlaanderen zo’n 141.000 mensen en er wordt een verdubbeling van dat cijfer verwacht tegen 2070. Om aan de noden tegemoet te komen en te zorgen voor een kwaliteitsvol dementiebeleid, streeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ernaar om de zogenaamde ‘referentieartsen dementie’ over heel Vlaanderen structureel in te bedden. Referentieartsen verwerven extra expertise over het thema en geven op die manier ondersteuning en advies aan (huis)artsen die met vragen zitten over personen met dementie. Vandaag hebben er zich al ruim 130 artsen aangemeld om de opleidingsmodule tot referentiearts dementie te volgen.

Minister Crevits voorziet opnieuw in meer dan 69 miljoen euro voor welzijns- en zorgvoorzieningen om extra energiekosten te drukken

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits maakt ook dit jaar 69 miljoen euro vrij om de hoge energiefactuur van welzijns- en zorgvoorzieningen te verlichten. Op die manier wordt vermeden dat de voorzieningen hun gestegen energiekosten nog meer zouden moeten doorrekenen aan bewoners of zorgvragers. De energieprijzen voor dit jaar zijn dan wel gedaald, maar in vergelijking met voorgaande jaren blijven de kosten hoog. Het is het tweede jaar op rij dat er middelen worden vrijgemaakt voor de residentiële en niet-residentiële voorzieningen binnen de verschillende Vlaamse welzijns- en zorgsectoren.

Steun voor woonzorgcentra die jobstudenten in dienst nemen

Ook deze zomer kunnen woonzorgcentra die jobstudenten aanwerven op financiering van Vlaanderen rekenen. De maatregel van vorig jaar wordt hernomen en verdubbeld omdat er nog altijd personeelstekorten zijn. De Vlaamse Regering heeft dat beslist op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. Vorig jaar was het initiatief een succes. 12.153 unieke jobstudenten zijn toen tussen 1 januari 2022 en 30 september 2022 aan de slag gegaan.

Kinderopvang cruciaal om tot 80 procent tewerkstelling te komen

Onderzoek toont aan dat 95,5 procent van de ouders kinderopvang gebruiken om in de eerste plaats te kunnen gaan werken. Minister van Welzijn Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen met de resultaten van het onderzoek en de bevraging bij ouders aan de slag om maatregelen te nemen: “We mogen de economische functie van de kinderopvang niet onderschatten. Het biedt ouders de mogelijkheid om te gaan werken, maar ook aan kinderen om zich te ontwikkelen. De drempels om er gebruik van te maken, moeten we kleiner maken.”