Nieuws

Proefprojecten in West-Vlaanderen en Antwerpen testen innovatieve zorgplanningstool Alivia uit

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ging vandaag op huisbezoek bij de 88-jarige Frans Vandeputte in Avelgem. Hij is een van 40 zorgbehoevende personen die met een team van zorgverleners Alivia zullen uittesten: een nieuw digitaal instrument om een zorgcoördinatie en zorgplanning op te stellen en data te delen. Een primeur voor Vlaanderen en het eerste instrument waarbij de zorgbehoevende persoon zelf en diens mantelzorger volwaardig toegang toe hebben én ook de aansturing en controle over hebben. Alivia zal toelaten de zorg en ondersteuning in complexe zorgsituaties op een andere, innovatieve en vooral betere manier te organiseren: doelgericht, met een intense samenwerking tussen zorgverleners en welzijnswerkers en met de wensen en noden van de zorgbehoevende persoon centraal.

Extra maatregelen voor kwaliteitsvolle stages in zorg en welzijn

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits kondigt extra maatregelen aan om de werking en kwaliteit van stages te bewaken en te versterken. Zo komt er een premie voor leerplekondersteuning voor organisaties in zorg en welzijn om studenten nog beter te kunnen begeleiden, een webpagina waar studenten terecht kunnen met hun klachten en een stagecharter.

Vlaanderen investeert in centra voor herstelverblijf

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het licht op groen gezet voor investeringen in 15 centra voor herstelverblijf. Centra voor herstelverblijf vormen een belangrijke schakel voor patiënten in hun genezingsproces tussen het ziekenhuis en thuis waar zowel de federale als de Vlaamse regering in investeren.   

Vlaams minister Hilde Crevits, Vlaamse zorgambassadeur en sociale partners lanceren gratis online carrière- en opleidingswijzer voor job in de zorg

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits, de Vlaamse zorgambassadeur en de sociale partners zetten vandaag gezamenlijk een volgende stap in de Careēr-campagne om zoveel mogelijk mensen te stimuleren om te kiezen voor een job in zorg en welzijn. Met meer dan 6000 openstaande vacatures blijven die gezamenlijke inspanningen nodig. Met meerdere campagnegolven verspreid over het jaar wil Careēr alle Vlamingen bereiken: van scholieren en studenten tot mensen die op latere leeftijd beslissen hun carrière om te gooien. Geïnteresseerden kunnen vanaf vandaag ook gratis de nieuwe online carrière- en opleidingswijzer invullen op de Careēr-website die aan de hand van vragen rond interesses, studies en/of huidige werksituaties mensen oriënteert naar een opleiding of job in zorg en welzijn. Ook informatie over financiële stimuli voor wie kiest voor een knelpuntberoep wordt overzichtelijk aangeboden. De eerste campagnegolf mikt niet toevallig op scholieren en studenten die in deze periode hun studiekeuze maken.

Een zorgstroomcoach als antwoord op patiëntenstop

De huisartsensector staat onder druk. Huisartsen kampen met een grote werkdruk en moeten noodgewonden werken met verschillende vormen van patiëntenstops. Om tegelijk de werkdruk voor huisartsen te verlagen en de toegankelijkheid voor patiënten te verbeteren, investeert Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ruim 243.000 euro in een zorgstroomcoach. Die coach gaat in bepaalde eerstelijnszones aan de slag om concrete oplossingen uit te werken, de betrokken partners te wijzen op de bestaande steunmechanismen en goede praktijken en hen te engageren om de eerstelijns gezondheidszorg ook op een andere, maar kwalitatief even goede manier te organiseren.

Akkoord over eindejaarspremie: minister Crevits kent 454,75 euro toe aan zo’n 70.000 werknemers in zorg

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits heeft samen met de sociale partners een akkoord gevonden om opnieuw een eenmalige eindejaarspremie toe te kennen aan de werknemers van de bij de private geregionaliseerde zorgsectoren. Het gaat om een eenmalige toeslag van 454, 75 euro bruto voor wie voltijds werkt.

Eerstelijnszone Westhoek en Westkust & Polder ontvangen 90.000 euro van minister Crevits in strijd tegen intrafamiliaal geweld

"Het project van eerstelijnszones Westhoek en Westkust & Polder zal eerstelijnsprofessionals ondersteunen in het detecteren, signaleren en bespreekbaar maken van intrafamiliaal geweld. Het gaat over zorgprofessionals als huisartsen, sociaal werkers en eerstelijnspsychologen. Zij staan heel dicht bij mensen, maar gezien het gevoelige thema is het niet altijd evident om een gesprek aan te gaan met ouders. Het project wil hen de juiste methodieken aanreiken en zorgverleners in de regio stimuleren om impactvol samen te werken. Door vroegtijdig kinderen en hun ouders te helpen en kwetsbaarheden te detecteren, kunnen we veel zorgen op latere leeftijd voorkomen.” Hilde Crevits

Doelgericht zorg- en ondersteuningsplan moet betere zorg opleveren voor personen in complexe zorgsituaties

De eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen is al een aantal jaren de weg ingeslagen naar een andere, meer geïntegreerde organisatie van de zorg. De persoonlijke noden, wensen en doelen van de zorgbehoevende persoon moeten vaker het ijkpunt zijn waarop de zorg en ondersteuning wordt afgestemd. Meer samenwerking tussen zorgverleners, welzijnswerkers, de zorgbehoevende persoon zelf en diens naaste omgeving en mantelzorgers zijn daarvoor noodzakelijk. De Vlaamse Regering keurde op voorstel van minister Crevits een aantal basisprincipes goed volgens welke de zorgverleners zich moeten organiseren om doelgerichte geïntegreerde zorg te kunnen bieden.

Vlaanderen wil 1.723 studenten laten starten met Geneeskunde

Als het aan de Vlaamse Regering ligt, dan worden er volgend academiejaar (2024-‘25) +50% meer studenten toegelaten tot de opleiding Geneeskunde dan het geval was in 2019: toen mochten er 1.153 studenten starten en volgend jaar zouden dat er 1.723 zijn. Daarnaast zouden er 252 studenten mogen starten aan Tandheelkunde, ook dat is fors meer dan de 147 studenten die bij de start van deze Vlaamse Regering nog konden starten aan de tandartsopleiding (+70%). Dat maken Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits bekend. Het is nu aan federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke om de quota in een Koninklijk Besluit te gieten. De Vlaamse Regering investeert vanaf 2024 elk jaar € 10 miljoen extra om dit mogelijk te maken en bekijkt ook of en hoe er eventueel een extra tandartsopleiding kan komen.

Minister Crevits investeert 5 miljoen extra in palliatieve zorg

Op de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg wil minister Crevits ook in Vlaanderen de palliatieve sector extra in de kijker zetten. De voorbije maanden is er hard gewerkt aan een visienota om de palliatieve zorg te hervormen en klaar te maken voor de uitdagingen van de toekomst. Deze visie wordt momenteel geconcretiseerd in een actie- en transitieplan. Met een extra investering van 5 miljoen euro bekrachtigt minister Crevits deze visie en waardeert ze de interdisciplinaire en doelgerichte aanpak van zorg waarbij de palliatieve persoon centraal staat.