Nieuws

Wereld Alzheimer Dag 2023: Vlaams minister Hilde Crevits wil referentieartsen dementie over heel Vlaanderen

Dementie blijft een grote uitdaging voor onze samenleving. Vandaag treft de aandoening in Vlaanderen zo’n 141.000 mensen en er wordt een verdubbeling van dat cijfer verwacht tegen 2070. Om aan de noden tegemoet te komen en te zorgen voor een kwaliteitsvol dementiebeleid, streeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ernaar om de zogenaamde ‘referentieartsen dementie’ over heel Vlaanderen structureel in te bedden. Referentieartsen verwerven extra expertise over het thema en geven op die manier ondersteuning en advies aan (huis)artsen die met vragen zitten over personen met dementie. Vandaag hebben er zich al ruim 130 artsen aangemeld om de opleidingsmodule tot referentiearts dementie te volgen.

Minister Crevits voorziet opnieuw in meer dan 69 miljoen euro voor welzijns- en zorgvoorzieningen om extra energiekosten te drukken

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits maakt ook dit jaar 69 miljoen euro vrij om de hoge energiefactuur van welzijns- en zorgvoorzieningen te verlichten. Op die manier wordt vermeden dat de voorzieningen hun gestegen energiekosten nog meer zouden moeten doorrekenen aan bewoners of zorgvragers. De energieprijzen voor dit jaar zijn dan wel gedaald, maar in vergelijking met voorgaande jaren blijven de kosten hoog. Het is het tweede jaar op rij dat er middelen worden vrijgemaakt voor de residentiële en niet-residentiële voorzieningen binnen de verschillende Vlaamse welzijns- en zorgsectoren.

Steun voor woonzorgcentra die jobstudenten in dienst nemen

Ook deze zomer kunnen woonzorgcentra die jobstudenten aanwerven op financiering van Vlaanderen rekenen. De maatregel van vorig jaar wordt hernomen en verdubbeld omdat er nog altijd personeelstekorten zijn. De Vlaamse Regering heeft dat beslist op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. Vorig jaar was het initiatief een succes. 12.153 unieke jobstudenten zijn toen tussen 1 januari 2022 en 30 september 2022 aan de slag gegaan.

Kinderopvang cruciaal om tot 80 procent tewerkstelling te komen

Onderzoek toont aan dat 95,5 procent van de ouders kinderopvang gebruiken om in de eerste plaats te kunnen gaan werken. Minister van Welzijn Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen met de resultaten van het onderzoek en de bevraging bij ouders aan de slag om maatregelen te nemen: “We mogen de economische functie van de kinderopvang niet onderschatten. Het biedt ouders de mogelijkheid om te gaan werken, maar ook aan kinderen om zich te ontwikkelen. De drempels om er gebruik van te maken, moeten we kleiner maken.”

Minister Crevits trekt ruim 1,3 miljoen euro uit voor het Vlaams Patiëntenplatform

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits voorziet voor dit jaar ruim 1,3 miljoen euro voor het Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform vertegenwoordigt meer dan 115 patiëntenverenigingen om aan een betere levenskwaliteit van mensen met een chronische aandoening te bouwen. Samen met al hun leden geeft het Vlaams Patiëntenplatform een stem aan chronische patiënten en beschikken ze over veel informatie over  het leven met een chronische ziekte. Het Vlaams Patiëntenplatform formuleerde ook 5 toekomstbeelden met 2030 als horizon. Het uitgetrokken bedrag moet helpen om deze toekomstvisie voluit te realiseren.

‘Alivia’ wordt hét digitale instrument voor geïntegreerde zorg in Vlaanderen en Brussel

Met de digitale zorg- en ondersteuningstool ‘Alivia’ wil Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits een belangrijke stap zetten in de richting van een geïntegreerde zorg in Vlaanderen. ‘Alivia’ wordt de nieuwe naam voor de digitale toepassing waarmee personen met een zorg- en ondersteuningsnood, mantelzorgers, zorgverleners en welzijnswerkers een digitaal- zorg en ondersteunginsplan kunnen opstellen en opvolgen. In april wordt de voorbereidende fase gestart om een eerste basisversie van deze digitale tool uit te testen in 2 pilootprojecten. Wanneer de testen goed verlopen en de eerste versie gebruiksklaar is, zullen deze piloten Alivia ook uittesten bij 2 groepen van 20 personen met een zorg- en ondersteuningsnood. Deze pilootprojecten vinden plaats in de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen.

Minister Crevits trekt vanaf 1 april bijna 7.000 euro voor begeleiding van zij-instromers

Tijdens de Dag Van de Zorg bieden 200 instellingen en organisaties een unieke kijk achter de schermen. Minister Crevits erkent dat de zoektocht om vacatures in te vullen uitdagend is, maar is tevreden dat de interesse van zij-instromers toeneemt. Vanaf 1 april trekt ze 7.000 euro per traject uit om mensen via zij-instroom te begeleiden naar een job in de zorg.

Dag van de Zorg 2023

Dit was Dag van de Zorg 2023

Met dank aan Dag van de Zorg, Dominiek Savio, WZC De Hovenier, WZC Mariaburcht, UZ Gent, WGC Nieuw Gent en Familezorg Oost-Vlaanderen voor de warme ontvangst. 

Renteloze leningen voor energiebesparende investeringen in Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits stimuleert zorg- en welzijnsvoorzieningen om energiebesparende investeringen in hun infrastructuur te doen. Voor dit en volgend jaar wordt telkens 50 miljoen euro aan renteloze leningen ter beschikking gesteld. Op die manier kunnen zorg- en welzijnsvoorzieningen hun infrastructuur meer energiebesparend en kostenefficiënter maken zonder dat de financieringskost van de investeringen een hinderpaal vormt. 

Minister Crevits trapt Week van de Zorg af met oproep: kies zorg, studeer zorg, maak het verschil!

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits trapt de Week van de Zorg af met een oproep om te kiezen voor de zorg. Dat heeft ze gezegd bij de kick-off van de Week van de Zorg in revalidatieziekenhuis Inkendaal in Sint-Pieters-Leeuw. “We zitten volop in de periode dat leerlingen nu hun keuze beginnen te maken wat ze gaan studeren”, vertelt minister Crevits. “Ik hoop oprecht dat ze, bijvoorbeeld door deel te nemen aan de verschillende activiteiten tijdens deze week, geïnspireerd zullen geraken om te kiezen voor zorg en welzijn. Kiezen voor een job in zorg en welzijn is kiezen voor werkzekerheid en kiezen voor een job waar je enorm veel voldoening uit kan halen. Het is zoveel meer dan een job, het is een engagement.”