Nieuws

25.000 mensen in zorg en welzijn kregen 2800 opleidingen door mobiele coronateams

Meer dan 25.000 mensen hebben tijdens de coronacrisis bijna 2800 opleidingen rond infectiepreventie gevolgd. Dat blijkt uit het eindrapport van de mobiele teams infectieziektebestrijding die in volle coronatijd werden opgericht. De focus van de opleidingen lag op infectiebestrijding en ze vonden vooral plaats in de woonzorgcentra. Voor Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits zijn de ervaringen en bevindingen belangrijk om in de toekomst nog beter voorbereid te zijn bij de uitbraak van nieuwe pandemieën.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2026

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2026 vastgelegd. Dat gebeurt op basis van voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten. 

Nieuwe brandingscampagne Careēr wil werken in zorg en welzijn promoten

MECHELEN, 26 januari 2023 – Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits lanceert vandaag samen met de Vlaamse zorgambassadeur en sociale partners de campagne ‘Careēr’, om mensen over heel Vlaanderen te stimuleren om te kiezen voor een job in de zorg- of welzijnssector. De campagne zal de komende maanden in het straatbeeld te zien zijn en online worden er heel wat initiatieven opgestart, zoals een centraal intakeplatform met een overzicht van beroepen en opleidingen in  de zorg.  

7 extra proefprojecten voor brede eerstelijnspraktijk

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft 7 extra proefprojecten voor een brede eerstelijnspraktijk goedgekeurd. Met deze projecten wil minister Crevits de samenwerking tussen huisartsen en andere zorgverleners bevorderen, in samenspraak met het lokaal bestuur. Zo kunnen mensen met een vraag naar zorg meer op maat hulp krijgen en kan de huisarts zich efficiënter organiseren. De projecten zullen lopen in Sint-Niklaas, Zelzate, Zwijndrecht, Geel, Ooigem (Wielsbeke), Kortrijk en Hoeilaart.

Vlaamse Regering investeert 69,2 miljoen euro onder welzijns- en zorgvoorzieningen om extra energiekosten te drukken

Dit jaar bereikte de energiefactuur recordhoogtes. Zo steeg de gas- en elektriciteitsprijs soms met honderden euro’s per maand. Die hoge energiekosten hebben ook een impact op onze welzijns- en zorgvoorzieningen. Om te vermijden dat zij hun gestegen energiekosten nog meer zouden moeten doorrekenen aan bewoners of zorgvragers, maakt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits 69,2 miljoen euro nog in 2022 vrij. Deze middelen worden verdeeld onder de residentiële en niet-residentiële voorzieningen binnen de verschillende sectoren van het beleidsdomein welzijn. Daarnaast zullen er ook in 2023 inspanningen geleverd worden om de extra energiekosten op te vangen.

Vlaamse Regering creëert 195 extra jobs in jeugdhulp

De Vlaamse Regering en de sociale partners versterken, in het kader van het VIA-6-akkoord, de jeugdhulpvoorzieningen. Dat laat minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits weten. De creatie van 195 extra jobs springt daarbij het meest in het oog. Ook de koopkrachtverhoging van het personeel in de jeugdhulp wordt hiermee definitief geregeld. 

Vlaamse Regering wil betere ventilatie stimuleren in welzijns- en zorgvoorzieningen

De Vlaamse Regering wil een betere ventilatiekwaliteit in welzijns- en  zorgvoorzieningen stimuleren. Eerder werd al in het kader van corona een kwaliteitskader bepaald voor de woonzorgcentra. Dit wordt nu uitgebreid naar de voorzieningen voor personen met een handicap, lokale dienstencentra, psychiatrische verzorgingstehuizen, revalidatiecentra en kinderopvanginitiatieven. Per sector wordt een kwaliteitsboek met tips, aanbevelingen en richtlijnen aangeboden. We stimuleren dat in elke voorziening een risicoanalyse gebeurt en een individueel ventilatieplan opgesteld en uitgevoerd wordt. 

Extra proefprojecten en onderzoek naar toegankelijkheid van huisartsen

Er komen in Vlaanderen 7 tot 10 bijkomende proefprojecten brede eerstelijnspraktijken. De projecten bevorderen de samenwerking tussen huisartsen en andere zorgverleners, altijd in samenspraak met het lokale bestuur. Zo kunnen mensen met een vraag naar zorg meer op maat geholpen worden en kan de huisarts zich efficiënter organiseren. De Vlaamse Regering heeft de financiering van de projecten op voorstel van vervangend Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Benjamin Dalle goedgekeurd.  Het is één van de initiatieven om de huisartsengeneeskunde beter te organiseren en de eerstelijnszorg toegankelijk te houden voor wie er nood aan heeft. Uit een eerste studie naar vraag en aanbod van huisartsengeneeskunde in 2 regio’s blijkt dat bij 60% van de huisartsen een gedeeltelijke patiëntenstop geldt en dat de huisartsen een zware werkdruk ervaren.

Hogescholen werken traject microdegree zorgkundige uit

De Vlaamse hogescholen zullen in de toekomst een mini-opleiding tot zorgkundige organiseren. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft hierover met de hogescholen afspraken gemaakt. Studenten hoger onderwijs kunnen binnen of aanvullend aan hun gekozen bacheloropleiding zo’n mini-opleiding (microdegree) volgen en zo ook tijdens hun studies als jobstudent zorgkundige aan de slag gaan. De opleiding staat ook open voor wie zich wil bij- of omscholen.

Woonzorgcentra en centra voor kortverblijf mogen breder rekruteren

Woonzorgcentra en centra voor kortverblijf kunnen voortaan ook Vlaamse financiering krijgen voor de aanwerving van medewerkers met een achtergrond buiten de klassieke zorgberoepen. Denk bijvoorbeeld aan filosofen, muziektherapeuten, masters in de lichamelijke opvoeding, masters in drama of dans en logistieke medewerkers in de zorg. Zo wil de Vlaamse Regering woonzorgcentra aanmoedigen om de zorg en de begeleiding van bewoners breder te organiseren, gezien de grote tekorten aan verpleegkundigen en zorgkundigen. De Vlaamse Regering heeft vorige week vrijdag op voorstel van vervangend Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Benjamin Dalle een reeks maatregelen definitief goedgekeurd.