Tijdelijke uitsluiting van Vlaamse steunmaatregelen voor ondernemers die bewust onterechte steunaanvraag indienen

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Ondernemingen die via bewust onjuiste verklaringen of foutieve informatie steun trachten te bekomen via de verschillende steuninstrumenten van VLAIO, zullen voor een periode van 5 jaar van de VLAIO-steun uitgesloten kunnen worden. Die bedrijven zullen geen verdere of bijkomende steun kunnen aanvragen. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits. Met deze maatregel wil de Vlaamse Regering misbruik voorkomen en onbetrouwbare aanvragers weren.

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) is het aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers, samen met vele partners. Vlaanderen stimuleert en ondersteunt innovatie en ondernemerschap en draagt zo bij aan een gunstig ondernemerschap. Ondernemers kunnen onder meer rekenen op advies en begeleiding bijvoorbeeld bij het opstarten van een bedrijf of als ze innovatieve producten ontwikkelen. Daar zijn sinds de coronacrisis tal van tijdelijke steunmaatregelen bijgekomen. Denk aan de hinderpremie, de compensatiepremie en het Vlaams Beschermingsmechanisme.

 

Bij de beoordeling van steunaanvragen door ondernemingen voor de verscheidene coronapremies bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), is gebleken dat sommige ondernemingen een aanvraag indienen op basis van onjuiste verklaringen of foutieve informatie. Op deze manier proberen bepaalde ondernemingen steun te bekomen waarop zij eigenlijk geen recht hebben.

“De overgrote meerderheid van onze ondernemers en bedrijven handelt correct, maar bewust misbruik van steun kan absoluut niet door de beugel. Zeker nu heel wat ondernemingen en sectoren alle zeilen moeten bijzetten om financieel rond te geraken. De steun moet terecht komen bij de ondernemers die een eerlijke, correcte aanvraag indienen. Voor misbruik van de coronasteun hebben we de controles bij VLAIO intussen opgedreven en daarvoor extra mensen aangeworven. Momenteel zijn 14 mensen daar fulltime mee bezig. Ook tegen het misbruik van de overige steuninstrumenten moeten we streng optreden. Daarom maken we het vanaf nu mogelijk om ondernemingen voor een periode van 5 jaar uit te sluiten van de VLAIO-steunmaatregelen als blijkt dat ze bewust een onjuiste aanvraag voor steun indienen.”  - Hilde Crevits  

De maatregel geldt voor alle steunmaatregelen en wordt nu nog beoordeeld door de Raad van State. Het gaat om de uitsluiting van onder andere de volgende steuninstrumenten: de kmo-portefeuille, de ecologiesteun, Strategische Transformatiesteun, steun Onderzoeks- & ontwikkelingsprojecten, de hinderpremie openbare werken en uiteraard ook van de verschillende Vlaamse corona- beschermingsmechanismen, het globalisatiemechanisme en het terug betaalbaar voorschot voor evenementen. Ondertussen legt minister Crevits de laatste hand aan een integraal inspectieplan voor de controle van de steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.