Tot 45.000 euro aan renteloze leningen voor startende huisartsen en premie voor extra praktijkondersteuning

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Startende huisartsen kunnen eenmalig een renteloze lening van maximaal 35.000 euro krijgen voor het opstarten van een eigen praktijk of bij het instappen in een groepspraktijk. Vanaf 1 januari 2023 kan daar nog eens 10.000 euro bijkomen wanneer een praktijkverpleegkundige of praktijkondersteunend personeel in dienst genomen wordt. Ook wordt er in een ondersteuningspremie voorzien voor huisartsen om de werkdruk in hun praktijk te verlichten. De maatregel werd vrijdag goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Met de nieuwe ondersteuningsvormen bindt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits de strijd verder aan met het prangende huisartsentekort in Vlaanderen.

“Er is een prangend huisartsentekort in Vlaanderen. Om het voor beginnende huisartsen zo aantrekkelijk mogelijk te maken om aan de slag te gaan in een praktijk, bieden we renteloze leningen aan voor de uitbouw van huisartsenpraktijken. Daarbovenop worden er voor alle huisartsen in Vlaanderen in extra premies voorzien als tussenkomst in de loonkost van ondersteunend praktijkpersoneel zoals bijvoorbeeld een onthaalmedewerker, verpleegkundige of administratieve hulp, en voor het opleiden van medewerkers. Op die manier willen we huisartsen zoveel mogelijk motiveren en hen ondersteunen zodat zij hun tijd en middelen efficiënt kunnen inzetten voor het zorgen voor mensen. Het is belangrijk dat elke Vlaming terecht kan bij een huisarts in zijn of haar buurt.” - Vlaams minister van Welzijn,  Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits  

Vlaanderen kampt in verschillende regio’s met een tekort aan huisartsen. Om zicht te krijgen op de aantallen en effectieve tekorten, wordt momenteel samen met Domus Medica werk gemaakt van een betere monitoring. Vlaams minister van Welzijn,  Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits vraagt de huisartsenkringen vanaf nu ook jaarlijks te rapporteren over het aantal actieve huisartsen in hun werkingsgebieden.

 

Een hervorming van verschillende subsidies en ondersteuningsvormen die in Vlaanderen bestaan om huisartsen en huisartsenpraktijken te helpen bij hun opstart of organisatie moet dit tekort mee opvangen. Op voorstel van Minister Crevits heeft de Vlaamse regering vrijdag de heroriëntering en versterking van enkele van deze zogeheten “Impulseo”-subsidies principieel goedgekeurd. De focus ligt op betere praktijkondersteuning zodat artsen meer hun kerntaken op kunnen nemen. Ook startende artsen worden extra gemotiveerd. 

 

 

Renteloze lening tot 45.000 euro voor startende artsen

 

De nieuwe ondersteuningsvormen zullen vanaf januari 2023 van toepassing zijn. Voor startende artsen is een eenmalige renteloze lening van maximaal 35.000 euro per arts voorzien voor het opstarten van een individuele praktijk of instap in een groepspraktijk. De lening moet aangevraagd worden binnen de 5 jaar na de vestiging van de praktijk.

 

Bovenop dat basisbedrag van maximum 35.000 euro kunnen startende, erkende huisartsen nog maximaal 10.000 euro extra renteloos lenen voor bijkomende ruimte of infrastructuur wanneer ze ook investeren in samenwerking met een praktijkverpleegkundige of praktijkondersteunend personeel zoals bijvoorbeeld administratieve of managementgerelateerde hulp.

 

Premie voor extra praktijkondersteuning

 

Minister Crevits zet met de heroriëntering in op het verlagen van de werkdruk in huisartsenpraktijken. De bedoeling is om zoveel mogelijk administratieve lasten weg te nemen en de huisartsen te versterken met extra expertise en werkkracht van praktijkverpleegkundigen.

 

Een huisarts kan daarom voortaan ook een ondersteuningspremie van maximum 7400 euro krijgen als tegemoetkoming in de loonkost van een extra medewerker ter ondersteuning in de praktijk. Die ondersteuning bestond al voor de aanwerving van een administratief bediende, maar kan nu ook aangewend worden voor het inzetten van een praktijkverpleegkundige. Daardoor kan de zorg en tijd van huisartsen in Vlaanderen efficiënt en gericht ingezet worden in het voordeel van de patiënten.

 

Specifiek voor startende huisartsen kan er als alternatief voor die basispremie van 7400 euro gekozen worden voor een ondersteuningspremie van 3400 euro voor de uitbouw van een telesecretariaat dat het praktijkbeheer ondersteunt.

 

Opleidingspremie

 

Nieuw is ook dat de ondersteuningspremie van 7400 euro kan verhoogd worden met 800 euro als de huisarts een opleiding voorziet voor de verdere professionalisering van de  praktijkmedewerkers. De opleidingspremie kan mits enkele voorwaarden door elke erkende huisarts aangevraagd worden.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.