uniek matchmaking project tussen Vlaamse kmo's en Nederlandse mkb's voor duurzame energie en een beter klimaat

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Op 29 oktober opende de eerste oproep van CrossRoads2 Sustainable Energy: een letterlijk en figuurlijk grensoverschrijdend innovatieproject in energie en klimaat. Het project moedigt Vlaamse kmo’s aan om samen met Zuid-Nederlandse mkb’s de CO2-uitstoot in de grensregio drastisch omlaag te halen. Vlaams minister van Economie en Innovatie kent het project 500.000 euro toe. Op die manier draagt Vlaanderen niet alleen bij aan de klimaatdoelstellingen, maar versterkt ook de concurrentiekracht van de regio.

CrossRoads2 Sustainable Energy is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland en bouwt voort op het eerdere succes van Crossroads (2010-2014) en crossRoads2 (2016-2020). Met de voorgaande editie hebben zo’n 250 samenwerkende bedrijven uit Vlaanderen en Nederland meer dan 110 concrete innovaties kunnen realiseren met een blijvende economische impact in de regio. Zo ontwikkelden twee bedrijven biologisch afbreekbare plastics en ontwierpen een Vlaamse folieproducent en een Nederlandse beheerder van zonnepanelen een speciaal soort folie die het rendement van zonnepanelen aanzienlijk kan verbeteren.

Het project CrossRoads2 loopt eind november af en krijgt met CrossRoads2 Sustainable Energy een vervolg. Ditmaal wordt de focus heel specifiek gelegd op innovatieprojecten rond duurzame energie, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie met een rechtstreekse impact op de CO2-reductie in de grensregio. Daarmee wil Vlaanderen koers zetten richting de ambitieuze doelstelling om tegen 2050 CO2-neutraal te zijn. De bedrijfsprojecten die uit dit project voortvloeien, zullen daar een belangrijke bijdrage toe leveren. Elk deelproject is goed voor een reductie van 200 ton CO2 per jaar en in totaal een jaarlijkse CO2-reductie van ruim 3800 ton. Ter vergelijking: de koolstofvoetafdruk van een gemiddeld gezin in Vlaanderen en Nederland bedraagt jaarlijks 20 ton CO2.

Crossroads2 Sustainable Energy stimuleert kleine en middelgrote ondernemingen om grensoverschrijdende samenwerkingen aan te gaan. Het project helpt kmo’s bij de zoektocht naar een buitenlandse partner, wat voor velen meteen ook een eerste stap is richting internationale groei. De financiële steun geeft een duw in de rug om grootse innovatieprojecten op te starten en duurzame samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits: “CrossRoads2 Sustainable Energy helpt kmo’s om op een laagdrempelige manier samen te werken met bedrijven over de grens en zo ambitieuze innovatieprojecten op te zetten die een bijdrage leveren aan de economische groei in de grensregio. Hiermee bewijzen ze dat innovatie niet enkel iets is dat bij grote ondernemingen leeft. Ook kleinere ondernemingen zijn sterke innovators. Ik ben dan ook tevreden dat we dit vanuit Vlaanderen kunnen aanmoedigen en financieel steunen. Door in te zetten op innovaties in duurzaam energiegebruik, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, kunnen we de omslag maken naar een klimaatvriendelijke Vlaamse economie en maatschappij.”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.