Vaccinatiecentra sluiten deuren: vaccinatie tegen COVID-19 wordt geïntegreerd in het reguliere vaccinatieproces

Publicatiedatum

Tags

Preventie

Deel dit artikel

De vaccinatiecentra sluiten binnenkort de deuren. Daarbij is het de bedoeling dat op termijn de COVID-19-vaccinatie deel gaat uitmaken van het reguliere vaccinatieproces zoals dit al bestaat voor bijvoorbeeld de griepprik. De overgangsfase voor de integratie van de coronavaccinatie in het regulier vaccinatiecircuit start op 1 januari 2023 en zal stapsgewijs gebeuren. Dat maakt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits bekend. Om de integratie mogelijk te maken, is er nood aan extra investeringen. In totaal wordt zo’n 4,3 miljoen euro voorzien.

“De vaccinatiecentra lopen op hun laatste benen. Die sluiting is een mijlpaal, maar het vaccineren tegen COVID-19 gaat verder. Zo komen we vanaf januari in een overgangsfase terecht waarbij de coronavaccinatie geleidelijk aan geïntegreerd wordt in het reguliere vaccinatiecircuit. Burgers kunnen vanaf dan voor een vaccin terecht bij erkende vaccinatoren. Huisartsen en apothekers werden de afgelopen weken al ingeschakeld. Daar komen nu nog een andere vaccinatoren bij.” – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits

 

Sinds de start van de vaccinatiecampagnes voor de algemene bevolking, worden de vaccins tegen COVID-19 aangeboden in vaccinatiecentra. Maar vanaf begin volgend jaar houden deze centra op te bestaan en start de overgangsfase om de COVID-19-vaccinatie te integreren in het reguliere vaccinatiecircuit. Dat houdt in dat burgers vanaf dan bij huisartsen, pediaters, CRA-artsen, … terecht kunnen voor hun coronaprik. Ook apothekers en thuisverpleegkundigen gaan coronavaccins (blijven) toedienen.

 

Er wordt daarbij rekening gehouden met een druppelsgewijze vaccinatie van burgers doorheen het jaar en een mogelijke gezamenlijke prik tegen COVID-19 en de griep voor de risicogroepen in het najaar.

 

Overgangsfase

Om van een grootschalige vaccinatie naar een geleidelijke vaccinatie te gaan, die geïntegreerd is in het reguliere circuit, zal er eerst een overgangsfase zijn voor de bestelling, het beheer en het transport van de vaccins. Het doel van de overgangsfase is dan ook om geleidelijk aan de verschillen tussen de bestaande regelingen voor de COVID-vaccinatie en het reguliere vaccinatiecircuit weg te werken. Er wordt zo’n 4,3 miljoen euro vrijgemaakt om het extra personeel, de opslag, het beheer en de distributie van de vaccins te bewerkstelligen.

 

De Vlaamse overheid zal geen uitnodigingen tot vaccinatie meer uitsturen. Het agentschap neemt opnieuw haar sensibiliserende rol op. Het initiatief om een COVID-vaccin te laten zetten, ligt voortaan bij de vaccinatoren en de burger. Ook zal er tijdens de overgangsfase geen boekingssysteem meer aan zijn  voor het maken van een vaccinatieafspraak. Burgers zullen in de toekomst zoals vroeger zelf een afspraak maken met de huisarts, de apotheek of ander vaccinatiepunt.

Nieuws

Meer informatie over voorzieningen: nieuwe website biedt voor het eerst platform voor gebruikerservaringen

Hoe ervaar jij de zorg, ondersteuning en dienstverlening in het woonzorgcentrum, de kinderopvang, jeugdhulporganisatie of voorziening voor personen met een handicap? Voor het eerst zullen  ervaringen en feedback online gedeeld kunnen worden op een nieuwe, onafhankelijke website waarderingsplatform.be. Specifiek voor woonzorgcentra komen er daarnaast op de website van de Sociale Kaart meer basisgegevens online beschikbaar over het aantal plaatsen, de bewoners, de dagprijs en de opvolging door de overheid. Vlaams minister Hilde Crevits wil hiermee meer transparantie bieden over het erkende zorgaanbod in Vlaanderen en de burger gemakkelijk online informatie laten terugvinden die kan helpen bij hun zorgkeuzes

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.