Vaccinatiecentra sluiten deuren: vaccinatie tegen COVID-19 wordt geïntegreerd in het reguliere vaccinatieproces

Publicatiedatum

Tags

Preventie

Deel dit artikel

De vaccinatiecentra sluiten binnenkort de deuren. Daarbij is het de bedoeling dat op termijn de COVID-19-vaccinatie deel gaat uitmaken van het reguliere vaccinatieproces zoals dit al bestaat voor bijvoorbeeld de griepprik. De overgangsfase voor de integratie van de coronavaccinatie in het regulier vaccinatiecircuit start op 1 januari 2023 en zal stapsgewijs gebeuren. Dat maakt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits bekend. Om de integratie mogelijk te maken, is er nood aan extra investeringen. In totaal wordt zo’n 4,3 miljoen euro voorzien.

“De vaccinatiecentra lopen op hun laatste benen. Die sluiting is een mijlpaal, maar het vaccineren tegen COVID-19 gaat verder. Zo komen we vanaf januari in een overgangsfase terecht waarbij de coronavaccinatie geleidelijk aan geïntegreerd wordt in het reguliere vaccinatiecircuit. Burgers kunnen vanaf dan voor een vaccin terecht bij erkende vaccinatoren. Huisartsen en apothekers werden de afgelopen weken al ingeschakeld. Daar komen nu nog een andere vaccinatoren bij.” – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits

 

Sinds de start van de vaccinatiecampagnes voor de algemene bevolking, worden de vaccins tegen COVID-19 aangeboden in vaccinatiecentra. Maar vanaf begin volgend jaar houden deze centra op te bestaan en start de overgangsfase om de COVID-19-vaccinatie te integreren in het reguliere vaccinatiecircuit. Dat houdt in dat burgers vanaf dan bij huisartsen, pediaters, CRA-artsen, … terecht kunnen voor hun coronaprik. Ook apothekers en thuisverpleegkundigen gaan coronavaccins (blijven) toedienen.

 

Er wordt daarbij rekening gehouden met een druppelsgewijze vaccinatie van burgers doorheen het jaar en een mogelijke gezamenlijke prik tegen COVID-19 en de griep voor de risicogroepen in het najaar.

 

Overgangsfase

Om van een grootschalige vaccinatie naar een geleidelijke vaccinatie te gaan, die geïntegreerd is in het reguliere circuit, zal er eerst een overgangsfase zijn voor de bestelling, het beheer en het transport van de vaccins. Het doel van de overgangsfase is dan ook om geleidelijk aan de verschillen tussen de bestaande regelingen voor de COVID-vaccinatie en het reguliere vaccinatiecircuit weg te werken. Er wordt zo’n 4,3 miljoen euro vrijgemaakt om het extra personeel, de opslag, het beheer en de distributie van de vaccins te bewerkstelligen.

 

De Vlaamse overheid zal geen uitnodigingen tot vaccinatie meer uitsturen. Het agentschap neemt opnieuw haar sensibiliserende rol op. Het initiatief om een COVID-vaccin te laten zetten, ligt voortaan bij de vaccinatoren en de burger. Ook zal er tijdens de overgangsfase geen boekingssysteem meer aan zijn  voor het maken van een vaccinatieafspraak. Burgers zullen in de toekomst zoals vroeger zelf een afspraak maken met de huisarts, de apotheek of ander vaccinatiepunt.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.