Verhoogde stagebonus voor ondernemingen die leerwerkplek voor jongeren aanbieden

Publicatiedatum

Auteur

Carmen De Rudder

Deel dit artikel

Ondernemingen die een leerwerkplek aanbieden, ontvangen eenmalig een aanvullende stagebonus. Dat heeft de Vlaamse regering vandaag op voorstel van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits beslist. De coronacrisis stelt veel ondernemingen voor grote uitdagingen. De maatregelen om het coronavirus in te dijken, maken het niet eenvoudig om leerwerkplekken aan te bieden voor jongeren. Om ondernemingen te stimuleren die belangrijke werkplekken toch ter beschikking te stellen en in begeleiding te voorzien, hebben ze voortaan tijdelijk recht op een bijkomende vergoeding van 1000 euro bovenop de bestaande stagebonus. Nieuw is dat deze eenmalig aanvullende stagebonus ook aangevraagd kan worden voor jongeren ouder dan 18 jaar.

Om het alternerend leren, waaronder het duaal leren, op koers te houden, is het van belang dat er voldoende duurzame leerwerkplekken zijn. Maar dat vraagt van onze ondernemingen grote inspanningen die in deze coronatijden een extra uitdaging zijn. We ondersteunen ondernemingen daarom om alsnog kwaliteitsvolle leerwerkplekken te blijven aanbieden of bestaande werkplekken te behouden via een eenmalige verhoging en verruiming van de stagebonus in 2021.”  - Hilde Crevits  

Door de aanvullende stagebonus te verruimen, bereiken we 4.500 ondernemingen en ruim 5.000 vestigingen. Goed voor stageplaatsen voor in totaal bijna 6.000 leerlingen.

 

Bij ENGIE bijvoorbeeld zetten ze met de ENGIE Academy hard in op leren op de werkvloer. Philippe Van Troeye, CEO ENGIE Benelux: ENGIE gelooft dat opleiden het nieuwe rekruteren is en dat het de behoefte van de werkgever en de arbeidsmarkt beter op elkaar kan afstemmen. Daarom zetten we ook sterk in op ‘duaal leren’, onder andere via onze ENGIE Academy die 400 studenten per jaar verwelkomt voor bezoeken, stages en duale opleidingen. We nodigen de leerlingen uit om bij ENGIE een realistische werkervaring op te doen en hun vaardigheden ten volle te ontplooien op het terrein. De begeleiding en vorming van een duale leerling vergt natuurlijk de nodige tijd en inspanningen van de werkgever. Deze bewuste en toekomstgerichte keuze brengt dan ook een bepaalde kost met zich mee, waarvoor ondersteuning zeer welkom is.”

 

De coronacrisis vraagt nu veel van onze ondernemingen. Economische productie of dienstverlening valt stil, de arbeidsorganisatie verandert door afstandsregels en telewerk, een tegenvallende omzet, de productiviteit en motivatie van werknemers daalt, enzovoort. In deze omstandigheden is het voor ondernemingen niet evident om hun werkvloer te blijven openstellen voor leerlingen in opleiding, hen te begeleiden en het nodige materiaal of de leervergoeding te financieren. Daarom komt er nu een extra stagebonus met het oog op het behoud van werkplekken voor alternerend leren.

Deze beslissing past in het relanceplan voor de arbeidsmarkt ‘Alle hens aan dek’. Dat is het plan van de Vlaamse regering en de sociale partners met een opleidings- en loopbaanoffensief als één van de prioriteiten. Levenslang leren is daarbij een belangrijke doelstelling om een sterke overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt mogelijk te maken. De uitbreiding en de verhoging van de stagebonus is een eerste concrete uitwerking van deze doelstelling.

De al bestaande stagebonus is bedoeld voor ondernemingen die een leerwerkplek ter beschikking stellen van leerlingen in alternerende opleidingen in het secundair onderwijs. Nu is het zo dat de minimale duur van het leren op de werkplek 3 maanden moet bedragen en de leerling jonger dan 18 jaar dient te zijn. De stagebonus bedraagt 500 euro bij de 1e en 2e toekenning, en 750 euro bij de 3e toekenning. Een werkgever kan de premie maximaal 3 keer per jongere krijgen.

Tijdelijke verhoging én verruiming van de stagebonus

De tijdelijke extra stagebonus komt nu bovenop de bestaande stagebonus en kent soepelere toekenningsvoorwaarden. Zo zal de extra stagebonus voor alle jongeren aangevraagd kunnen worden, ongeacht hun leeftijd. Op die manier verkleinen we de drempels voor de ondernemingen zoveel mogelijk. Tegelijk kan het hen motiveren om alsnog stagewerkplekken in te richten of bestaande werkplekken te behouden. Alle ondernemingen die tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 een leerwerkplek aanbieden voor minstens 3 maanden, krijgen een bijkomende vergoeding van 1000 euro ongeacht de leeftijd van de jongere.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “ Ons ‘Alle hens aan dek’-plan voor de arbeidsmarkt is in volle werking. Na de uitbreiding van de transitiepremie, is nu ook voorzien in een aanvullende stagebonus voor ondernemingen die een leerwerkplek aanbieden. Daarmee willen we de werking van het duaal leren behouden en ondersteunen, drempels wegwerken voor de ondernemingen, maar vooral ook voor de jongeren blijven zorgen voor duurzame, uitdagende werkplekken waarna ze de stap naar de arbeidsmarkt kunnen zetten. Zeker in deze tijden zijn jongeren op de arbeidsmarkt extra kwetsbaar en moeten we hen aan boord houden.”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.