Verhoogde stagebonus voor ondernemingen die leerwerkplek voor jongeren aanbieden

Publicatiedatum

Auteur

Carmen De Rudder

Deel dit artikel

Ondernemingen die een leerwerkplek aanbieden, ontvangen eenmalig een aanvullende stagebonus. Dat heeft de Vlaamse regering vandaag op voorstel van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits beslist. De coronacrisis stelt veel ondernemingen voor grote uitdagingen. De maatregelen om het coronavirus in te dijken, maken het niet eenvoudig om leerwerkplekken aan te bieden voor jongeren. Om ondernemingen te stimuleren die belangrijke werkplekken toch ter beschikking te stellen en in begeleiding te voorzien, hebben ze voortaan tijdelijk recht op een bijkomende vergoeding van 1000 euro bovenop de bestaande stagebonus. Nieuw is dat deze eenmalig aanvullende stagebonus ook aangevraagd kan worden voor jongeren ouder dan 18 jaar.

Om het alternerend leren, waaronder het duaal leren, op koers te houden, is het van belang dat er voldoende duurzame leerwerkplekken zijn. Maar dat vraagt van onze ondernemingen grote inspanningen die in deze coronatijden een extra uitdaging zijn. We ondersteunen ondernemingen daarom om alsnog kwaliteitsvolle leerwerkplekken te blijven aanbieden of bestaande werkplekken te behouden via een eenmalige verhoging en verruiming van de stagebonus in 2021.”  - Hilde Crevits  

Door de aanvullende stagebonus te verruimen, bereiken we 4.500 ondernemingen en ruim 5.000 vestigingen. Goed voor stageplaatsen voor in totaal bijna 6.000 leerlingen.

 

Bij ENGIE bijvoorbeeld zetten ze met de ENGIE Academy hard in op leren op de werkvloer. Philippe Van Troeye, CEO ENGIE Benelux: ENGIE gelooft dat opleiden het nieuwe rekruteren is en dat het de behoefte van de werkgever en de arbeidsmarkt beter op elkaar kan afstemmen. Daarom zetten we ook sterk in op ‘duaal leren’, onder andere via onze ENGIE Academy die 400 studenten per jaar verwelkomt voor bezoeken, stages en duale opleidingen. We nodigen de leerlingen uit om bij ENGIE een realistische werkervaring op te doen en hun vaardigheden ten volle te ontplooien op het terrein. De begeleiding en vorming van een duale leerling vergt natuurlijk de nodige tijd en inspanningen van de werkgever. Deze bewuste en toekomstgerichte keuze brengt dan ook een bepaalde kost met zich mee, waarvoor ondersteuning zeer welkom is.”

 

De coronacrisis vraagt nu veel van onze ondernemingen. Economische productie of dienstverlening valt stil, de arbeidsorganisatie verandert door afstandsregels en telewerk, een tegenvallende omzet, de productiviteit en motivatie van werknemers daalt, enzovoort. In deze omstandigheden is het voor ondernemingen niet evident om hun werkvloer te blijven openstellen voor leerlingen in opleiding, hen te begeleiden en het nodige materiaal of de leervergoeding te financieren. Daarom komt er nu een extra stagebonus met het oog op het behoud van werkplekken voor alternerend leren.

Deze beslissing past in het relanceplan voor de arbeidsmarkt ‘Alle hens aan dek’. Dat is het plan van de Vlaamse regering en de sociale partners met een opleidings- en loopbaanoffensief als één van de prioriteiten. Levenslang leren is daarbij een belangrijke doelstelling om een sterke overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt mogelijk te maken. De uitbreiding en de verhoging van de stagebonus is een eerste concrete uitwerking van deze doelstelling.

De al bestaande stagebonus is bedoeld voor ondernemingen die een leerwerkplek ter beschikking stellen van leerlingen in alternerende opleidingen in het secundair onderwijs. Nu is het zo dat de minimale duur van het leren op de werkplek 3 maanden moet bedragen en de leerling jonger dan 18 jaar dient te zijn. De stagebonus bedraagt 500 euro bij de 1e en 2e toekenning, en 750 euro bij de 3e toekenning. Een werkgever kan de premie maximaal 3 keer per jongere krijgen.

Tijdelijke verhoging én verruiming van de stagebonus

De tijdelijke extra stagebonus komt nu bovenop de bestaande stagebonus en kent soepelere toekenningsvoorwaarden. Zo zal de extra stagebonus voor alle jongeren aangevraagd kunnen worden, ongeacht hun leeftijd. Op die manier verkleinen we de drempels voor de ondernemingen zoveel mogelijk. Tegelijk kan het hen motiveren om alsnog stagewerkplekken in te richten of bestaande werkplekken te behouden. Alle ondernemingen die tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 een leerwerkplek aanbieden voor minstens 3 maanden, krijgen een bijkomende vergoeding van 1000 euro ongeacht de leeftijd van de jongere.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “ Ons ‘Alle hens aan dek’-plan voor de arbeidsmarkt is in volle werking. Na de uitbreiding van de transitiepremie, is nu ook voorzien in een aanvullende stagebonus voor ondernemingen die een leerwerkplek aanbieden. Daarmee willen we de werking van het duaal leren behouden en ondersteunen, drempels wegwerken voor de ondernemingen, maar vooral ook voor de jongeren blijven zorgen voor duurzame, uitdagende werkplekken waarna ze de stap naar de arbeidsmarkt kunnen zetten. Zeker in deze tijden zijn jongeren op de arbeidsmarkt extra kwetsbaar en moeten we hen aan boord houden.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.