Vlaams minister Hilde Crevits bereidt maatregelen voor om Oekraïners te begeleiden naar de arbeidsmarkt en voorziet in financieringsmogelijkheden voor bedrijven

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits bereidt maatregelen voor in het kader van de Oekraïne-crisis. Het is de bedoeling om vluchtelingen die willen werken met taal- en andere opleidingen vanaf april te begeleiden naar een job. Daarnaast trekken we het budget op voor de  overbruggingsleningen voor bedrijven die zware hinder ondervinden van de stijgende prijzen als gevolg van de oorlog.

“Al meer dan 2,5 miljoen Oekraïners zijn hun land ontvlucht. Het zou kunnen dat zo’n 120.000 vluchtelingen naar hier zullen komen. We bereiden ons stap per stap voor. Deze groep bestaat vooral uit vrouwen en kinderen. We gaan er van uit dat ongeveer de helft ook aan de slag wil gaan. Uiteraard moeten we hen de nodige tijd en ruimte geven om op rust te kunnen komen na zo’n traumatische ervaring. Voor zij die wel snel aan de slag willen gaan, plannen we vanaf april een goede begeleiding in de zoektocht naar een job en voorzien we in extra taal- en andere opleidingen.”  – Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits

 Onthaalpagina bij VDAB

 VDAB staat klaar om snel voor de matching met werkgevers en beroepssectoren te zorgen. Daarom komt er nog deze week een onthaalpagina bij VDAB waar werkgevers hun openstaande vacatures kunnen aanmelden en waar Oekraïners zelf ook vlot passende vacatures kunnen vinden. Op de pagina zal ook verwezen worden naar het ondersteuningsaanbod waarop werkgevers en werknemers een beroep kunnen doen tijdens de aanwerving en tewerkstelling. 

 Heel wat sectoren hebben knelpuntvacatures waar snelle inzetbaarheid mogelijk is. Denk maar aan de dienstenchequebedrijven, de landbouwsector of de horeca. Daarnaast is het ook zo dat er ook Oekraïners met een hogere scholingsgraad en/of relevante werkervaring zich zullen kunnen aanmelden voor bijvoorbeeld bepaalde IT- of ingenieursberoepen. Waar mogelijk zullen die competenties dan ook snel gevaloriseerd worden. 

 Overbruggingslening

 Naast maatregelen om mensen snel aan de slag te helpen, neemt minister Crevits wel meteen maatregelen om bedrijven in deze crisis te ondersteunen. De huidige overbruggingslening is ook toegankelijk voor bedrijven die zware hinder ondervinden door de oorlog en daardoor op korte termijn in financieringsproblemen dreigen te komen.

 Met die overbruggingslening kunnen bedrijven hun verhoogde vaste kosten tijdelijk betalen. De lening heeft een rente van 1% en heeft een looptijd van 24 of 36 maanden afhankelijke van de hoogte van het bedrag. De eerste 12 maanden moeten er geen aflossingen gebeuren. Om in te spelen om de liquiditeitsnoden van de bedrijven zal minister Crevits bijkomend 100 miljoen euro aan leningscapaciteit ter beschikking stellen. Ook zullen in de nodige waarborgmogelijkheden voorzien worden.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.