Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en Federaal staatssecretaris voor Asiel & Migratie Sammy Mahdi lanceren digitaal loket 'Working in Belgium'

Publicatiedatum

Auteur

Carmen De Rudder

Deel dit artikel

 Vlaams minister Hilde Crevits en staatssecretaris Sammy Mahdi rollen met ‘working in Belgium’ de oranje loper uit voor het aantrekken van buitenlands toptalent. Met het economisch migratiebeleid wil Vlaanderen buitenlands toptalent aantrekken en tekorten op de arbeidsmarkt aanvullen. Om dat vlot te laten verlopen, moeten gecombineerde vergunningen of single permits eenvoudig aan te vragen zijn en snel afgeleverd worden. Het nieuwe digitale loket ‘working in Belgium’ zal het mogelijk maken om zowel de aanvragen als de behandeling ervan volledig digitaal te laten verlopen wat een vlottere dossierbehandeling zal opleveren. Daarenboven zal ook de status van het dossier vlot geconsulteerd kunnen worden door de aanvrager.

“Vlaanderen is de kennisregio bij uitstek. Voor start-ups bijvoorbeeld zijn we vaak erg aantrekkelijk en concurreren we met steden als Londen of Berlijn. Die aantrekkingskracht moeten we behouden. Daarom blijft het belangrijk om buitenlands toptalent te blijven aantrekken en het voor hen zo eenvoudig mogelijk te maken om hier aan de slag te gaan. Met het nieuwe digitale loket zetten we op dat vlak opnieuw grote stappen vooruit om dat vlot te laten verlopen”.  - Hilde Crevits  

 “Ons migratiebeleid is veel te lang ondoordacht gebleven. De vraag is niet of we meer of minder legale migratie willen, maar welke migratie we willen. We werken nu aan een aantrekkelijk beleid om het toptalent van de wereld naar hier te halen. Silicon Valley zou in ons land moeten liggen. Daarom stond de realisatie van dit digitaal loket hoog op onze agenda.”- Sammy Mahdi

 

Hoogopgeleide talenten maken meer dan 90% uit van het aantal economische migranten dat zich in Vlaanderen vestigt van buiten de Europese Unie. Het aantrekken van buitenlands toptalent kan voor bepaalde sectoren en beroepen, zoals de farmasector een belangrijke meerwaarde zijn.  Verschillende experten geven ook aan dat ook na de coronacrisis we snel opnieuw in een situatie van arbeidskrapte zullen komen, waardoor we alle talenten nodig blijven hebben.

Gecombineerde vergunningen worden op dit moment vlot afgeleverd. Momenteel neemt dit 2 tot 4 weken in beslag, terwijl dat aan het begin van de legislatuur al snel meer dan 8 weken in beslag nam. Buitenlandse werknemers kunnen in Vlaanderen met een arbeidskaart werken als ze minder dan 90 dagen hier blijven, of met een gecombineerde vergunning (ook wel single permit genoemd) als ze meer dan 90 dagen werken. Vandaag gebeuren de aanvragen nog niet volledig digitaal, en is het voor werkgevers op dit moment nog niet mogelijk om de status van hun aanvraag live te volgen. Dat heeft gevolgen voor onze concurrentiële positie ten aanzien van onze buurlanden.

Uniek digitaal loket

Het digitale loket ‘working in Belgium’, waarvan op 1 april de grote testfase van start gaat, zal nu ook volledige digitale aanvragen mogelijk maken waardoor het voor de aanvrager eenvoudiger wordt een aanvraag in te dienen en deze ook op te volgen.

Dit komt opnieuw ten goede van de doorlooptijd waardoor die zo beperkt mogelijk kan blijven. De webstek wordt ontwikkeld in samenwerking tussen de federale overheid (DVZ) en de deelstaten. 

Werkgevers zullen via ‘Working in Belgium’ een aanvraag indienen om een buitenlandse werknemer aan te trekken. Vervolgens controleert de dienst economische migratie van Vlaanderen of aan alle vereisten voldaan is op het vlak van arbeid. Eens er in Vlaanderen een beslissing is genomen, krijgt de werkgever daar digitaal melding van. Vervolgens bekijkt Dienst Vreemdelingenzaken, via hetzelfde platform, of aan de voorwaarden voldaan is om af te reizen naar Vlaanderen. De werkgever die de aanvraag indient, zal de status van zijn aanvraag ook kunnen consulteren via het loket.

Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits: Met het digitale loket zorgen we voor een vlotte aanvraagprocedure. Bovendien zal de werkgever als het ware zoals een pakketje bij de post hun aanvraag zullen kunnen volgen. Maar ook nadat de vergunning is afgeleverd, mag de klantvriendelijkheid niet stoppen. Het is belangrijk dat buitenlandse werknemers zich hier ook welkom voelen in Vlaanderen. Dat doen we door de zogenaamde ‘oranje loper’ uit te rollen en hen hier verder goed te begeleiden.”

Federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi: “De strijd om hoogopgeleiden en het invullen van knelpuntberoepen is bijzonder pittig. Ook onze buurlanden doen alle moeite van de wereld om bepaalde profielen aan te trekken. Wie 8 weken moet wachten om hier een innovatieve start-up uit te werken, die trekt wel naar Nederland. Jaarlijks studeren er in Nederland ook 10.000 meer buitenlanders omdat ze sneller aan het werk kunnen. Met het Uniek Loket zetten we een belangrijke stap om de kloof met buurlanden te dichten.” 

Nieuws

Meer informatie over voorzieningen: nieuwe website biedt voor het eerst platform voor gebruikerservaringen

Hoe ervaar jij de zorg, ondersteuning en dienstverlening in het woonzorgcentrum, de kinderopvang, jeugdhulporganisatie of voorziening voor personen met een handicap? Voor het eerst zullen  ervaringen en feedback online gedeeld kunnen worden op een nieuwe, onafhankelijke website waarderingsplatform.be. Specifiek voor woonzorgcentra komen er daarnaast op de website van de Sociale Kaart meer basisgegevens online beschikbaar over het aantal plaatsen, de bewoners, de dagprijs en de opvolging door de overheid. Vlaams minister Hilde Crevits wil hiermee meer transparantie bieden over het erkende zorgaanbod in Vlaanderen en de burger gemakkelijk online informatie laten terugvinden die kan helpen bij hun zorgkeuzes

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.