Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en Federaal staatssecretaris voor Asiel & Migratie Sammy Mahdi lanceren digitaal loket 'Working in Belgium'

Publicatiedatum

Auteur

Carmen De Rudder

Deel dit artikel

 Vlaams minister Hilde Crevits en staatssecretaris Sammy Mahdi rollen met ‘working in Belgium’ de oranje loper uit voor het aantrekken van buitenlands toptalent. Met het economisch migratiebeleid wil Vlaanderen buitenlands toptalent aantrekken en tekorten op de arbeidsmarkt aanvullen. Om dat vlot te laten verlopen, moeten gecombineerde vergunningen of single permits eenvoudig aan te vragen zijn en snel afgeleverd worden. Het nieuwe digitale loket ‘working in Belgium’ zal het mogelijk maken om zowel de aanvragen als de behandeling ervan volledig digitaal te laten verlopen wat een vlottere dossierbehandeling zal opleveren. Daarenboven zal ook de status van het dossier vlot geconsulteerd kunnen worden door de aanvrager.

“Vlaanderen is de kennisregio bij uitstek. Voor start-ups bijvoorbeeld zijn we vaak erg aantrekkelijk en concurreren we met steden als Londen of Berlijn. Die aantrekkingskracht moeten we behouden. Daarom blijft het belangrijk om buitenlands toptalent te blijven aantrekken en het voor hen zo eenvoudig mogelijk te maken om hier aan de slag te gaan. Met het nieuwe digitale loket zetten we op dat vlak opnieuw grote stappen vooruit om dat vlot te laten verlopen”.  - Hilde Crevits  

 “Ons migratiebeleid is veel te lang ondoordacht gebleven. De vraag is niet of we meer of minder legale migratie willen, maar welke migratie we willen. We werken nu aan een aantrekkelijk beleid om het toptalent van de wereld naar hier te halen. Silicon Valley zou in ons land moeten liggen. Daarom stond de realisatie van dit digitaal loket hoog op onze agenda.”- Sammy Mahdi

 

Hoogopgeleide talenten maken meer dan 90% uit van het aantal economische migranten dat zich in Vlaanderen vestigt van buiten de Europese Unie. Het aantrekken van buitenlands toptalent kan voor bepaalde sectoren en beroepen, zoals de farmasector een belangrijke meerwaarde zijn.  Verschillende experten geven ook aan dat ook na de coronacrisis we snel opnieuw in een situatie van arbeidskrapte zullen komen, waardoor we alle talenten nodig blijven hebben.

Gecombineerde vergunningen worden op dit moment vlot afgeleverd. Momenteel neemt dit 2 tot 4 weken in beslag, terwijl dat aan het begin van de legislatuur al snel meer dan 8 weken in beslag nam. Buitenlandse werknemers kunnen in Vlaanderen met een arbeidskaart werken als ze minder dan 90 dagen hier blijven, of met een gecombineerde vergunning (ook wel single permit genoemd) als ze meer dan 90 dagen werken. Vandaag gebeuren de aanvragen nog niet volledig digitaal, en is het voor werkgevers op dit moment nog niet mogelijk om de status van hun aanvraag live te volgen. Dat heeft gevolgen voor onze concurrentiële positie ten aanzien van onze buurlanden.

Uniek digitaal loket

Het digitale loket ‘working in Belgium’, waarvan op 1 april de grote testfase van start gaat, zal nu ook volledige digitale aanvragen mogelijk maken waardoor het voor de aanvrager eenvoudiger wordt een aanvraag in te dienen en deze ook op te volgen.

Dit komt opnieuw ten goede van de doorlooptijd waardoor die zo beperkt mogelijk kan blijven. De webstek wordt ontwikkeld in samenwerking tussen de federale overheid (DVZ) en de deelstaten. 

Werkgevers zullen via ‘Working in Belgium’ een aanvraag indienen om een buitenlandse werknemer aan te trekken. Vervolgens controleert de dienst economische migratie van Vlaanderen of aan alle vereisten voldaan is op het vlak van arbeid. Eens er in Vlaanderen een beslissing is genomen, krijgt de werkgever daar digitaal melding van. Vervolgens bekijkt Dienst Vreemdelingenzaken, via hetzelfde platform, of aan de voorwaarden voldaan is om af te reizen naar Vlaanderen. De werkgever die de aanvraag indient, zal de status van zijn aanvraag ook kunnen consulteren via het loket.

Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits: Met het digitale loket zorgen we voor een vlotte aanvraagprocedure. Bovendien zal de werkgever als het ware zoals een pakketje bij de post hun aanvraag zullen kunnen volgen. Maar ook nadat de vergunning is afgeleverd, mag de klantvriendelijkheid niet stoppen. Het is belangrijk dat buitenlandse werknemers zich hier ook welkom voelen in Vlaanderen. Dat doen we door de zogenaamde ‘oranje loper’ uit te rollen en hen hier verder goed te begeleiden.”

Federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi: “De strijd om hoogopgeleiden en het invullen van knelpuntberoepen is bijzonder pittig. Ook onze buurlanden doen alle moeite van de wereld om bepaalde profielen aan te trekken. Wie 8 weken moet wachten om hier een innovatieve start-up uit te werken, die trekt wel naar Nederland. Jaarlijks studeren er in Nederland ook 10.000 meer buitenlanders omdat ze sneller aan het werk kunnen. Met het Uniek Loket zetten we een belangrijke stap om de kloof met buurlanden te dichten.” 

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.