Vlaams minister van Werk Hilde Crevits maakt nieuwe afspraken met sectoren over het Vlaams arbeidsmarktbeleid met specifieke coronatoets

Publicatiedatum

Auteur

Carmen De Rudder

Deel dit artikel

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits sluit de achtste generatie sectorconvenants af. Daarin engageren 35 verschillende sectoren zich om hun schouders te zetten onder het Vlaams werkgelegenheidsbeleid. Met de nieuwe overeenkomsten worden nu 100.000 werknemers meer bereikt dan voordien. 128 sectorconsulenten en 3 intersectorale adviseurs gaan aan de slag om de nieuwe generatie sectorconvenants in de praktijk te brengen. Als gevolg van de coronacrisis hebben de sectoren deze keer ook een ‘relancetoets’ uitgevoerd om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Daardoor leggen de nieuwe sectorovereenkomsten nog meer de nadruk op digitalisering,  levenslang leren en werkbaar werk. Zo worden bedrijven en werknemers beter gewapend  voor een snel veranderende arbeidsmarkt. Er zijn ook sectoren zoals de voedingssector die voor het eerst starten met een loopbaanfonds.

“De nieuwe generatie sectorconvenants is een feit. We investeren in totaal ruim 12,6 miljoen euro om de verschillende sectoren te ondersteunen in hun beleid. Door de coronacrisis gaat in de nieuwe convenants extra aandacht naar onder andere digitalisering, opleiding en werkbaar werk. De sectoren brengen ‘the learning twenties’ de komende jaren dus helemaal in de praktijk.”  Hilde Crevits

Een sectorconvenant is een overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en de sectoren waarin de sectorale sociale partners zich engageren om in hun sector maatregelen te nemen om het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid te ondersteunen. Met de nieuwe generatie sectorconvenants voor 2021-2022 trekt de Vlaamse regering voluit de kaart van intersectorale samenwerking en wordt er ingezet op relance, ondernemen en innoveren, de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, levenslang leren, werkbaar werk en non-discriminatie en inclusie.

Met het toetreden van de begrafenissector en de sector ‘handel en diensten’ bereiken de nieuwe convenants 100.000 werknemers meer dan voorheen. Zo worden ruim 73% van de werknemers in Vlaanderen specifiek ondersteund. Via de sectorconvenanten investeert Vlaams minister van Werk Hilde Crevits in totaal ruim 12,6 miljoen euro in de sectoren.

128 sectorconsulenten en 3 intersectorale adviseurs

Om de nieuwe generatie sectorconvenants in de praktijk te brengen, worden op het terrein 128 sectorconsulenten ingezet om de concrete acties en projecten uit te voeren. Voor veel sectoren blijft het uitbouwen en promoten van een opleidingsaanbod voor hun werknemers een van de belangrijkste elementen van de sectorconvenant. Het is nu van belang dat de sectorconsulenten het  aanbod ook effectief kenbaar maken en tot bij de bedrijven en werknemers brengen.

De Vlaamse regering stimuleert de sectoren om samen te werken. Daarom worden drie intersectorale adviseurs aangesteld om de samenwerking tussen verschillende sectoren rond concrete projecten te faciliteren en versterken. Op vlak van intersectorale samenwerking zijn de sectoren alvast niet aan hun proefstuk toe. Zo zijn er al intersectorale engagementen op vlak van STEM, non-discriminatie en inclusie en studie- en beroepskeuze. In de nieuwe generatie sectorconvenants bouwen de sectoren dit verder uit met thema’s zoals jobmobiliteit. Zo zal de sector van transport en logistiek onderzoeken of werknemers in een precaire arbeidssituatie in de ene sector, bijvoorbeeld uit de verhuissector of taxisector, (tijdelijk) vlot ingezet kunnen worden in hun eigen sector of omgekeerd.

De intersectorale adviseurs gaan aan de slag met concrete uitdagingen, zoals deze van de bouwsector. Veel technische, technologische, duurzame en circulaire evoluties zijn niet beperkt tot de bouwsector alleen. Deze evoluties kunnen intersectoraal aangepakt worden. Opleidingen rond dergelijke competenties kunnen ter beschikking gesteld worden van andere sectoren en samen kunnen ook aanvullende digitale opleidingen worden ontwikkeld. De intersectorale adviseurs zullen hiervoor de nodige bruggen tussen de sectoren bouwen.

Relancetoets 

De nieuwe sectorconvenants bouwen voort op de sectorconvenants van 2018-2020 maar leggen nieuwe inhoudelijke klemtonen, onder andere als gevolg van de coronacrisis. De coronapandemie deed reflecteren, om- en herdenken. Voor deze nieuwe overeenkomsten hebben de sectoren dan ook een ‘corona- of relancetoets’ uitgevoerd.  Als gevolg zullen de sectoren meer inzetten op opleiden, een digitaal opleidingsaanbod en digitale vaardigheden. Er zal ook meer aandacht gaan naar werkbaar werk.

Ook de sector van de podiumkunsten voerde die relancetoets uit. De coronacrisis heeft een zware impact op de sector en hun werknemers. Met steun van de nieuwe sectorconvenant, wordt daarom werk gemaakt van een brochure over tijdelijk werk en de impact op het werknemersstatuut. Dat vertelt Maarten Bresseleers van het Sociaal Fonds Podiumkunsten: “De impact van de coronacrisis was het grootst op medewerkers in de creatieve sector die van de ene tijdelijke opdracht naar de andere gaan. Er wordt echter onvoldoende stilgestaan bij de gevolgen van een bepaald statuut (tijdelijke contracten, uitzendcontracten, als zelfstandige, via derde betalers,…) waardoor sommige medewerkers geen beroep konden doen op ondersteuningsmaatregelen. Om deze inschatting te verbeteren, zowel voor werkgevers als voor deze tijdelijke medewerkers, zullen de audiovisuele sector en de sector van podiumkunsten en muziek samen met andere specifieke sectororganisaties, een brochure rond tijdelijk werk samenstellen en hier samen actie rond voeren.”

Door de coronacrisis verwacht ook bijvoorbeeld de autosector een moeilijk jaar 2021. Mogelijks zal de sector dit jaar minder auto’s verkopen, waardoor er ook minder vraag zal zijn naar onderhouds- en andere werkzaamheden. Met de nieuwe sectorconvenants vat de autosector de koe bij de horens en staan ze klaar met een relancestrategie. De strategie moet bedrijven en werknemers ondersteunen om hun competentieniveau op peil te houden en het volgen van opleidingen stimuleren. Ook tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid.

 

Een aantal sectoren gaat nu ook aan de slag met loopbaan- en transitiefondsen. De voedingsindustrie bijvoorbeeld, heeft naast hun opleidingsfonds nu ook een loopbaanfonds in functie van meer duurzame loopbanen met vlotte loopbaantransities en meer werkbaar werk. Zo zullen werknemers terecht kunnen bij Alimento voor gratis loopbaanbegeleiding, een persoonlijk omscholingsbudget en een premie voor kinderopvang om de combinatie werk en gezin te vereenvoudigen.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Sectoren zijn een belangrijke partner in de uitrol van het Vlaams beleid. Deze sectorconvenants zijn in uitzonderlijke omstandigheden uitgewerkt en onderhandeld. Enerzijds kennen sectoren de impact van de coronacrisis nog niet helemaal en anderzijds vragen we hen om toekomstgericht aan de slag te gaan met het Vlaamse beleid. Ik ben zeer tevreden dat we met alle sectoren een kwaliteitsvol convenant onderhandeld hebben, op maat en met aandacht voor hun zorgen en uitdagingen.”

Nieuws

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor UZ Leuven

UZ Leuven kan rekenen op 14,7 miljoen euro jaarlijkse investeringssteun voor belangrijke infrastructuurwerken. De Vlaamse Regering nam hierover vorig jaar al een eerste beslissing. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits keurde nu de finale voorstellen van de uitgewerkte dossiers goed. Er staan in Leuven belangrijke nieuwe bouwprojecten op stapel die belangrijk zijn voor de patiënten en het personeel.

Afgestudeerde studenten verpleegkunde krijgen opnieuw vergoeding van 1.000 euro

Elke bachelorstudent verpleegkunde die in het academiejaar 2023-2024 afstudeert, zal 1.000 euro ontvangen als tussenkomst in de onkosten van hun contractstage in het laatste jaar van hun opleiding. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist.