Vlaams Patiëntenplatform werkt aan bredere bekendheid van de rechten van de patiënt

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits geeft het Vlaams patiëntenplatform een nieuwe boost en 1,2 miljoen euro subsidie om meer patiënten bewust te maken van hun rechten. 1 op de 5 patiënten kent de wet patiëntenrechten niet en weet met andere woorden onvoldoende welke rechten je als patiënt hebt en of die gerespecteerd worden. Dat blijkt uit een bevraging van het Vlaams patiëntenplatform naar aanleiding van de 20ste verjaardag van de wet patiëntenrechten. Het Vlaams patiëntenplatform neemt dan ook enkele initiatieven om de patiëntenrechten breder bekend te maken. Tegelijk komt er voor patiënten met een chronische aandoening ook een digitale versie van de Doelzoeker. Dat is een instrument waarmee patiënten levensdoelen in kaart kunnen brengen en ze vervolgens kunnen communiceren naar hun zorgverleners of omgeving.

“Het Vlaams Patiëntenplatform vertegenwoordigt meer dan 115 patiëntenverenigingen die aandacht hebben voor de levenskwaliteit van personen met een chronische ziekte en hun naasten. Het platform is een belangrijke partner voor het beleid waar de patiënt centraal staat. Want zelfs na 20 jaar moeten we blijven investeren in de bekendmaking van de rechten van de patiënt. 1 op de 5 patiënten kent de wet op patiëntenrechten niet, daar moet verandering in komen. De kwaliteit van de zorg en een verhoogde levenskwaliteit van de patiënt moeten centraal staan.” Hilde Crevits

Bredere bekendmaking van je rechten als patiënt

 Welke rechten heb je als patiënt en ken je die?  Worden ze gerespecteerd? En wat is nodig om die rechten ook in de toekomst te garanderen?  Uit een bevraging bij haar leden bleek dat 1 op 5 de wet patiëntenrechten niet kent. Vanuit haar opdracht zal het Vlaams Patiëntenplatform daarom werk maken van nog een bredere bekendmaking van deze rechten. Dat informeren gaat bovendien ruimer dan patiëntenrechten.

 Uit de bevraging bleek ook dat onder meer het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening, het recht op informatie, de rechten in verband met het patiëntendossier en het klachtrecht niet altijd voldoende gerespecteerd worden. Daarom neemt het Vlaams patiëntenplatform enkele initiatieven die moeten bijdragen aan deze rechten:

  • De ontwikkeling van meetinstrumenten om ervaringen van patiënten in zorgvoorzieningen in kaart te brengen en deze resultaten ook transparant te maken op zorgkwaliteit.be.
  • De campagne Summer of Sumehr die pleit voor een ingevulde gezondheidssamenvatting voor elke Vlaming.
  • Tips voor zorginstellingen over hoe te communiceren over de kostprijs.
  • Adviseren van zorginstellingen over hoe ze participatie vorm kunnen geven.

Digitale versie van de Doelzoeker

 Ledenverenigingen van het Vlaams Patiëntenplatform halen tot slot ook aan dat de wet patiëntenrechten nog niet ruim genoeg gaat. Personen met een chronische aandoening streven naar een betere levenskwaliteit voor zichzelf en hun naasten. Ze zijn namelijk meer dan hun ziekte. Om doelgerichte zorg mogelijk te maken, lanceert het Vlaams Patiëntenplatform dit jaar de digitale versie van de Doelzoeker, een instrument waarmee patiënten levensdoelen in kaart kunnen brengen en ze vervolgens kan communiceren naar hun zorgverleners of omgeving.

 “Ik had niet verwacht dat mijn arts interesse zou tonen in de levensdoelen die ik met de Doelzoeker voor mezelf opstelde. Maar niets was minder waar. Mijn arts luisterde met veel aandacht. Na een gesprek namen we een drastische beslissing en pasten we onder andere mijn medicatieschema aan. Ik ben nu op een andere manier ziek. De relatie met mijn kinderen is intenser en ik ben blij dat we nu meer samendoen.”

J.F., persoon met een chronische aandoening.

 De patiënt als partner voor de zorg is één van de centrale principes van geïntegreerde zorg. In 2023 ontvangt Vlaanderen de gereputeerde internationale conferentie over geïntegreerde zorg (ICIC) in Antwerpen. Het Vlaams Patiëntenplatform werkt mee aan de voorbereiding van deze conferentie.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.