Vlaamse Regering investeert 69,2 miljoen euro onder welzijns- en zorgvoorzieningen om extra energiekosten te drukken

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Dit jaar bereikte de energiefactuur recordhoogtes. Zo steeg de gas- en elektriciteitsprijs soms met honderden euro’s per maand. Die hoge energiekosten hebben ook een impact op onze welzijns- en zorgvoorzieningen. Om te vermijden dat zij hun gestegen energiekosten nog meer zouden moeten doorrekenen aan bewoners of zorgvragers, maakt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits 69,2 miljoen euro nog in 2022 vrij. Deze middelen worden verdeeld onder de residentiële en niet-residentiële voorzieningen binnen de verschillende sectoren van het beleidsdomein welzijn. Daarnaast zullen er ook in 2023 inspanningen geleverd worden om de extra energiekosten op te vangen.

“De energieprijzen braken dit jaar record na record en ook welzijnsvoorzieningen kregen het daarbij steeds lastiger om hun energiefactuur te betalen. Om absoluut te vermijden dat de extra energiekosten nog meer zouden worden doorgerekend aan bijvoorbeeld bewoners van woonzorgcentra of ouders van kinderen in de kinderopvang, maken we nog in 2022 69,2 miljoen euro vrij. Zo verlichten we de energiekosten voor de voorzieningen en besparen we zorgvragers een duurdere dienstverlening.” – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits  

 

De grootste hap uit het budget gaat naar de residentiële voorzieningen, zoals woonzorgcentra, jeugdhulp- en VAPH voorzieningen, …. Zij worden extra geconfronteerd met de gestegen energiekost, aangezien zij dag en nacht zorg en warmte bieden aan hun bewoners. Veel residentiële voorzieningen rekenen een dagprijs of woon- en leefkost aan, maar die blijkt nu onvoldoende te zijn om de energiekosten te dekken. Daarom krijgen woonzorgcentra en woonvoorzieningen voor mensen met een handicap een extra subsidie van 364 euro per plaats, bovenop de eigen bijdrage van de bewoner. In totaal wordt daar 36,5 miljoen euro voor uitgetrokken. Voor de residentiële jeugdhulp wordt het dubbele bedrag voorzien: 728 euro per plaats/VTE. Daar bedraagt de totale subsidie 6,2 miljoen euro.

 

Kinderopvang

Verder is ook een aangename temperatuur voor de jongste kinderen belangrijk. Daarom wordt er dus bijna 15,7 miljoen euro uitgetrokken voor de energievergoeding aan kinderopvanginitiatieven (groepsopvang en onthaalouders). Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen kinderopvang en buitenschoolse opvang. Een initiatief in de kinderopvang voor baby’s en peuters mag rekenen op een subsidie van 120 euro per erkende opvangplaats. Dat houdt bijvoorbeeld in dat er voor een onthaalouder met 8 vergunde plaatsen in een tussenkomst van 960 euro voorzien wordt. Voor de buitenschoolse opvang wordt er 70 euro per erkende kleuteropvangplaats voorzien. In totaal gaat het bij de kinderopvangvoorzieningen om 12,3 miljoen euro en bij de buitenschoolse opvang om zo’n 3,4 miljoen euro.

 

Voor de niet-residentiële voorzieningen, waar ambulante hulp verleend wordt, wordt er een bedrag van 218 euro per aanwezige werknemer voorzien. Dit komt neer op een totaal budget van 5 miljoen euro. Het gaat dan bijvoorbeeld over voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg, de revalidatie of het welzijnswerk.

 

Tenslotte is er ook specifieke aandacht voor laagdrempelige ontmoetingsplaatsen. Dat zijn plekken waar ouderen of kinderen overdag samen komen of zorg krijgen. Zij kunnen rekenen op een totale subsidie van 3,5 miljoen euro. Ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren zijn bijvoorbeeld de OverKop-huizen of de Huizen van het Kind. Per huis wordt er een som van 1.500 euro toegekend.  Lokale dienstencentra krijgen dan weer 2.500 euro en ook dagcentra, waar ouderen overdag terecht kunnen voor zorg, worden extra ondersteund.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.