Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

“Het blijft zeer belangrijk om bij een beroerte de prille alarmsignalen op te pikken en de hulpdiensten te verwittigen. Op die manier kan een behandeling snel starten. In Vlaanderen evolueren we naar een getrapt systeem, waarbij de patiënt in eigen omgeving gespecialiseerde beroertezorg kan krijgen, maar tijdig naar één van deze 8 centra gebracht kan worden voor invasieve beroertezorg wanneer dat nodig blijkt.” – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits  

 

Vlaanderen krijgt de mogelijkheid om maximaal 8 zorgprogramma’s voor invasieve procedures bij beroertezorg te erkennen volgens het federale koninklijke besluit. Daarom werd er eerst een selectie gemaakt tussen alle kandidaten en kunnen vervolgens alleen de ziekenhuizen met een planningsvergunning een erkenningsaanvraag indienen. Er werden 10 aanvragen ingediend voor een planningsvergunning voor het gespecialiseerd zorgprogramma “acute beroertezorg met invasieve procedures”.

 

Het Departement Zorg heeft daarop beslist om de volgende ziekenhuizen een voornemen tot toekenning te geven:

  • AZ Sint-Jan Brugge
  • AZ Turnhout
  • ASZ (ASZ-OLVZ) - Aalst
  • UZ Antwerpen
  • UZ Leuven
  • ZOL Genk
  • AZ Groeninge Kortrijk
  • UZ Gent

 

De ziekenhuizen die in aanmerking komen voor zo’n voornemen tot toekenning, moeten voldoen aan een aantal criteria. Het gaat dan bijvoorbeeld over het aantal zorgverstrekkingen dat ze de voorbije jaren uitgevoerd hebben. Het is ook de bedoeling om een goede spreiding te hebben van het zorgaanbod. Daarom wordt er ook gekeken dat zoveel mogelijk patiënten vlot toegang hebben tot het zorgaanbod.

 

Bijna een maand geleden publiceerde het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) de resultaten voor de kwaliteitsindicatoren beroertezorg. Dat had vooral betrekking op de niet-invasieve beroertezorg, maar is een wake-up call voor het kwaliteitspotentieel dat nog gewonnen kan worden op vlak van beroertezorg. Transparantie is een belangrijke hefboom, maar erkenningen ook. Deze planningsvergunningen zijn een belangrijke aanloop naar die erkenningen.

Nieuws

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten. 

Zelfdoding bij jonge vrouwen blijft belangrijk aandachtspunt

In 2022 waren er in Vlaanderen 1.024 zelfdodingen. Dat is een stijging van 3,7% in vergelijking met 2020. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. Sinds 2020 is het aantal suïcides bij vrouwen met 17,8% gestegen. In 2021 was er nog een globale daling ten opzichte van 2020. Maar deze nieuwe cijfers van 2022 tonen aan dat zelfdoding een grote maatschappelijke uitdaging blijft. Daarom zet het actieplan suïcidepreventie in op verschillende nieuwe acties om de doelstelling van 10% minder sterfte door suïcide tegen 2030 te halen.