Weg met leegstaande handelspanden in gemeenten en steden: minister Crevits schakelt profploeg in om handelskernen te versterken

Publicatiedatum

Auteur

Carmen De Rudder

Deel dit artikel

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits wil een ploeg van experten ten dienste stellen van lokale besturen om de handelskernen te versterken, een zogenaamde ‘profploeg’. Veel gemeenten weten onvoldoende hoe ze moeten starten aan die belangrijke uitdaging. Daarom wil minister Crevits hen met experten kosteloos begeleiden. Innovatieve voorbeelden en goede praktijken zullen een plaats krijgen in een digitale ‘vitrine’ die ter inspiratie dient. Tot slot creëert de minister een investeringsfonds voor handelskernversterking van 10 miljoen euro, om leegstaande handelspanden aan te kopen en te transformeren.   

“De coronacrisis heeft ook gezorgd voor een hogere leegstand van handelspanden. We hebben een rist aan maatregelen om bedrijven te ondersteunen in deze crisis, maar moeten ook lokale besturen bijstaan in hun handelskernversterking. We doen dat met een profploeg die de gemeenten intensief kan begeleiden en met een investeringsfonds om innovatieve winkelconcepten te testen. Zo stimuleren we de creativiteit van ondernemers in de handelskern van onze gemeenten” - Hilde Crevits  

 

In 2020 stond 10,4% van de handelspanden in Vlaanderen leeg, dat is een stijging van 0,7% in vergelijking met 2019 en bijna 5% meer dan in 2008. Veel mensen zijn online aan het winkelen geslagen, maar tegelijkertijd heeft de Vlaming het voorbije jaar het lokaal kopen (her)ontdekt. Daarom is handelskernversterking ook een prioriteit in het beleid van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits.

 

leegstaande handelspanden (t.o.v. handelspanden)  - provincies

 

 

 

2019

2020

Antwerpen (Prov.)

10,5%

10,8%

Limburg

11%

12,3%

Oost-Vlaanderen

9,2%

9,9%

Vlaams-Brabant

9,8%

10,4%

West-Vlaanderen

8,5%

9,3%

VLAANDEREN

9,7%

10,4%

 

   

Bron

Locatus | provincies.incijfers.be

 

In september heeft minister Crevits het plan ‘Werk aan de Winkel’ voorgesteld. Een plan van aanpak om de lokale middenstand te ondersteunen. In het najaar liep daarbij een participatietraject met de lokale besturen en VVSG, de provincies, Unizo en Comeos. Dat traject “re-think winkelstraat” mondt nu uit in een aantal concrete maatregelen.

 

Profploeg

Veel gemeenten geven aan dat ze niet goed weten hoe ze moeten beginnen aan de handelskernversterking en vragen daar expertise en ondersteuning voor. Daarom wil minister Crevits een ‘profploeg’ aanstellen, een ploeg van experten en deskundigen die de lokale besturen kosteloos adviseren over ruimtelijke planning, e-commerce, vastgoed, events, sociale media of stedelijke logistiek. Voor de begeleiding wordt twee miljoen euro voorzien.

 

De werking van de profploeg is allesbehalve traditioneel. Geen studie vanop afstand, maar experten die rondlopen in gemeente- of stadskernen en concrete acties voorstellen. Zo zal men breed advies geven over onder andere verborgen parels met potentieel, innovatieve winkelconcepten en het aantrekken van ondernemingen. Ook bij het parkeerbeleid of bij het inzetten van sociale media om handelskernen te promoten, kan hulp gevraagd worden. Een ‘SOS Piet’ voor handelskernen.

 

Voor alle goede voorbeelden en innovatieve ideeën voorziet minister Hilde Crevits een online ‘vitrine’. Het platform moet ter inspiratie dienen voor alle lokale besturen.

 

 

Investeringsfonds Handelskernversterking

Begeleiding alleen volstaat niet. Er is ook nood aan directe steun. Met een ‘Investeringsfonds Handelskernversterking’ wil minister Crevits lokale besturen financieel ondersteunen. Niet om meer handelspanden te creëren, maar om leegstaande panden nieuw leven in te blazen, wordt 10 miljoen euro voorzien. Het stelt gemeenten en steden in staat panden aan te kopen en te transformeren, al dan niet op advies van de profploeg.

 

De verworven panden kunnen daarna ingezet worden om bijvoorbeeld winkelconcepten uit te testen, om starters een kans te geven aan lagere huurtarieven een winkel te beginnen of om tijdelijke ruimtes aan te bieden als opslagplaats of afhaalpunt. Ook de omvorming tot een moderne werkplek voor kleine kmo’s of horecazaken hoort tot de mogelijkheden die moeten leiden tot handelskernversterking. Een lokaal bestuur kan ook een pand op een strategische locatie aankopen, het afbreken en het omvormen tot een parking, een bruisend terras, of er een verbinding mee creëren tussen 2 delen van de handelskern.

 

Meer info: www.vlaio.be/handelskernversterking

Nieuws

Meer informatie over voorzieningen: nieuwe website biedt voor het eerst platform voor gebruikerservaringen

Hoe ervaar jij de zorg, ondersteuning en dienstverlening in het woonzorgcentrum, de kinderopvang, jeugdhulporganisatie of voorziening voor personen met een handicap? Voor het eerst zullen  ervaringen en feedback online gedeeld kunnen worden op een nieuwe, onafhankelijke website waarderingsplatform.be. Specifiek voor woonzorgcentra komen er daarnaast op de website van de Sociale Kaart meer basisgegevens online beschikbaar over het aantal plaatsen, de bewoners, de dagprijs en de opvolging door de overheid. Vlaams minister Hilde Crevits wil hiermee meer transparantie bieden over het erkende zorgaanbod in Vlaanderen en de burger gemakkelijk online informatie laten terugvinden die kan helpen bij hun zorgkeuzes

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.