Recordaantal Vlaamse studenten op Erasmus, internationale studentenmobiliteit blijft populair 12 August 2016

 
Recordaantal Vlaamse studenten op Erasmus, internationale studentenmobiliteit blijft populair
Move your mouse over image
 In het academiejaar 2015-2016 volgden zo’n 5.325 studenten uit het hoger onderwijs via het uitwisselingsprogramma Erasmus een deel van hun studies of stage in een ander Europees land, een stijging van iets meer dan 4,6% ten opzichte van het academiejaar voordien. De internationale mobiliteit van studenten in Vlaanderen blijft hiermee jaar na jaar stijgen en is dit jaar het grootst sinds de start van het Erasmusprogramma. Het voorbije academiejaar konden studenten ook voor het eerst met het Erasmusprogramma buiten Europa op uitwisseling. Daaraan namen nog eens 16 studenten deel. Studenten die kiezen voor een internationale ervaring kunnen beroep doen op een Erasmusbeurs. Read more
 
 

2,37 miljoen euro voor het delen van sportinfrastructuur op school 9 August 2016

 
2,37 miljoen euro voor het delen van sportinfrastructuur op school
Move your mouse over image
 De sportinfrastructuur in Vlaamse scholen wordt vandaag nog te weinig benut buiten de schooluren, wat een gemiste kans is voor onze sporters. De Vlaamse Regering wil schoolbesturen daarom aanzetten hun sportinfrastructuur waar nodig kwalitatiever te maken en naschools, in het weekend en in de vakantieperiodes open te stellen voor lokale sportclubs. Via enkele goed gekozen pilootprojecten wordt er met financiële ondersteuning en praktische begeleiding op zoek gegaan naar concrete oplossingen om bestaande sportaccommodatie in scholen ruimer open te stellen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Sport Philippe Muyters voorzien voor deze projectoproep maar liefst 2.370.000 euro. Read more
 
 

Meer kansen op de arbeidsmarkt: 2.518 buitenlandse diploma’s erkend 6 August 2016

 
Meer kansen op de arbeidsmarkt: 2.518 buitenlandse diploma’s erkend
Move your mouse over image
 Sinds vorig jaar stijgt het aantal aanvragen en erkenningsbeslissingen bij NARIC opnieuw. Dat is de dienst die de waarde van buitenlandse diploma’s in Vlaanderen onderzoekt en erkent. In 2015 werden zo 2.518 buitenlandse diploma’s erkend. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits voorziet daarom bijkomend 200.000 euro voor de werking in 2016. NARIC wil ook meer bekendheid geven aan de niveau-erkenning (bijv. bachelorniveau), een vlottere procedure dan een diplomaerkenning. Vluchtelingen kunnen een flexibele procedure doorlopen. Wie een officiële erkenningsbeslissing in handen heeft vindt gemakkelijker aansluiting op de Vlaamse arbeidsmarkt.     Read more
 
 

Studietoelage aanvragen nog nooit zo eenvoudig 4 August 2016

 
Studietoelage aanvragen nog nooit zo eenvoudig
Move your mouse over image
 Vanaf deze week kunnen ouders opnieuw een aanvraag indienen voor een school- of studietoelage voor hun kinderen, van het kleuter- tot het hoger onderwijs. Dat gebeurt automatisch of kan via een papieren formulier of online. Door een grondige update van de online aanvraagmodule kan dat nu veel gebruiksvriendelijker. De koppeling van allerhande databanken maakt dat de aanvrager heel wat minder gegevens moet invullen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits zet hiermee het pad verder naar een sterk vereenvoudigde en automatische toekenning van studietoelagen. Read more
 
 

Ook SYNTRA-leertijd in proefproject duaal leren ‘Schoolbank op de werkplek’ 18 July 2016

 
Ook SYNTRA-leertijd in proefproject duaal leren ‘Schoolbank op de werkplek’
Move your mouse over image
De start van het nieuwe schooljaar in september betekent ook de start van het proefproject voor duaal leren en werken, ‘Schoolbank op de werkplek’. De Vlaamse Regering heeft nu beslist om aan dit proefproject ook de leertijd toe te voegen, zodat alle vormen van leren en werken aan bod komen. De leertijd is een doorgedreven vorm van werkplekleren die bij Syntra wordt georganiseerd. Read more
 
 

Pages

 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream