Zorgverlof voor leraren en hervorming onderwijsstelsels 28 May 2016

 
De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een ontwerpbesluit goedgekeurd dat onderwijspersoneelsleden een alternatief biedt voor de loopbaanonderbreking.  Vanaf 2 september 2016 komt er een zorgverlof met een onderbrekingsuitkering. Personeelsleden in het onderwijs kunnen zo zorgverlof nemen voor ouderschap, palliatieve zorgen, medische bijstand en voor het volgen van een opleiding. Daarnaast worden de bestaande onbezoldigde verlofstelsels geharmoniseerd en hervormd in functie van de noden van de personeelsleden en een goede schoolorganisatie. Ook in een eindeloopbaanregeling wordt voorzien. Read more
 
 

Meer slagkracht voor schoolbesturen ten voordele van directies, leraren en ondersteunend personeel 28 May 2016

 
Meer slagkracht voor schoolbesturen ten voordele van directies, leraren en ondersteunend personeel
Move your mouse over image
Schoolbesturen meer slagkracht geven om directies, leraren en ondersteunend personeel en leerlingen te versterken en blijvend kwalitatief onderwijs te verzekeren. Dat is de krachtlijn van de conceptnota bestuurlijke optimalisatie die vandaag op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. Schoolbesturen die structureel  samenwerken of fuseren kunnen in de toekomst rekenen op administratieve en organisatorische ondersteuning. Een schoolbestuur zal daarvoor een minimaal aantal leerlingen moeten tellen. We onderzoeken met de onderwijspartners wat hiervoor een minimumaantal kan zijn. Het doel is schaalvergroting, geen schoolvergroting, met behoud van de autonomie voor scholen. Read more
 
 

Krachtlijnen modernisering secundair onderwijs goedgekeurd : versterken, verdiepen & verkennen 28 May 2016

 
Krachtlijnen modernisering secundair onderwijs goedgekeurd : versterken, verdiepen & verkennen
Move your mouse over image
Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering de krachtlijnen goedgekeurd voor de modernisering van het secundair onderwijs. Dit begint bij een pakket maatregelen om de overgang van basis naar secundair vlotter te laten verlopen. In de eerste graad van het secundair onderwijs wordt de algemene vorming versterkt en moeten alle leerlingen een vooropgesteld niveau halen. Naast de algemene vorming komt er een keuzegedeelte om nieuwe vakken te verkennen of andere uit te diepen. Waar nodig wordt hier ook verplichte remediëring voorzien. In de tweede en de derde graad komen er 8 studiedomeinen in plaats van 29 studiegebieden. Met deze modernisering willen we het best mogelijke onderwijs voor elke leerling.   Read more
 
 

Ruim 700 meldingen bij aanspreekpunt deradicalisering 25 May 2016

 
Ruim 700 meldingen bij aanspreekpunt deradicalisering
Move your mouse over image
Het aanspreekpunt deradicalisering voor onderwijs werd al meer dan 700 keer geconsulteerd. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits bekend gemaakt in de commissie radicalisering in het Vlaams Parlement. Scholen en Centra voor Leerlingenbegeleiding kunnen bij het aanspreekpunt terecht met vragen over radicalisering. Niet alleen het aanspreekpunt onderwijs is belangrijk. Voor minister Crevits is het eveneens cruciaal dat elke politiezone een aanspreekpunt voor scholen heeft voor. Nu ontbreekt die aanspreekpersoon in een derde van de politiezones van Vlaanderen en in de helft van de politiezones in Brussel. Read more
 
 

60 scholen bieden vanaf 1 september vakken aan in andere taal 22 May 2016

 
60 scholen bieden vanaf 1 september vakken aan in andere taal
Move your mouse over image
 19 nieuwe scholen kunnen vanaf 1 september 2016 enkele vakken aanbieden in het Frans, Engels of Duits. Dit brengt het totaal aantal scholen dat Content and Language Integrated Learning (CLIL) kan inrichten op 60. Geschiedenis en aardrijkskunde blijken de populairste vakken in de aanvragen en als taal staat het Engels op de eerste plaats. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits omarmt deze uitbreiding in het kader van meertalig onderwijs. Read more
 
 

Pages

 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream