Schoolnet+ : betaalbare internetvoorzieningen, wifi en ondersteuning op school 30 november 2016

 
Schoolnet+ : betaalbare internetvoorzieningen, wifi en ondersteuning op school
Move your mouse over image
 Dankzij een nieuwe raamovereenkomst die het Departement Onderwijs en Vorming op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft afgesloten met Telenet krijgen scholen in het leerplicht- en het volwassenen­onderwijs de komende drie jaar toegang tot een betaalbaar aanbod aan hoge internetbandbreedtes en extra diensten voor beveiliging, back-up en hosting. Scholen met meerdere locaties kunnen al hun locaties op een veilige en efficiënte manier met elkaar verbinden tot één geïntegreerd netwerk. Voor het eerst is er ook een wifi-oplossing inbegrepen. In het nieuwe aanbod Schoolnet+ kan Telenet ook heel wat beveiligings- en beheerstaken overnemen, zodat de ICT-coördinator op school meer ruimte krijgt voor didactische ondersteuning. Elke school kan een pakket op maat samenstellen, van de lokale basisschool tot de grote scholengroep. Lees meer
 
 

Leerlingen vierde leerjaar in Vlaanderen sterk in wiskunde, gemiddeld in wetenschappen 29 november 2016

 
Leerlingen vierde leerjaar in Vlaanderen sterk in wiskunde, gemiddeld in wetenschappen
Move your mouse over image
Vlaamse leerlingen uit het vierde leerjaar scoren zeer sterk op wiskunde, maar middelmatig op wetenschappen. Bijna alle leerlingen slagen erin zowel voor wetenschappen als voor wiskunde het basisniveau te behalen. Dat blijkt uit de nieuwe resultaten van het vierjaarlijkse TIMSS-onderzoek. Thuistaal en socio-economische situatie vertonen een significante samenhang met de onderwijsprestaties,. En jongens doen het voor wiskunde beter dan meisjes. Lees meer
 
 

Onderwijs en voedingsindustrie samen voor gezonde scholen 28 november 2016

 
Onderwijs en voedingsindustrie samen voor gezonde scholen
Move your mouse over image
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen gaan samen met verschillende partners uit de voedingsindustrie, de koepel van automaatleveranciers, vertegenwoordigers voor (drink)water, cateraars, VIGeZ en onderwijspartners het engagement aan om tot een evenwichtiger en gezonder dranken- en tussendoortjesbeleid te komen in de Vlaamse scholen. Hierbij wordt gestreefd naar een evenwichtig en gevarieerd aanbod dranken en tussendoortjes in de scholen tegen het schooljaar 2020-2021. Zo maken we het voor jongeren eenvoudiger om te kiezen voor producten die passen binnen een gezonde en evenwichtige levensstijl. De engagementsverklaring werd vandaag ondertekend in het Jan-van-Ruusbroeckcollege in Laken. Lees meer
 
 

Sneller internetonderwijs voor langdurig zieke kinderen 27 november 2016

 
Sneller internetonderwijs voor langdurig zieke kinderen
Move your mouse over image
 Vanaf Nieuwjaar kunnen langdurig zieke kinderen sneller een beroep doen op internetonderwijs op afstand. Nu kan dat vanaf 6 weken ziekte, vanaf 2017 wordt dat mogelijk vanaf 4 weken ziekte. De aanpassing is mogelijk dankzij een betere dienstverlening en bijkomend materiaal. Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering vandaag een subsidie van 1.365.000 euro aan Bednet vzw goedgekeurd. Bednet biedt zieke kinderen die tijdelijk niet naar school kunnen onderwijs op afstand aan.  Lees meer
 
 

Statuut student-ondernemerschap: “Stimulans voor studenten die leren, werken of ondernemen combineren” 18 november 2016

 
Statuut student-ondernemerschap: “Stimulans voor studenten die leren, werken of ondernemen combineren”
Move your mouse over image
Vandaag heeft de ministerraad mede op initiatief van Minister van Economie Kris Peeters de ontwerp KB’s voor het statuut van student-ondernemers goedgekeurd. Jongeren die hun opleiding combineren met werken of ondernemen, zullen hierdoor in de toekomst fiscaal ten laste van hun ouders kunnen blijven. Jongeren die in het stelsel van Leren en Werken of in het proefproject duaal leren van Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits stappen, vallen onder dit toekomstig statuut. “Op 1 januari 2017 moet het statuut van student-ondernemers van kracht zijn. Dit is een echte doorbraak. Ondernemen wordt hiermee voor studenten even aantrekkelijk als jobstudent zijn,” benadrukt Minister van Economie Kris Peeters. “Met deze beslissing maken we het leren en werken aantrekkelijker voor jongeren. Tevens gaan we in op de vraag van hoger onderwijsinstellingen en studenten om de combinatie van studeren en ondernemen aantrekkelijk te maken”, aldus Minister van Onderwijs Hilde Crevits. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream