4,5 miljard meer budget voor Welzijn

In 2024 overschrijdt het Vlaams budget voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor het eerst de kaap van 17 miljard euro. Een stijging met 4,5 miljard of een derde tegenover 2019. Dat is historisch hoog.

Met cd&v geen besparingen op gezondheidszorg. De noden in de sector zijn hoog: we worden alsmaar ouder, wat goed is, maar daardoor stijgt de zorgvraag en het aantal mensen met chronische ziekten. Dat zet druk op de sector. Daarom dat we afgelopen legislatuur forse budgettaire inspanningen leverden.

Zodat zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk blijft.