Hilde Crevits

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Visserij

 

Hallo, ik ben Hilde.

Echtgenote, dochter, mama van 2 en oma van 2 schatten van kleinkinderen. Sinds 18 mei 2022 ben ik viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Visserij. Ik ben geboren en getogen in Torhout en ben momenteel ook de fiere voorzitter van de Torhoutse gemeenteraad. Tussen het werk en tijd voor mijn familie door, maak ik vooral tijd vrij voor sport. Lopen, fietsen, wandelen… de ultieme ontspanning en goed voor het fysiek én mentale welzijn!

Professionele loopbaan

Advocaat

Sinds 1 oktober 1990: Advocaat aan de balie te Brugge

Wetenschappelijke loopbaan

Van september 1990 tot mei 1996: deeltijds assistent bij de Vakgroep Burgerlijk Recht van de Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent en dit onder leiding van Prof. Dr. Hubert BOCKEN. In hoofdzaak werd gewerkt aan de opmaak van een databank milieurechtspraak.

Van mei 1996 tot november 1996 werkzaam als deeltijds (50%) kabinetsmedewerker verkeersveiligheid bij Burgemeester Moenaert te Brugge.

Politieke loopbaan

Van 25 oktober 2000 tot 7 juli 2004: provincieraadslid voor West-Vlaanderen

Van 1 januari 2001 t.e.m. 31 december 2006: Schepen van de stad Torhout met als bevoegdheden:

  • openbare werken
  • wijk- en stadskernvernieuwing
  • stadspatrimonium
  • energie- en nutsvoorzieningen
  • milieu (bosbeheer, groenbeleid, parken en plantsoenen, riolering, vuilverwerking en -verwijdering, waterzuivering, wegbermbeheer, milieuvergunningen)
  • rechtsgeschillen

Van 2 januari 2007 tot 28 juni 2007: Eerste Schepen van de stad Torhout met als bevoegdheden:

  • openbare werken en woonbeleid
  • leefmilieu, natuurzorg en milieuvergunningen
  • wijkgezelligheid en stadskernverfraaiing
  • stadspatrimonium
  • informatie en inspraakbeleid
  • energie- en nutsvoorzieningen
  • rechtsgeschillen

Van 7 juli 2004 tot 28 juni 2007: Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring provincie West-Vlaanderen

Van 28 juni 2007 tot 13 juli 2009: Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur

Van 13 juli 2009 tot 25 juli 2014 : Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Van 25 juli 2014 tot 2 oktober 2019 : viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs

Van 2 oktober 2019 tot 18 mei 2022: Viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minsister van Economie, Innovatie, Sociale Economie, Landbouw en Visserij 

Sinds 18 mei 2022: viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Visserij. 

Sinds 28 januari 2019 : gemeenteraadsvoorzitter in Torhout

Nieuws

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.  

Proefprojecten in West-Vlaanderen en Antwerpen testen innovatieve zorgplanningstool Alivia uit

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ging vandaag op huisbezoek bij de 88-jarige Frans Vandeputte in Avelgem. Hij is een van 40 zorgbehoevende personen die met een team van zorgverleners Alivia zullen uittesten: een nieuw digitaal instrument om een zorgcoördinatie en zorgplanning op te stellen en data te delen. Een primeur voor Vlaanderen en het eerste instrument waarbij de zorgbehoevende persoon zelf en diens mantelzorger volwaardig toegang toe hebben én ook de aansturing en controle over hebben. Alivia zal toelaten de zorg en ondersteuning in complexe zorgsituaties op een andere, innovatieve en vooral betere manier te organiseren: doelgericht, met een intense samenwerking tussen zorgverleners en welzijnswerkers en met de wensen en noden van de zorgbehoevende persoon centraal.

Al 420 woonzorgcentra nemen deel aan grootschalige bevraging van bewoners

Tijdens het symposium van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg maakte minister Crevits bekend dat er meer dan 400 woonzorgcentra deelnemen aan de grootschalige bevraging van de ervaringen rond leven, wonen en zorg van bewoners in de woonzorgcentra. Verschillende woonzorgcentra organiseren vandaag al gelijkaardige initiatieven, elk met hun eigenheid. Maar de Vlaamse Regering besliste om dit op een wetenschappelijke manier te organiseren. Ze werken hiervoor samen met het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg, het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Vlaamse Ouderenraad.

Minister Crevits trekt 1,4 miljoen euro uit voor de werking van het Vlaams Patiëntenplatform

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits voorziet ook voor dit jaar 1,4  miljoen euro voor de werking van het Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform vertegenwoordigt meer dan 125 patiëntenverenigingen om aan een betere levenskwaliteit van mensen met een chronische aandoening te bouwen. Samen met al hun leden geeft het Vlaams Patiëntenplatform een stem aan deze mensen en beschikken ze over veel informatie over leven met een chronische ziekte. Het Vlaams Patiëntenplatform formuleerde ook 5 strategische doelstellingen richting 2030.

Extra maatregelen voor kwaliteitsvolle stages in zorg en welzijn

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits kondigt extra maatregelen aan om de werking en kwaliteit van stages te bewaken en te versterken. Zo komt er een premie voor leerplekondersteuning voor organisaties in zorg en welzijn om studenten nog beter te kunnen begeleiden, een webpagina waar studenten terecht kunnen met hun klachten en een stagecharter.

72 kinderdagverblijven krijgen steun om ruimere openingsuren aan te bieden

72 kinderdagverblijven in de groepsopvang krijgen financiële steun om hun openingsuren te verruimen, zodat ouders die werken buiten de gebruikelijke openingsuren ook een beroep kunnen doen op kinderopvang. In totaal kent minister Crevits hiervoor 3.746.000 euro euro toe. 

1.646 kinderopvangplaatsen in 118 steden en gemeenten kunnen omschakelen naar inkomenstarief

Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits maakt vandaag samen met agentschap Opgroeien bekend dat nog eens 1.646 plaatsen in de kinderopvang kunnen omschakelen naar plaatsen met de hoogste subsidie, waar ouders volgens hun inkomen kunnen betalen. Dankzij de extra maatregelen en investeringen zal in totaal meer dan 80% van de kinderopvangplaatsen in Vlaanderen nu met inkomenstarief werken.

Wereld Autisme Dag: Vlaams minister Hilde Crevits verlengt steun voor Vlaamse Vereniging Autisme

Vandaag is het Wereld Autisme Dag. Om het begrip voor en de kennis over autisme in de samenleving te vergroten, onderneemt de Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) verschillende acties om een autismevriendelijke samenleving te creëren. Zo organiseren ze onder andere ‘inleefsessies autisme’ waarin deelnemers kunnen ervaren hoe mensen met autisme de wereld beleven, en er is het platform ‘Participate-autisme.be’ die gevalideerde, correcte en verstaanbare informatie over autismespectrumstoornissen samenbrengt. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits trekt 180.000 euro uit om beide projecten nog te verbeteren en uit te breiden om zo nog meer mensen te bereiken.

Minister Crevits kent 2,8 miljoen euro investeringssteun toe voor nieuwbouw Psychiatrisch Verzorgingstehuis Multiversum in Boechout

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 2,8 miljoen euro toe voor een nieuw onderkomen voor 20 personen met een complexe en langdurige psychische kwetsbaarheid voor het Psychiatrisch Verzorgingstehuis van de Zorggroep Multiversum in Boechout.